תאגיד תמיר שמפעיל את הפחים הכתומים לאריזות פלסטיק, הודיע לחברות מזון ומוצרי צריכה כי הוא יעלה ב-26% בממוצע את דמי הטיפול שהחברות משלמות לתאגיד לפי חוק, עבור מימון פסולת אריזות שהן מחויבות להעביר לו עבור איסוף פסולת אריזות והעברתה למיחזור. התאגיד אחראי על פריסת פחים כתומים לפסולת אריזות פלסטיק, על לאיסוף האריזות ועל קמפיינים מקדמי מיחזור. ל-ynet נודע שהעלייה, עליה דווח לחברות לפני כחודש, תהיה כנראה מתונה יותר, בגובה של כ-15%. דמי הטיפול לתאגיד משפיעים על מחיר אריזה לצרכן באגורות בודדות.
כל יצרן ויבואן משלם דמי טיפול חודשיים על מה שהוא מכניס לשוק: במסגרת אחריות יצרן מורחבת ("המזהם משלם"). לדוגמה, מי שמכניס אקונומיקה לשוק - חייב על פי חוק לשלם על איסוף ומיחזור האריזה שלה. המחיר נגזר מהפעילות שתמיר עושה כדי למחזר את האריזה ומחושב לטונות פר חומר. התשלום הוא לפי משקל, סוג החומר, סוג הפינוי וסוג המיחזור. לתמיר יש יעד למיחזור של 60% מהפסולת.
1 צפייה בגלריה
פח כתום למיחזור אריזות
פח כתום למיחזור אריזות
פח כתום למיחזור אריזות
(באדיבות תאגיד המחזור תמיר)
רוב תקציב תמיר מוצא ברשויות המקומיות וכ-20% ממנו הולך להסברה לציבור. העלאת דמי הטיפול היא בין היתר, בשל הנחיית משרד להגנת הסביבה לפריסה יותר רחבה של פחים כתומים. עוד הוצאה של תמיר היא בפינוי אריזות שאינן בקבוקים מכלובי הבקבוקים, הוצאה שתגבר השנה. כלומר, לפי תמיר כדי לקבל שוב הכרה מהמשרד להגנת הסביבה, על התאגיד לעמוד בדרישות פרטניות שהתרחבו, מה שמחייב אותו להעלות את דמי הטיפול.
במכתב נכתב כי "פרסנו פחים כתומים לכמיליון משפחות נוספות. ערכנו פעילויות הסברה ברשויות המקומיות... מבלי שממוצע דמי הטיפול עלה בשלוש השנים האחרונות וזאת חרף העלייה בתקציב השנתי הנובעת מפעילותה של תמיר. ב-2021 הצלחנו למנוע את עליית דמי הטיפול באמצעות משיכה של 14 מיליון מהקרן הייעודית המהווה את ההון העצמי של החברה והכנסנו לתקציב 2021 את עודפי שנת 2019 בסך כ-8.9 מיליון שקל".
לטענת תמיר, חלה עלייה בהוצאות התפעול של החברה בסך כ-10.2 מיליון שקל ובשל כך ובשל הגורמים שפורטו, יש הפרשים של כ-35 מיליון שקל בין הגבייה הנדרשת לכיסוי תקצב 2022 לבי תקציב 2021.
לפי גורם בענף המיחזור, "יש 1,700 יצרנים ויבואנים שחתומים עם תמיר ואלפי פורעי חוק שלא חתומים עם החברה כשהאכיפה של המשרד להגנת הסביבה חלקה. נוצר מצב שצריך להעלות את דמי הטיפול גם כי קצב המצטרפים לתשלום לתאגיד נמוך וגם אלה שמצטרפים הם יחסית קטנים צריך הרבה מאוד מצטרפים כדי שהיחס בין ההוצאות של תמיר יהיה דומה או שווה".
תאגיד המיחזור תמיר מסר בתגובה: "פעילות תאגיד המחזור בשלוש השנים האחרונות נעשתה מבלי שממוצע דמי הטיפול עלה, כשהתאגיד פעל נמרצות להשלים את המימון לפעילותו מבלי להעלות מחירים. דמי הטיפול בשנת 2022 יתעדכנו וישקפו בין היתר, גם את המדיניות הסביבתית אותה מעוניין המשרד להגנת הסביבה ליישם בכל הנוגע לטיפול בפסולת אריזות. מדיניות זו מעודדת את הפרדת פסולת האריזות במקור, גם בבתי התושבים וגם בבתי העסק, ואיסופה באמצעות מערכי איסוף נפרדים לשם מיחזור.
"דרישות אלו של המשרד להגנת הסביבה בשילוב ההימנעות מהעלאת דמי הטיפול עד כה, מחייבים אותנו להעלות את דמי הטיפול בשנת 2022. לאחרונה הודענו ללקוחותינו בדבר עדכון דמי הטיפול, זאת לאחר שדירקטוריון התאגיד קבע באופן סופי את שיעור עליית מחירי דמי הטיפול שיהיו נמוכים משמעותית מממוצע עליית דמי הטיפול המפורסמים בכתבה זו".