מענקים לעסקים: נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל שמחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. הגשת הבקשות מתאפשרת מהיום באתר רשות המיסים.

סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם עד 500 אלף. פתיחת האפשרות להגשת התביעות למענק זה משלימה את סדרת המענקים לתקופת יולי-אוגוסט 2020, לאחר שבשבוע שעבר נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, ומענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל.
רונן מיילי מבעלי מסעדת הילטון ביירונן מיילי מבעלי מסעדת הילטון ביי
עסקים סגורים בקורונה
(צילום: ירון שרון )
מענקים אלו הם חלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית" ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי "נגיף קורונה החדש", בו נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021.
יכולים להגיש תביעות למענקים חברות ושותפויות, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 40% ומעלה, כמפורט:
• עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף שקל ועד 100 מיליון שקל - פגיעה של 40% ומעלה.
• עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון שקל ועד 200 מיליון שקל - פגיעה של 60% ומעלה.
• עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון שקל ועד 400 מיליון שקל - פגיעה של 80% ומעלה.
חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (יולי-אוגוסט 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 שקל לתקופת זכאות.
את התביעה למענק ניתן להגיש עד ל-15 בדצמבר 2020.
בתוך כך, היום יגבשו במשרד האוצר תוכנית למתן פיצוי למעסיקים שלא יוציאו לחל"ת עובדים לקראת הסגר השני שיחל ביום שישי בצהרים. הכוונה היא למנוע ככל האפשר את הוצאתם של עשרות אלפי עובדים ואולי יותר מכך לחל"ת בפעם השנייה ואף לפטר סופית אלפים מהם. המדובר בעיקר בענפים שיושבתו לחלוטין כמו התיירות וענפים שייפגעו קשות כמו המסעדות ובתי הקפה שיורשו לעבוד רק במשלוחים עד הבית.