בית המשפט העליון הוציא אתמול (ראשון) צו לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שהורה בחודש שעבר לבנק מזרחי טפחות להעביר את תרומת איש העסקים רומן אברמוביץ' בסך 8 מיליון שקל מחשבונו בבנק לארגון זק"א בעקבות המלחמה. המשמעות היא כי בשלב זה הבנק לא יידרש להעביר את התרומה לזק"א.
בנק מזרחי טפחות הגיש בשבוע שעבר ערעור על החלטת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ירדנה סרוסי, שקיבלה בסוף חודש ינואר את בקשת אברמוביץ' וארגון זק"א, המיוצגים על ידי עוה"ד שמוליק קסוטו ובלה פלד, להורות לבנק להעביר את התרומה לחשבון זק"א בבנק. החלטת השופטת ניתנה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ובניגוד לעמדת הבנק שסירב להעביר את התרומה בשל סנקציות שהוטלו על אברמוביץ' באיחוד האירופי ובבריטניה, אשר הבנק אימץ. השופטת סרוסי עיכבה את ביצוע החלטתה ב-72 שעות על מנת לאפשר לבנק לערער והוא אכן ערער.
1 צפייה בגלריה
רומן אברמוביץ'
רומן אברמוביץ'
רומן אברמוביץ'
(צילום: EPA)
הבנק טען באמצעות עוה"ד שרון לובצקי הס ויניב הולצמן ממשרד עמית פולק מטלון כי "הותרת החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב על כנה יש בה לגרום לנזק עצום ובלתי הפיך לבנק ולקוחותיו, למערכת הבנקאית ולמשק בכללותו. זאת, מכיוון שהמשמעות של קבלת הבקשה היא שעל הבנק להפר משטרי סנקציות בינלאומיות אותן הבנק אימץ בהתאם למדיניות ניהול סיכונים שקבע בעניין בהוראת המפקח על הבנקים, תוך גם הפרה של מצגים ברורים שניתנו על ידו לבנקים זרים עימם הבנק עובד".
הבנק טען כי הפרת משטרי הסנקציות חושפת אותו לסיכונים משמעותיים כגון סיכוני ציות ומוניטין, ואף לפגיעה בהתקשרויות עם גופים פיננסיים זרים שעלולים כתוצאה מהפרת משטרי הסנקציות באופן כה בוטה לנתק את הקשרים העסקיים בינם לבין הבנק, על כל המשתמע מכך. הבנק מתייחס בערעור גם לעמדת היועצת המשפטית לממשלה אשר הבהירה כי בנק אשר אימץ את הסנקציות כלפי אברמוביץ' ופועל לפיהן ובמסגרת זו מסרב להעביר את הכספים גם כשמדובר בתרומה, מסרב סירוב סביר לביצוע הפעולה בהתאם לחוק הבנקאות ומכאן שאין מקום להתערב בהחלטת הבנק.
כאמור, בסוף ינואר השופטת סרוסי החליטה לקבל את בקשת אברמוביץ' וזק"א והורתה על העברת התרומה לזק"א. מהחלטתה עלה כי אברמוביץ' הוא אזרח ישראלי והוא מנהל חשבון עו"ש בבנק. הבנק חסם את החשבון לפעילות וזאת בשל סנקציות שהטילו בריטניה והאיחוד האירופי על אברמוביץ' עקב המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אין מחלוקת בין הצדדים שהסנקציות שהוטלו על אברמוביץ' הן בבריטניה והן באיחוד האירופי, לא חלות בישראל. מדינת ישראל לא החילה סנקציות מטעמה על אברמוביץ' והבנק אימץ באופן עצמאי את הסנקציות שהוטלו בבריטניה ובאיחוד האירופי על מנת שלא להיתפס כמי שמסייע בהפרת משטר הסנקציות. השופטת סרוסי קבעה בהחלטתה כי הבנק החיל את משטר הסנקציות באופן גורף, וזאת הן בניגוד לפסיקה המנחה בעניין.
הבנק ציין במסגרת הערעור שהגיש כי הוא עומד על כך שמדובר בסנקציות שהוטלו בשל מעורבות אמיתית של אברמוביץ' במלחמה באוקרינה, וכל ניסיון "להלבין" זאת (או לעצום עיניים כי זק"א ממש זקוקה לכסף) חייב להיות נדון לכישלון. כן עמד הבנק על כך שבמסגרת הכרזת הסנקציות, נקבע לגבי אברמוביץ' כי יש להקפיא את הנכסים שבבעלותו, כאשר המשמעות של הקפאת נכסים היא רחבה מאוד ולפיה יש למנוע מאדם שנכסיו הוקפאו כל שימוש בהם ושאין לאפשר העברת כספים מחשבונות על שמו.
מנגד עמדת אברמוביץ' וארגון זק"א היא כי היות והסנקציות על אברמוביץ' לא חלות בישראל הבנק לא רשאי להטיל סנקציות חד צדדיות על אזרחי ישראל.
עו"ד שמוליק קסוטו, ב"כ זק"א, מסר בתגובה: "חבל שההכרעה מתעכבת ומתעכבת. זק"א זקוקה לתרומה הזו כמו אוויר לנשימה. לאחר ה-7 באוקטובר מחסניה של זק"א ריקים ובהעדר תקציב מסודר היא מתקשה להיערך להתגברות הלחימה חלילה מצפון הארץ. לא ברור למה יש לחכות, ולמה לא להכריע מיד. בכל מקרה נקווה שלמרות העיכוב בית המשפט העליון יאשר את החלטת בית המשפט המחוזי ויאפשר כבר את העברת התרומה".