בשורה לעצמאים - וסכנה בצידה. שר האוצר ישראל כץ, בשיתוף עם הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, פרסם היום (רביעי) טיוטת תקנות המאפשרות לציבור העצמאים למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני שיהוו עבורם מקור הכנסה זמני בעתות של הפסקת עבודה ככלל, ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט. התקנות החדשות מתירות לעצמאים למשוך בפטור ממס עד כשליש מהחיסכון וזאת במידה והם עומדים בתנאים שנקבעו, כשהתנאי המרכזי הוא הפסקה או סגירה של הפעילות העסקית.
יחד עם זאת, מתן הרשות לעצמאים למשוך מהחיסכון הפנסיוני עלולה לפגוע בהם קשות לקראת הפנסיה. גם כך כספי הפנסיה של רוב העצמאים אינם בסכומים גבוהים ורבים מהם החלו לחסוך לפנסיה רק בשנים האחרונות. מדובר בתקנות שלא דורשות חקיקה ראשית במליאה, וטיוטת התקנות תעמוד להערות הציבור עד יום ראשון. בשבוע הבא יובאו התקנות לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
1 צפייה בגלריה
עסקים סגורים בירושלים
עסקים סגורים בירושלים
עסקים סגורים בירושלים
(צילום: עמית שאבי)
התנאים למשיכה כפי שנקבעו בתקנות:
1. עצמאי שסגר את העסק, והעסק אינו פעיל יותר.
2. ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק, במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות.
3. עברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת.
תזכורת: העסקים הקטנים שפתחו למרות הסגר
(צילום: רועי עידן, אבי חי)

שר האוצר כץ אמר כי "בנוסף לרשת הביטחון הכלכלית שפרשנו, קיימת חשיבות רבה למתן סיוע מיידי לציבור העצמאיים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות עם המשבר עד להתאוששות המשק. התקנות החדשות יאפשרו משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס הן בעתות משבר והן בעת הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים. אמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות לטובת חיזוק המשק הישראלי בכלל וציבור העצמאיים בפרט".
הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, ציין כי "המהלך נועד לאפשר לציבור העצמאים בישראל למצות את זכויותיהם ובכך להגביר את השוויוניות בתחומי החיסכון ארוך הטווח. התקנות יאפשרו, בפעם הראשונה מנגנון דומה לדמי האבטלה של שכירים, לעצמאים שהופסקה פעילותם העסקית, ועומדים בתנאים שנקבעו בחוק, להשתמש בחלק מכספי החיסכון הפנסיוני שחסכו במטרה לשמור על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו. אני מודה לשר האוצר, ישראל כ"ץ וסגנו יצחק כהן, על קידום והובלת המהלך, נמשיך לעבוד יחד למען ציבור החוסכים בישראל".
יצוין כי רבים מהעצמאים כלל לא הפרישו כספים לפנסיה עד לעת האחרונה ולכן לא יהיו זכאים למשוך חלק מחסכונותיהם בכל מקרה.
עו״ד רועי כהן, נשיא ארגון העצמאים להב תקף את יוזמי המהלך: "הצעד שכביכול אמור לסייע לציבור העצמאיים מעיד על הניתוק של שר האוצר ושל הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת מהמצב בשטח. במקום שהמדינה תקח אחריות ותודיע על דמי אבטלה לעצמאים מייצרים פה מנגנון שהעצמאים משתמשים בכסף של עצמם בזמן האבטלה ופוגעים בחסכון שלהם לעת זקנה, עדיף שצעד זה לא היה בא לעולם. מדובר באטימות של רגולטור שאין לו כל הבנה מיהם ציבור העצמאיים ומה ההתמודדות הקשה שלהם בימים אלו . לא נסתפק בסיסמאות ובצעדים פופוליסטים שאין מאחוריהם שום עזרה לציבור העצמאים. אנו דורשים כפי שהתחייב בפנינו ראש הממשלה בנימין נתניהו שבחוק ההסדרים הקרוב יוסדרו דמי אבטלה לעצמאים ולא נרפה מדרישה זו".
בלשכת סוכני הביטוח, יוצאים נגד החלטת שר האוצר וראש רשות שוק ההון: "מדובר באזרחי ישראל, בעלי עסקים קטנים, שהחסכון הפנסיוני הוא כל עולמם. זאת ההכנסה היחידה שתהיה להם לעת זקנה בגיל הפנסיה. לכנות את זה ''דמי אבטלה' למעסיק זו פשוט בושה וחרפה".
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח, קורא לממשלה לחזור בה מהחלטתה ולהחיל דמי אבטלה לעצמאים: "זאת החלטה נוראית שתיזכר לדראון עולם, הגזירה הזאת תוליד מאות אלפי קשישים עניים".