בתקופה האחרונה הוזמנו לחקירה ברשות המיסים בעלי שליטה בחברות וכן רואי החשבון שלהם כשכולם חשודים בביצוע עבירות מס. המאפיין שעבר כחוט השני בין כל בעלי השליטה החשודים הייתה העובדה שכולם לא דיווחו על משיכות בעלים החייבות במס לפי פקודת מס הכנסה ולפיכך הם נחקרו תחת אזהרה בביצוע עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח ומסירת דו"ח כוזב בכוונה להתחמק ממס.
רואי החשבון המייצגים את בעלי השליטה נחקרו בחשד שסייעו ללקוחותיהם להשמיט הכנסות על ידי הגשת דוחות שנתיים כוזבים במטרה להתחמק ממס. על פי החשד, כתוצאה מאותם דוחות לא הוטל מס על משיכות הבעלים כהכנסה מדיבידנד או כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.

מיסוי משיכת בעלים

סעיף 3(ט1) הוא סעיף חדש יחסית שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017 ומסדיר את מיסוי משיכת כספים מחברות על ידי בעלי שליטה.
על פי הסעיף, כאשר בעל מניות מהותי או קרובו מושכים כספים מהחברה בסכום מצטבר של מעל 100 אלף שקל לשנה, או מקבלים נכס של החברה לשימושם, עליהם לשלם על כך מס כהכנסה מדיבידנד או כהכנסת עבודה.

1 צפייה בגלריה
שטרות של שקלים
שטרות של שקלים
(צילום: shutterstock)

"משיכת כספים" בהקשר זה יכולה להיות במישרין או בעקיפין והיא כוללת לא רק העברת מזומנים אלא גם הלוואות, מימוש ניירות ערך, פיקדונות ועוד. אי-דיווח על הכנסות שנבעו ממשיכת כספים על ידי בעל השליטה משמעותו העלמת מס לכל דבר ועניין.

האחריות הפלילית של רואי החשבון

סעיף 224 לפקודת מס הכנסה מטיל אחריות פלילית לא רק על נישום שמסר דיווח כוזב אלא גם על רואה חשבון שסייע להכנת הדו"ח. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה מטיל מאסר של עד שנתיים בגין התרשלות בעריכת דו"ח לא נכון המשפיע על חיובו של הלקוח במס. בהתאם לסעיף 220, רואה חשבון שעזר לאחר להתחמק ממס צפוי למאסר של עד שבע שנים.
ב-2 באוקטובר 2019 התייחסה לשכת רואי החשבון לנושא ופרסמה המלצה לחבריה, לפיה במקרה בו לקוח בעל שליטה משך כספים מחברה בבעלתו והוא מסרב לכלול בדו"ח השנתי הכנסה בהתאם לסעיף החדש, והסירוב אינו מעוגן בחוות דעת מנומקת של מומחה מס, על רואה החשבון חלה חובה:


להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו"ח, גם לא בדרך של צירוף ביאור לדו"ח ובו התייחסות המסבירה את השמטת המשיכה מהדיווח.
להפסיק לשמש כרואה החשבון של החברה שממנה נמשכו הכספים כמתחייב מכללי ההתנהגות שחלים על המקצוע.
למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב ולציין בה כי עליהם לעדכן בנושא את המייצג החדש של הלקוח מול רשויות המס ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.
מומלץ לרואי חשבון שהגישו דוחות בניגוד להוראות הסעיף החדש להתייעץ באופן מידי עם עורך דין מומחה לעבירות מס למציאת אסטרטגיה לביטול החשיפה הפלילית. זאת, לפני שימצאו את עצמם בחדר החקירות ברשות המיסים ובמלחמת גרסאות מול הלקוח בחשד לסיוע להכנת דו"ח כוזב.
  • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין
  • עו"ד עמית בר-טוב עוסק בייעוץ וייצוג בעבירות מס, עבירות כלכליות, עבירות צווארון לבן, עבירות הלבנת הון ומיסוי אזרחי
  • ynet הוא שותף באתר פסקדין