ההצעה לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלית שאושרה היום בממשלה (א') עוררה ביקורת בקרב חלק מהמגזר העסקי. בהסבר להחלטה נאמר בין היתר, כי היא מתקבלת נוכח הקושי הכלכלי שנוצר במשק עקב התפרצות נגיף קורונה, והפגיעה במגזר העסקי בפרט, ועל מנת להאיץ את הכלכלה המקומית לפעול להגברת כושר התחרותיות של המגזר העסקי ולעודד רכש ציבורי של תוצרת הארץ באופן שאינו סותר את מחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל.

אלא שלדברי נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, מדובר בהחלטה "מקוצצת וצרה שאינה מעדיפה את תוצרת הארץ". לדבריו, "האוצר ניצח בקרב הזה את התעשייה הישראלית והמשק כולו. זאת החלטה ריקה שמשמעותה היא שכספי המיסים לא ייצרו מקומות תעסוקה בישראל".
1 צפייה בגלריה
עמיר פרץ
עמיר פרץ
שר הכלכלה, עמיר פרץ, שיזם את התוכנית
(צילום: משי בן עמי)
תומר הוסיף, כי "התוכנית משמרת מצב קיים והמשמעות היא שכספי המיסים שאנחנו משלמים ימשיכו לייצר מקומות תעסוקה מעבר לים, בעוד שבישראל יש מאות אלפים שאינם יכולים לסיים את החודש. הממשלה שוב הוכיחה ניתוק מהציבור הישראלי, שסבור שכל הרכש הציבורי צריך להיות מופנה למשק הישראלי, ללא נועדות, ללא חריגים וללא מעקפים".
לעומת זאת, יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי, בירך על אישור התכנית, שמתבססת כדבריו על המלצות נשיאות המגזר העסקי. "לאחר תקופה של שמונה חודשי קיפאון, התוכנית הזאת היא בשורה של שינוי ומעבר מתוכניות של הכלה וצמצום נזקים בעת מיתון, לתוכניות האצה, באמצעות העלאה בביקוש על ידי צריכה ציבורית, במקביל לעידוד צריכה פרטית", אמר.
גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ציין כי הבאנו החלטה מאוזנת לתמיכה בתוצרת המקומית, מבלי לפגוע ביוקר המחיה. דווקא בעת הזאת עלינו לחזק את התעשייה הישראלית ולרכוש מוצרים ישראלים. אני קורא גם לאזרחי ישראל לרכוש תוצרת תוצרת כחול-לבן, כדי לעודד את התוצרת המקומית ובכך לחזק את העסקים.
עוד אמר נתניהו, כי "ביקשתי גם ממשרדי וגם מהמשרדים הנוגעים בדבר לסייע סיוע מיוחד לעסקים קטנים. העסקים הגדולים עושים את זה בלאו הכי, אבל לגבי העסקים הקטנים ואולי הבינוניים, אני רוצה שהם יוכלו למכור את הסחורה שלהם".

מה כוללת התוכנית

ההחלטה כוללת מספר סעיפים, בהם: הסדרת חובת מתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזים מעורבים של רכש ציבורי שעניינם רכש מעורב של טובין ושירותים; מנגנון של העדפת תוצרת הארץ יחול במכרזי רכש טובין ובמכרזים מעורבים של הרשויות המקומיות, של התאגידים המקומיים ושל החברה למשק וכלכלה; תהיה מדיניות העדפת תוצרת הארץ בהסכמי רכש המבוצעים לטובת מערכת הבריאות.
בנוסף, יוקם צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה. הצוות יבחן את המשמעויות וכלל ההיבטים הנדרשים של אפשרות קידומן של עד חמש תוכניות ניסיוניות, במכרזים מורכבים הכוללים התקשרויות משנה, שבאמצעותן תיבחן השפעה של מתן העדפה למציע אשר יתחייב כי היקף משמעותי של האמצעים לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם למכרז יהיה מתוצרת הארץ. הצוות יגיש דו"ח מסכם בתוך 90 ימים, לרבות תיקוני חקיקה, אם ידרשו.
כמו כן, יושק קמפיין שעניינו עידוד הציבור לקניית מוצרים מהתעשייה המקומית; יקום צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, אשר יערוך מעקב אחר יישום חובת העדפה של תוצרת הארץ במכרזי רכש ציבורי, לרבות באמצעות ניתוחים כלכליים בנוגע לעלויות ולתועלות של יישומה וידווח לממשלה אחת לשנה בעניין.
ההחלטה כוללת גם: קיצור ימי אשראי ספקים במערכת הבריאות; תיקון החלטת ממשלה "חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית" - הארכת התוקף של הסעיפים בהחלטה אשר עוסקים בהעלאת הפריון, הטמעת ייצור מתקדם והרחבת היקף כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ המסייעים בהגדלת הביקושים בחו"ל, כך שיחולו עד לסוף שנת 2021; הפחתת מכס על מוצרים משלימים בתחום הטקסטיל בהוראת שעה עד לסוף שנת 2021 על מנת להפחית את עלויות הייצור ולהשוות את מצבם של היצרנים למצבם של היבואנים בתחום זה.
בנוסף נכתב כי יש להנחות את מינהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, לפעול לטובת סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לקידום הסחר המקוון וכן בהתאמות נדרשות לעסק בשל נגיף הקורונה, והכל בהתאם לנהלי הסוכנות. לצרוך יישום סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה והתעשייה סכום בהיקף של 75 מיליון שקל מתוך התקציב שאושר במסגרת חוק יסוד משק המדינה.
שר הכלכלה, עמיר פרץ, שיזם את התוכנית אמר כי "החודשים האחרונים לימדו אותנו שנגיף הקורונה הוא לא רק נגיף בריאותי, אלא נגיף חברתי וכלכלי. בשונה מהצד הבריאותי - שהוא גזירת גורל, הנזקים החברתיים כלכליים הם אינם גזירת גורל. משבר הקורונה פגע קשות בעסקים מקומיים רבים, שנאלצו להשבית את פעילותם למשך חודשים רבים. הצעת המחליטים שאושרה היום, תגדיל משמעותית את הביקוש לתוצרת מקומית, שתיתן אוויר לנשימה לאותם יצרנים מקומיים לשרוד תקופה קשה זו".
נעמה קאופמן-פס, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה ציינה כי "לאחר חודשים של עבודת מטה ממשלתית, גובשה החלטת ממשלה מכוננת שמשמעה כי ממשלת ישראל תומכת בהעדפת תוצרת הארץ, מקדמת את הנושא ורואה בו כלי ליצירת מקומות עבודה ולקידום תעסוקה מקומית. בעלת הזו, של משבר כלכלי וציבורי נרחב, כלי זה ישמש להגדלת הצמיחה ולצמצום האבטלה".