נתונים על עלייה במספר דורשי העבודה מצטרפים ערב יום העצמאות ה-75 למדינה לעוד נתונים כלכליים לא טובים במיוחד שפורסמו לאחרונה, בהם: מדד המחירים לצרכן הגבוה יחסית בחודש מרץ, שעלה ב-0.4%, היחלשות השקל, כאשר האירו חצה את רף ארבעה השקלים, התגברות משיכת הכספים מהבנקים בישראל והעברתם לחו"ל, המעבר אחרי שנה של עודף בתקציב לגירעון, וירידות השערים שהתגברו בבורסה לאחרונה. כל אלה עלולים להוביל לעוד העלאה בריבית בדיוק בעוד חודש.
הבוקר (ראשון) מפרסם שירות התעסוקה את נתוני חודש מרץ, לפיהם מספר דורשי העבודה הרשומים בלשכות התעסוקה עלה ב-1.2 אלף בהשוואה לחודש פברואר, שהם כ-0.08%, ועמד על כ-154.9 אלף. מספר תובעי האבטלה עלה ב-2.6% ל-98.7 אלף אך יחד עם זאת מספר תובעי הבטחת ההכנסה ירד בכ-1% ועמד על 51.5 אלף בלבד, הנמוך מזה כשני עשורים.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו והאזינו לתוכנית כסף חדש ב-ynet radio
1 צפייה בגלריה
לשכת התעסוקה בחולון
לשכת התעסוקה בחולון
לשכת התעסוקה בחולון
(צילום: קובי קואנקס)
לפי שירות התעסוקה, העלייה במספר דורשי העבודה בולטת על רקע הירידה שהתרחשה בחודש פברואר ולמעשה מתחילת 2023. בשירות מבהירים כי התנודתיות במספר דורשי העבודה בחודשים האחרונים יש בה כדי לטשטש במידת מה את חדות מגמת העלייה במספר דורשי העבודה שנרשמת בשוק העבודה הישראלי מאז חודש אוגוסט 2022, ומדגישים כי מדובר בעלייה בת משמעות על רקע התנועה ההופכית לפי מספר תובעי הבטחת ההכנסה עולה בעוד מספר תובעי האבטלה עולה.
בהתבסס על נתוני המשרות הפנויות האחרונים שפרסם הלמ"ס (לפברואר 2023), הרי שבמהלך חודש מרץ היחס בין מספר המשרות הפנויות למספר דורשי העבודה עמד על 1.15, דהיינו על כל 100 משרות פנויות התמודדו כ- 115 דורשי עבודה. על אף שמדובר ביחס פחות טוב מזה הממוצע שאפיין את החודשים שחלפו מאז פברואר 2022 (ממוצע של כ- 1.02), בכל זאת הנתונים מעידים על כי השוק הישראלי עדיין הדוק מאוד, בו לדורשי העבודה הזדמנויות תעסוקתיות מרובות. לשם השוואה, בתקופה המקבילה ב- 019, קודם לפרוץ משבר הקורונה, עמד היחס על 1.68 (כ-168 דורשי עבודה על כל 100 משרות פנויות).
עיקרה של העלייה במספר דורשי העבודה הכללי נרשמה בקרב קבוצת היהודים שאינם חרדים, שמספרם עלה בכ-1.2 אלף, שעה שמספר היהודים החרדים והערבים כמעט שלא רשם שינוי. בשירות התעסוקה הסבירו כי העלייה בשיעור היהודים שאינם חרדים משקפת את מגמת השנה האחרונה לפיה ישנה עלייה במספר דורשי העבודה ממשלחי יד התובעים מיומנויות גבוהות יותר, כענפי ההייטק. באופן כללי, הפערים משקפים את המגמה הכפולה שנחוותה במהלך השנה עם עלייה באבטלה (קצת יותר חזקים) לעומת ירידה בהבטחת הכנסה, שם יש שיעור גבוה יותר של ערבים.
ועוד: בהמשך למגמת השנה האחרונה, העלייה בשיעור דורשי העבודה החזקים ניכרת גם החודש בעלייה בשיעורם של האשכולות הגבוהים (8-10) שעלה ב-0.5 אחוז. השוואת התפלגות מרץ 2023 לפי אשכולות להתפלגות שנרשמה במרץ אשתקד, מבטאת ביתר שאת את מגמת היחלשות החזקים והתחזקות החלשים שנרשמה בשוק העבודה הישראלי מאז אפריל 2022 - שיעור האשכולות הנמוכים (1-3) נמוך יותר השנה ב- 4.5 אחוז משיעורם אשתקד, ואילו שיעור אשכולות הביניים (4-7) והגבוהים גבוה יותר באחוז אחד וב- 3.6 אחוזים, בהתאמה.
מגמת היחלשות החזקים נמשכה, כאמור, גם בחודש מרץ דבר אשר בא לידי ביטוי גם בבחינת התנועות שנרשמו במספר דורשי העבודה במשלחי היד השונים. בבחינה זו עלה כי העליות בין ינואר למרץ נרשמו בעיקר במשלחי יד התובעים מיומנויות עבודה גבוהות, כמשלחי יד בתחום המשפט (15.4%) ומפתחי התכנה ומנתחי היישומים (15.3%). מנגד, עם סוף השפעת העונתיות שהתבטאה בעליות מספר דורשי העבודה מתחומי ההוראה בחודשי הקיץ ובראשית השנה העברית וכן ברבעון האחרון של 2022, נרשמו ירידות במספר דורשי העבודה ממשלחי יד בענפי ההוראה. כך נרשמה ירידה של 11.8% במספר דורשי העבודה שהם מורים בחינוך היסודי ומחנכים בחינוך הקדם יסודי, שהייתה לירידה המשמעותית ביותר בתקופה הנסקרת.
במרץ 2023, בדומה לכל חודשי 2022 וראשית 2023, הערים אום אל פחם ורהט מובילות את הרשימה כאשר אום אל פחם בראש עם 8.91% ורהט מייד אחריה עם 8.5%. חמש מ-10 הערים בעלות שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר הן ערים ערביות או מעורבות, ובמרץ, בניגוד לחודשים שקדמו, עפולה היא העיר היהודית בעלת שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר עם 4.94%.