משרד האוצר הציע לאל על מתווה חדש שיאפשר את הצלתה מקריסה כלכלית אליה נקלעה בעקבות משבר הקורונה והעצירה הכמעט-מוחלטת של טיסות הנוסעים. לאחר שבועות ארוכים שבהם ניהלה חברת התעופה הישראלית ניסיונות להשיג הלוואה בגובה של 400 מיליון דולר בערבות מדינה - שונה המתווה כך שגובה הלוואה הוקטן והציבור או המדינה יוכלו לרכוש את מניותיה בעתיד. יצוין, כי רכישת מניות אל על על ידי המדינה בשיעור שיעלה על 50% מהמניות של החברה פירושו הלאמה של החברה. בחברה בוחנים את הצעת האוצר שדרושה את אישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת.
בשבוע שעבר ישבו בכירי אל על עם נציגי האוצר בניסיונות לקבל אישור להלוואה בערבות מדינה בגובה של 400 מיליון דולר שנועדו להציל את חברת התעופה מקריסה. הבוקר (א') קיבלה חברת התעופה ממשרד האוצר הצעה למתווה חדש שיכול להציל אותה מפני קריסה.
לצד דרישות האוצר מחברת התעופה לעבור תהליכי התייעלות ולחתום על הסכמי עבודה קיבוציים עם ארבעת מגזרי העובדים: טייסים (אצ"א), משב"ים דיילי אוויר (אצד"א), אקדמאים (מנהלי) ותחזוקה טכנאים והנדסים (תחזוקה והנדסה) - החליטה המדינה להוריד את גובה ההלוואה ולאפשר לציבור לקנות מניות של חברת התעופה.
1 צפייה בגלריה
מטוסי אל על שהוסבו לצורך הטסת מטען
מטוסי אל על שהוסבו לצורך הטסת מטען
מטוסי אל על שהוסבו לצורך הטסת מטען
(צילום: אל על)
על פי המתווה החדש, עליו הצהירה חברת התעופה בדיווח לבורסה, מנכ"ל משרד האוצר מציע לחברה לקבל מהמדינה הלוואה בגובה 250 מיליון דולר בערבות מדינה. בנוסף, החברה תבצע הנפקת מניות בהיקף של 150 מיליון דולר והמדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו בהנפקה.
ככל שהמדינה תרכוש מניות, הן יופקדו בידי נאמן אשר תפקידיו וסמכויותיו ייקבעו על ידי המדינה עד למועד ההנפקה - וייקבע מועד שעד אליו הנאמן ימכור את המניות וכן אופן ביצוע המכירה. משמעות הדבר היא כי אם הציבור לא ירכוש ממניות אל על, תוכל המדינה להשתלט על חברת התעופה ולהלאימה כפי שהייתה בעשרות השנים הראשונות שלאחר הקמתה. באל על הדגישו כי במכתב ציין האוצר שהמתווה כפוף להסכמת החברה, לאישור הממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת.
בהודעת החברה נכתב כי "החברה תבחן את המתווה כמו גם את מיצוי המתווה שעליו ניהלה מו"מ בתקופה האחרונה כאמור לעיל. יצוין בהקשר זה כי אין כל וודאות כי מתווה זה או אחר אכן יסוכם או כי ניתן להשיג את התנאים שבהם הם יותנו".