העליון יכריע: בנק מזרחי טפחות הגיש ביום חמישי ערעור על החלטת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ירדנה סרוסי, שקיבלה בשבוע שעבר את בקשת איש העסקים רומן אברמוביץ' וארגון זק"א להורות לבנק להעביר תרומה בסך של 8 מיליון שקל מחשבונו של אברמוביץ בבנק לחשבון זק"א בבנק. זאת, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ובניגוד לעמדת הבנק שמסרב להעביר את התרומה בשל סנקציות שהוטלו על אברמוביץ'באיחוד האירופי ובבריטניה, אשר הבנק אימץ. התרומה טרם הועברה לאחר שהשופטת סרוסי עיכבה את ביצוע החלטתה ב-72 שעות על מנת לאפשר לבנק לערער.
הבנק טוען באמצעות עוה"ד שרון לובצקי הס ויניב הולצמן כי "הותרת החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב על כנה יש בה לגרום לנזק עצום ובלתי הפיך לבנק ולקוחותיו, למערכת הבנקאית ולמשק בכללותו. זאת, מכיוון שהמשמעות של קבלת הבקשה היא שעל הבנק להפר משטרי סנקציות בינלאומיות אותן הבנק אימץ בהתאם למדיניות ניהול סיכונים שקבע בעניין בהוראת המפקח על הבנקים, תוך גם הפרה של מצגים ברורים שניתנו על ידו לבנקים זרים עימם הבנק עובד".
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
רומן אברמוביץ'
רומן אברמוביץ'
רומן אברמוביץ'
(צילום: EPA)
הבנק טוען כי הפרת משטרי הסנקציות חושפת את הבנק לסיכונים משמעותיים כגון סיכוני ציות ומוניטין, ואף לפגיעה בהתקשרויות עם גופים פיננסיים זרים שעלולים כתוצאה מהפרת משטרי הסנקציות באופן כה בוטה לנתק את הקשרים העסקיים בינם לבין הבנק, על כל המשתמע מכך. הבנק מתייחס בערעור גם לעמדת היועצת המשפטית לממשלה אשר הבהירה כי בנק אשר אימץ את הסנקציות כלפי אברמוביץ' ופועל לפיהן ובמסגרת זו מסרב להעביר את הכספים גם כשמדובר בתרומה, מסרב סירוב סביר לביצוע הפעולה בהתאם לחוק הבנקאות ומכאן שאין מקום להתערב בהחלטת הבנק.
הבנק טוען עוד בערעור כי "מעל לכל הסבירה היועמ"שית בהרחבה את הנזקים העצומים והבלתי הפיכים שעלולים להיגרם לבנק ולמשק הישראלי מאישור ההעברה. היועמ"שית חזרה והדגישה כי הנזק שעלול להיגרם הוא למערכת הבנקאית בכללותה ולמשק הישראלי. כל אלה לא גרמו לבית משפט קמא (הכוונה לבית משפט המחוזי בת"א - ל.ד) לשנות מעמדתו שהוצגה כבר בפתח הדיון בבקשה לסעד זמני לפיה בשל מצב החירום בו נמצאת המדינה כולה מאז אירועי ה-7/10 והצורך של זק"א בתרומה, משתמע כי היה על הבנק להפר את משטרי הסנקציות אותן אימץ ולאשר את העברת הכספים. את הנזקים שהבנק והיועמ"שית העלו בהרחבה כינה ביהמ"ש קמא 'נזקים תאורטיים' כאשר מול נזקים אלה העמיד ביהמ"ש קמא את הנזק הנפשי שעלול להיגרם לעובדי זק"א כאילו מצבה הפיננסי של זק"א תלוי באופן בלעדי בתרומה של אברמוביץ'".
הבנק טוען בערעור כי החלטת בית המשפט המחוזי שגויה ו"גם עומדת בניגוד מוחלט לדין ולפסיקתו הברורה של בית המשפט העליון".
עוד טוען הבנק כי בית המשפט המחוזי בחר למעשה להתעלם מהנזקים החמורים שעלולים להיגרם לבנק ולמדינה כולה, "תוך שבית משפט קמא הודף אותם בטענה כאילו לא הוכחו באותם ימים ספורים שבית משפט קמא אפשר לבנק ולמדינה להציג עמדותיהם ומבלי לחקור את נציגי הבנק".

