פרשת סודהסטרים: "בתיק המונח בפני ניתן לראות כי החשדות מבוססים דיים לשלב הזה, ואף ניתן לומר מעל לחשד הסביר. ישנה תשתית מספקת ונכבדת בדבר עבירות שימוש במידע פנים". כך כתבה היום (ג') שופטת בית משפט השלום בת"א, ענת יהב, בהחלטתה לדחות את פנייתו של יו"ר סודהסטרים, דניאל בירנבאום, שביקש לבטל את התנאים המגבילים שהוטלו עליו בחודש ספטמבר - ערבות של 1.2 מיליון שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ - לאחר שנחקר ברשות ני"ע בחשד לשימוש במידע פנים ושיבוש מהלכי משפט.
על פי החשד, איילה שרח כהן, סטודנטית בת 31 המקורבת לבירנבאום, קיבלה ממנו מידע מוקדם על עסקת המיזוג עם פפסיקו בטרם ההודעה למשקיעים וכן לפני פרסום הדו"חות החיוביים של החברה. כהן, כך החשד, רכשה על סמך המידע מניות של החברה בלמעלה מ-300 אלף שקלים, ומכרה לאחר הפרסום ברווח של כ-156 אלף שקלים.
1 צפייה בגלריה
דניאל בירנבאום ואיילה שרח כהן
דניאל בירנבאום ואיילה שרח כהן
דניאל בירנבאום ואיילה שרח כהן
(צילום: אוראל כהן ועמית שעל)
עם פתיחת החקירה, כך החשד, הורה בירנבאום לכהן למחוק מהנייד שיחות כתובות שלהם שעשויות לשמש כראיות. כהן מצדה, כך על פי הראיות, אכן מחקה במהירות הודעות בטרם דפקו החוקרים על דלתה.
בנוסף, הרשות גילתה כ-400 אלף שקלים שהעביר בירנבאום לכהן, אשר שימשו אותה על פי החשד, בין היתר, לרכישת מניות סודהסטרים. בירנבאום טען בחקירתו כי אלה היו דמי תיווך בעסקת נדל"ן.

"כל החלטה לוותה בהוראה של בירנבאום"

השופטת הפנתה בהחלטתה לתמלילי חקירתה של כהן, שחלקים מהם נחשפו בעבר בכלכליסט. "החשודה מתארת את מערכת היחסים ששוררת בינה לבין בירנבאום, ומתארת את הלך הדברים שקדם, ולאחר מכן אף הביא לפעולה של קניית המניות החריגה, ושאינה מבוססת מצידה על הבנה וניתוח שוק זה. עוד מפרטת החשודה את אותן הפעולות שהיו כרוכות בביצוע הקנייה, זאת לצד החשש והפחד שחשה ותיארה".
"עוד עולה מהראיות", הוסיפה השופטת, "כי עיקר מסירת מידע הפנים על ידי בירנבאום לכהן, תוך שכהן מרחיקה את עצמה ככל שניתן ממהות מידע הפנים שנמסר לה, ומנסה לשוות לכך תיאור זניח שאינו עולה בקנה אחד עם העובדות האובייקטיביות".
השופטת הוסיפה כי "כך גם עולה מתיאור החשודה באיזה אופן ביצעה באמצעות המידע שמסר לה בירנבאום את פעולות קניית המניות, כאשר כל החלטה שלה מלווה בהוראה שלו. תיאור מפורט זה ממשיך ומוצא את ביטויו בתמליל שם אף מציינת (כהן, ת.ג), כי היא אכן מכירה שישנה טעות במעשיה והבינה שאין להחזיר את הגלגל לאחור".
"בתמליל ניתן למצוא כי החשודה הסתמכה על דברי בירנבאום מספר פעמים קודם למכירה המדוברת, כמו שסמכה על דבריו ללא עוררין בעסקאות שונות שביצעה בעזרתו. דבריה אלו מחוזקים על ידי ראייה. תימוכין לדבריה של כהן, בדבר נכונותה לבצע עסקה על פי דבריו של בירנבאום, נמצא בראיות".
השופטת יהב סיכמה חלק וזה וכתבה כי: "רבות הראיות המונחות בפני אך סבורה אני כי בממצאים הנתונים ברף זה, כשלעצמם מספיקים, וממלאים את היסוד של החשד הסביר שינתן להסתפק בו בעניינים של השניים גם יחד. ישנה תשתית מספקת ונכבדת בדבר עבירות שימוש במידע פנים".

"בירנבאום הורה לכהן: תיפטרי מהתכתבויות"

לגבי החשד לשיבוש חקירה כתבה השופטת כי "אין חולק כי בעת שבה הבין בירנבאום שהרשות בדרכה לדירתה של כהן, הורה לה להיפטר משיחות כתובות שלהם וזאת תחת המעטפת של נימוק אישי פרטי, שלטענתם לא רצו שייחשף.
"מחומר החקירה", הוסיפה השופטת, "עולה כי החשודה, כאשר ידעה כי הרשות מתעדת לדפק על דלתה, בהתייעצות עם שותפה, מחקה במהרה ובחיפזון כל קשר לשיחה כתובה בינהם. זאת החשודים אינם מכחישים ואולם יש לכך הסבר סביר בעיניהם המפורט בתמלילי החקירה.
"לפיכך", סיכמה השופטת, "ולאור הודעת השניים, קיים חשד סביר לעניין שיבוש מהלכי משפט. ומכאן יש ללמוד על השיבוש העתידי העלול להיות אם ישוחררו שאר התנאים המגבילים".