הפתעה לטובה בסיכום נתוני המשק הישראלי בשנת משבר הקורונה 2020. ירידה של 2.4% בלבד נרשמה בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) וירידה של 4.1% בתוצר לנפש, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שפורסמו היום (שלישי). זאת לעומת תחזיות עגומות ביותר שצפו הגורמים הכלכליים השונים בארץ ובחו"ל.
הכלכלנית הראשית פרסמה בחודש שעבר את תחזיותיה המעודכנות, עם ההתקדמות בחיסון האוכלוסייה מפני נגיף הקורונה. הכלכלנית חזתה כי התוצר בשנת 2020 צפוי להתכווץ בשיעור של 3.3% בהשוואה לשנת 2019, ומדובר היה בתחזית טובה בהרבה מזו שצפתה הכלכלנית בתחילת המגפה. לפני הקורונה צפה האוצר צמיחה חיובית של 3%. ארגון ה-OECD חזה התכווצות של 4.15% בישראל וממוצע של 5.5% ירידה בצמיחה בכל 39 מדינות הארגון.
1 צפייה בגלריה
ישראל כץ ובנימין נתניהו
ישראל כץ ובנימין נתניהו
שר האוצר ישראל כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו
(צילום: מארק ישראל)
הירידה הניכרת ביותר בישראל שנת 2020 נרשמה בגורם שיצר את הצמיחה הגבוהה יחסית בשלוש השנים הקודמות - הצריכה הפרטית. בשל הסגרים והימצאותם של כמיליון עובדים מחוץ למקומות עבודתם במהלך שנת הקורונה - היה לאנשים פחות כסף והיו גם פחות הזדמנויות לקניות. התוצאה: הצריכה הפרטית לנפש ירדה ב-11.1% ובצריכה הפרטית נרשמה ירידה של 9.4%. גם כאן נחזתה ירידה גדולה יותר.
ירידות בשיעורים נמוכים מהצפוי נרשמו גם בהשקעות בנכסים - רק 4.8% פחות וירידה של 8.1% נרשמה ביבוא הסחורות והשירותים.
לעומת זאת, עלתה הצריכה הציבורית ב-2.9%, בשל הזרמת כספים למשק על ידי הממשלה בעת המשבר, ועלייה מפתיעה למדי של 0.6% נרשמה ב-2020 ביצוא הסחורות והשירותים, למרות משבר הסחר העולמי בגין התפשטות נגיף הקורונה.
ברבעון הרביעי של השנה נרשמה עלייה גבוה של 6.3% בתמ"ג ועלייה עצומה של 18.2% בהוצאה לצריכה הפרטית. ללא רכישת מכוניות, מקררים, מכונות כביסה ומכשירים חשמליים אחרים העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית הסתכמה ברבע האחרון של השנה החולפת ב-9.7%. עלייה עצומה של 66.1% נרשמה ברבעון הרביעי של 2020 בהשקעות בנכסים קבועים וההוצאה לצריכה הציבורית זינקה ב-26.0%.
העלייה בתוצר ברבעון הרביעי משקפת בין היתר את ההשפעה של גידול משמעותי ביבוא מכוניות הנוסעים ברבעון זה (המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג).
לעומת זאת נרשמה ירידה של 4.9% ביצוא הסחורות והשירותים ברבעון הרביעי אך עליה במימדים עצומים של 88.5% ביבוא הסחורות והשירותים. הצריכה הפרטית ירדה ברבעון האחרון של 2020 רק ב-7.8%, למרות תחילת הסגר השלישי בסוף חודש דצמבר. הצריכה הציבורית עלתה ברבעון הזה ב-9.1%.