"נמצא בקשר עם הנשיא פוטין"

כאמור, בשבוע שעבר השופטת סרוסי החליטה לקבל את בקשת אברמוביץ' וזק"א שיוצגו על ידי עוה"ד שמוליק קסוטו ועו״ד בלה פלד, למרות שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה לבית המשפט כי היא בוחרת להתייצב בתיק והביעה עמדתה כי סירובו של בנק המזרחי טפחות להעברת תרומת רומן אברמוביץ' לזק"א הוא סירוב סביר. למעשה, היועצת המשפטית לממשלה הייתה בעמדה כי לא נכון להתערב בשיקול הדעת של הבנק.
מהחלטת השופטת עלה כי אברמוביץ' הוא אזרח ישראלי והוא מנהל חשבון עו"ש בבנק. הבנק חסם את החשבון לפעילות וזאת בשל סנקציות שהטילו בריטניה והאיחוד האירופי על אברמוביץ', עקב המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אין מחלוקת בין הצדדים שהסנקציות שהוטלו על אברמוביץ' הן בבריטניה והן באיחוד האירופי, לא חלות בישראל. מדינת ישראל לא החילה סנקציות מטעמה על אברמוביץ' והבנק אימץ באופן עצמאי את הסנקציות שהוטלו בבריטניה ובאיחוד האירופי על מנת שלא להיתפס כמי שמסייע בהפרת משטר הסנקציות.
בין השאר קבעה השופטת כי מדובר ב"'העתק-הדבק' של הסנקציות הזרות, ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי. אין כל איסור מכוח הסנקציות להעברת התרומה. הסנקציות לא חלות בישראל והמניעה היחידה להעברה נובעת מהנזק העלול להיגרם ומחובתו של הבנק לנהל סיכונים. לא ניתן להפר סנקציות מקום בו הן אינן חלות".
2 צפייה בגלריה
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות
(צילום: יובל חן)
הבנק מציין במסגרת הערעור כי במסגרת התשובה שלו לביהמ"ש המחוזי טען כי אברמוביץ' הסתיר כביכול שלאחרונה ערעור שהגיש לבית המשפט לצדק של האיחוד האירופי על הכללתו ברשימת סנקציות נדחה על ידי בית הדין. "כך עמד הבנק על כך שאברמוביץ' הוכפף לסנקציות בבריטניה והאיחוד האירופאי מכיוון שהוא נמצא בקשר עם הנשיא פוטין איתו הוא מנהל מערכת יחסים הדוקה תוך קבלת הטבות כלכליות ממנו... הבנק עומד על כך שמדובר בסנקציות שהוטלו בשל מעורבות אמיתית של אברמוביץ' במלחמה באוקראינה, וכל ניסיון 'להלבין' זאת (או לעצום עיניים כי זק"א ממש זקוקה לכסף) חייב להיות נדון לכישלון. כן עמד הבנק על כך שבמסגרת הכרזת הסנקציות, נקבע לגבי אברמוביץ' כי יש להקפיא את הנכסים שבבעלותו, כאשר המשמעות של הקפאת נכסים היא רחבה מאוד ולפיה יש למנוע מאדם שנכסיו הוקפאו כל שימוש בהם ושאין לאפשר העברת כספים מחשבונות על שמו. עוד טוען הבנק כי לא מדובר בסירוב גורף אלא סירוב ספציפי לאשר העברת כספים לאחר שזו נבחנה בהתאם למדיניות הבנק.
בתגובה נמסר על ידי עו"ד שמוליק קסוטו, בא כוח אברמוביץ' וזק"א: "אנו מצרים על כך שבנק מזרחי ממשיך בהליכי סרק מול מערכת המשפט בישראל, וזאת בהתנגדותו לתרומה משמעותית לישראל בימים קשים אלה למדינה בכלל ולזק"א בפרט. השופטת סרוסי פסקה באופן מפורט כי האמירות החלולות מתוכן של הבנק ושל היועמ"שית הינן לא ענייניות והן בגדר 'העתק-הדבק' אוטומטי ללא שיקול דעת היות והסנקציות על מר אברמוביץ לא חלות בישראל ולכן הבנק לא רשאי להטיל סנקציות חד צדדיות על אזרחי ישראל. לגופו של עניין, בית המשפט האירופאי פסק לאחרונה כי הסנקציות לא קשורות למעורבותו במלחמה אלה רק בשל היותו איש עסקים רוסי ולכן טענת הבנק ממשיכה להיות לא רלוונטית ולא עניינית".