שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ ממשיך במדיניותו הדוגלת ב"הגנה על התעשייה הישראלית תוך שמירה על התחרות". השר ביטל את החרגת החברה הטורקית .AS.Tic San Kablo Hascelik מחובת היטל היצף על יבוא כבלי נחושת למתח נמוך, אשר נרכשים על ידי חברת החשמל. בכך נוצר מצב שכעת כל היצרניות הטורקיות לכבלי נחושת מסוג זה מחוייבות בהיטל היצף.
בישראל פועלות שלוש יצרניות לכבלים דומים, שהיצרנים הטורקיים התחרו בהם במחיר היצף, שאינו הוגן משום שהוא נמוך מהמחיר שבו נמכרים הכבלים בארץ ייצורם - טורקיה. כפועל יוצא מהחלטת השר, יחולטו כספי הערובה הזמנית שהופקדו על ידי החברה הטורקית במכס.
1 צפייה בגלריה
תמונתו של עמיר פרץ
תמונתו של עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ
(צילום: אלכס קולומויסקי)
לפני שקיבל את ההחלטה, השר פרץ פנה לממונה על התחרות, גב' מיכל הלפרין, וביקש שתערוך בדיקה יסודית ביחס להיבטי התחרות במקטע היבוא של כבלי נחושת למתח נמוך, מתוך חשש להתנהלות הגורמת לפגיעה בתחרות.
בבדיקה שקדמה להחלטת השר עלה חשש שיצרניות כבלים טורקיות שעליהן כבר הוטל היצף בעבר, הסתייעו ביבואן הבלעדי של החברה הטורקית היחידה שהוחרגה מההיטל, ושיווקו לארץ דרכו במחירים נמוכים.

"יחסים מיוחדת בין החברה ליבואן"

השר פרץ אמר ל-ynet כי "בבואי להכריע עמד לנגד עיניי הצורך למנוע מצב שבו חברה שחל עליה ההיטל, תסתייע בחברה שלא חל עליה ההיטל כ'צינור' ליבוא מוצרים לישראל, ובכך תימנע מתשלום ההיטל ותפגע בתעשייה הישראלית. בנוסף, ביקשתי מהממונה על התחרות לבחון ביצוע בדיקה מקיפה של התחום והקשרים בין החברות היצרניות מטורקיה לבין היבואנים בישראל, במטרה לוודא שלא מתבצעות פעולות שעלולות לפגוע בתחרות".
אתמול כאמור חתם פרץ על החלטתו שלא לקבל את בקשת חברת .AS.Tic. San Kablo Hascelik לקביעת היטל היצף בנפרד מההיטל שמוטל על חברות בתחום. בכך אימץ פרץ למעשה את המלצתה של הוועדה המייעצת לנושא היטלי היצף, שקבעה שמתקיימים "יחסים מיוחדים" בין החברה המייצרת ליבואן, ושקיים חשש כי המבקשת היא חברת "צינור" שנועדה להתל ברגולטור ולמכור את כבלי הנחושת לישראל במחירי היצף, וזאת מבלי לשלם את היטל ההיצף שנקבע.
בהמלצתה של הוועדה נכתב: "הנתונים שהוצגו ע"י המבקשת לממונה אינם מהימנים ואף אינם מאפשרים לוועדה לראות במחירי היצוא של המבקשת כמהימנים, לאור מסכת כל הנתונים והתשובות שהונחו בפניה ולאור היחסים המיוחדים שבין המבקשת ליבואן הבלעדי שלה".
לפיכך כתב השר פרץ בהחלטתו כי "משקבעה הוועדה שלא ניתן לסמוך על מהימנותם של הנתונים שהוגשו על ידי המבקשת ומאחר שבשיחות שערך צוותי עם הממונה, הממונה הביעה תמיכה בעמדת הוועדה המייעצת לעניין זה, לא השתכנעתי כי הוגשו נתונים מספקים לבסס טיעוניה של המבקשת ובצדקת עמדתה להחריגה מההיטל".