הצילו, חונקים אותנו. מסגרת אשראי היא מהיסודות המאפשרים לאדם ולבעל עסק להתנהל כלכלית בצורה מושכלת. אבל דווקא עתה במשבר הקורונה החלו הבנקים לשלוח ללקוחות הודעה על צמצום מסגרות האשראי. האם יש דרך להתמודד? "ביטולה או צמצומה של מסגרת האשראי, בפרט בתקופת משבר נגיף הקורונה, עלול לגרום להתרסקות כלכלית עבור עסקים רבים וניתוק מקור החמצן למשקי בית המנסים לצלוח תקופה מאתגרת זו", אומר עו"ד גלעד נרקיס, מומחה להתמודדות מול המערכת הבנקאית, שמשיב על שאלות שכיחות בתחום.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
מהי בעצם אותה מסגרת אשראי? הבנק למעשה מעמיד לנו הלוואה בסכום מסוים כאשר אנו יכולים לעשות בה שימוש עד לסכום המסגרת ובתום התקופה עלינו להשיבה. מסגרת האשראי קצובה בזמן ובתום התקופה לרוב היא מוארכת בהתאם להסכמת הצדדים. מאחר ומדובר "בהלוואה" דינמית, אנו כלקוחות מסתמכים עליה - כותבים שיקים, מתקשרים בעסקאות ונוטלים התחייבויות בהסתמך על מסגרת האשראי שאושרה לנו ומנגד הבנק יכול בהחלטה, לעיתים חד-צדדית, להפר הסכמה זו או לשנותה "באמצע התקופה".
2 צפייה בגלריה
שטרות של שקלים
שטרות של שקלים
מסגרות האשראי מצטמצמות
(צילום: shutterstock)
למה מצמצמים אשראי? ב-2017 נחקק החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (הידוע בשם "חוק שטרום"), במסגרתו נקבע, בין היתר, כי על הבנקים הגדולים לצמצמם את המסגרות בכרטיסי האשראי ללקוחותיהם ב-50%. "לבנקים ניתנה שהות עד סוף שנת 2020 לבצע את מהלך הקיצוץ אולם אלו לא מיהרו ודווקא בימים אלו החלו הבנקים להיערך למשלוח מכתבים ללקוחות בדבר צמצום המסגרות בכרטיסי האשראי".
אין ספק כי המחוקק לא צפה את משבר הקורונה אשר טרף את הקלפים ופגע בחוסנם הכלכלי של מרבית משקי הבית והעסקים בישראל, ולכן, יש הטוענים, כי מבורכת ככל שתהיה מטרת החוק לעודד תחרותיות בשוק הבנקאות, הרי שהעיתוי ליישומה אינו סביר ואכן בין בנק ישראל לבנקים גדולים מתקיים לאחרונה מו"מ בנושא בשל משבר הקורונה.
האם הבנק יכול לבטל את המסגרת? בהסכמי מסגרות האשראי עליהם חותמים הלקוחות (בדר"כ בלי לקרוא את האותיות הקטנות), מותיר הבנק בידיו את הזכות לבטל או להקטין את מסגרת האשראי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה בו אירע אירוע חריג המצדיק זאת. באופן כללי, נקבע לא אחת כי בנק איננו רשאי להפסיק את האשראי בלי סיבה מוצדקת, והוא צריך לפעול בתום לב ולקיים את ההסכם.
מה קרה עכשיו? "החלטת הבנקים לצמצם את המסגרות בכרטיסי האשראי היא החלטה גורפת כתוצאה מחוק שטרום, אשר יישומו בשיאו של משבר נגיף הקורונה אינו סביר ומחייבת התערבות דחופה של הכנסת להארכת תחולת החוק", אומר עו"ד נרקיס.
מה ניתן לעשות כאשר הבנק מקטין או מבטל את המסגרת? ראשית, מומלץ לפנות לבנק (ורצוי לתעד פנייה זו) ולהסביר את הנזק שייגרם. רצוי לצרף אסמכתאות כגון דו"חות כספיים, הזמנות, התחייבויות שניתנו בהתאם למוסכם וכדומה כדי להמחיש את הנזק וכדי לשכנע את הבנק שהפעולה אינה מוצדקת. אם הסיבה לביטול או צמצום מסגרת האשראי היא בעיה בהתנהלות החשבון ויש לכך פתרון, חשוב להסביר לבנק מדוע הבעיה הנקודתית נפתרה. לדוגמה: אם הוטל עיקול וננקטים הליכים אל מול המעקל מומלץ לצרף מכתב מעו"ד המסביר מדוע יש טענות נגד העיקול; אם חשבון אחר שבבעלות הלקוח הוגבל יש לצרף את הבקשה שהוגשה לביטול ההגבלה והחלטה על עיכובה.
כיום לבנקים מערכות מידע המתריעות על כל בעיה כך שרצוי ליזום מתן הסבר ולא להמתין ש"הבנק יתקשר ראשון". בפרט נכון הדבר נוכח כניסתו לאחרונה של חוק נתוני אשראי לתוקף. מצופה שגם אם הבנק יבקש להפחית את מסגרת האשראי בכרטיסי אשראי, הוא יאפשר מסגרת אשראי בחשבון העו"ש או כהלוואה.
הבנק חייב לתת לי אשראי? חוק הבנקאות קובע כי בנק לא מחויב להעניק שירות שיש בו משום מתן אשראי ללקוח אבל בפסיקה ניכרת מגמה הנוטה להגן על הלקוח הקטן מול המערכת הבנקאית המורכבת, ולקבוע כללים, שיוכלו לאזן את פער הכוחות המובנה ביחסי בנק - לקוח, ככל האפשר.
כך למשל בחן בית המשפט באם בטרם הקטין או ביטל הבנק את מסגרת האשראי, נערכה על ידו בחינה וחקירה מקיפה על מנת לוודא שאכן התקיימו הנסיבות החריגות המצדיקות נקיטה בצעד דרסטי כזה ורק במקרים בהם השתכנע בית המשפט כי הייתה הצדקה אמיתית לביטול מסגרת האשראי (הנובעת בעיקר מחשיפת הבנק לסיכון מוגבר באי-פירעון התחייבויות הלקוח), ולאחר שנבחנה התנהלות הבנק וההתראות שהלה נתן ללקוח מבעוד מועד, רק אז הוכשרה פעולת הבנק.
2 צפייה בגלריה
עו"ד גלעד נרקיס
עו"ד גלעד נרקיס
עו"ד גלעד נרקיס
(צילום: רונן יעקובי)
יחד עם זאת הבנק הוא גוף מסחרי, המונע משיקולי רווחיות, ובמקרים בהם אכן התרחשו "אירועים" המעידים על שינוי קיצוני ביכולתו של הלקוח לעמוד בהתחייבויותיו, כגון פגיעה משמעותית בשווי הבטוחות שבידי הבנק, החזרת שיקים ללא הסבר מניח את הדעת, הטלת עיקולים או קבלת מידע מבוסס בדבר שינויים ביכולת הפירעון של הלקוח, סביר להניח שהחלטת הבנק לצמצם את מסגרת האשראי תתברר כסבירה ומוצדקת, והכל לפי הקשר הדברים ונסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.