בית משפט המחוזי מרכז אישר היום (ג') הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל המפעילה את אפליקציית גט (לשעבר גט טקסי). הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה כוללת כל נוסע שהזמין באמצעות אפליקציית גט נסיעה בין יעדים, ציין את יעד הנסיעה והיה זכאי לדרוש לשלם בגין הנסיעה לפי תעריף מחירון משרד התחבורה - אולם לא הוצגה לו האפשרות לבחור, והוא שילם בפועל על פי המונה סכום העולה על זה שהיה משלם לפי המחירון.
החלטת בית משפט ניתנה בהמשך לבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בשנת 2017 על ידי נוסע של גט. הנוסע טען באמצעות עו"ד מיכאל בך ועו"ד רון לדרמן כי לגבי יעדים רבים, שהציבור זכאי לנסוע בנסיעה בין עירונית על פי תעריף אחיד הנקוב במחירון משרד התחבורה, שהוא לרוב זול משמעותית מאשר נסיעה על פי מונה, גט בוחרת, במכוון, שלא לאפשר ללקוח לבחור בנסיעה על פי מחירון משרד התחבורה, ואף אינה מיידעת את הלקוח אודות העובדה שעומדת לו זכות לבחור לבצע את הנסיעה על פי מחירון של משרד תחבורה במקום על פי מונה.
1 צפייה בגלריה
גט
גט
גט
(צילום: רונן בוידק)
עוד נטען כי יעדים נסיעה רבים אלה הם שכיחים מתוך עשרות ומאות יעדים שכלולים במחירון משרד התחבורה, ואותם גט משמיטה במכוון מן האפליקציה. כתוצאה משלילת זכותם על פי דין של חברי הקבוצה לדרוש לשלם עבור הנסיעה מחיר בהתאם למחירון משרד התחבורה, נגרמים לחברי הקבוצה נזקים משמעותיים ביותר.

"הזנת הנתונים במלואם כרוכה בהקצאת משאבים בלתי סבירה"

מנגד, טענה גט כי הזינה לתוך האפליקציה 40%-50% מהמסלולים הכלולים במחירון משרד התחבורה, על מנת להקל על המשתמשים באפליקציה. עוד טענה כי הזנת כלל המסלולים הכלולים במחירון ועדכונם בהתאם לעדכוני משרד התחבורה כרוכים בהקצאת משאבים אדירה ובלתי סבירה בהיעדר חובה בדין להזין ולו מסלול אחד באפליקציה.
עוד טענה גט כי אינה מונעת מהנוסעים לממש את זכותם לדרוש כי הנסיעה תתומחר לפי מחירון משרד התחבורה, והנוסע רשאי לדרוש כן בכל נסיעה, בין אם הוזן לנסיעה המבוקשת מחיר המחירון באפליקציה ובין אם לאו.
השופטת מיכל נד"ב אישרה הגשת תביעה ייצוגית נגד הנתבעת. השופטת ציינה כי גט טענה כי אין לה אחריות כלפי הלקוחות הואיל והלקוח חופשי להתמקח עם הנהג ולבקש לחייבו לפי מחירון למרות ההזמנה על פי מונה. "אינני מקבלת טענה זו", כך לדבריה. עוד קבעה כי אין מחלוקת כי במחירון משרד התחבורה יש מסלולים רבים שאינם מוצאים ביטוי באפליקציה. "על כן, לכאורה, אופן ההצגה באפליקציה, שניתן לבחור בנסיעה בחיוב על פי מונה בלבד, יש בו מחדל העלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה. ההטעיה היא לעניין זכותו של הנוסע להתקשר עם הנהג באופן שישלם עבור הנסיעה את המחיר על פי מחירון משרד התחבורה, זאת נוכח העובדה שהוא מאשר באפליקציה את ההזמנה לחיוב על פי מונה, בהיעדר אפשרות לבחור באופציה של מחירון", נקבע.
כמו כן קבעה השופטת כי "אני מקבלת את טענת המבקש כי נוסע ממוצע יירתע מלפתוח בוויכוח עם נהג המונית לאחר שאישר באפליקציה כי ישלם על פי מונה. אני סבורה כי אכן חלה על המשיבה, בקשר שלה עם הנוסע, חובת זהירות, שלא להטעות את הלקוח בקשר לאופציות התשלום האפשריות בגין הנסיעה. אני סבורה כי המשיבה הפרה חובה זו וכי ההפרה גרמה לכאורה נזק לחברי הקבוצה", נקבע.
מחברת גט נמסר בתגובה: "חברת גט פועלת בהתאם להוראות הדין ותגיב לגופו של עניין בבית המשפט".