תחזוקה ירודה, מבנים מסוכנים, זמני המתנה ארוכים במיוחד, היעדר פיקוח ופערי תקציב משמעותיים: מבקר המדינה מפרסם היום (ג') את הביקורת שלו על תחזוקת הדירות של עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל, ומציג תמונה מטרידה ביותר על התנאים של דיירי הדיור הציבורי בארץ.
הביקורת התבצעה בחודשים מרץ-ספטמבר 2021, אז בדק משרד מבקר המדינה את תחזוקת דירות הדיור הציבורי בעמידר. בין היתר, נבדקו ניהול תהליך תחזוקת הדיור הציבורי, יישום הפעלת הסכם הניהול, בקרת משרד הבינוי והשיכון על תחזוקת הדיור הציבורי, וההתקשרויות עם קבלני תחזוקה. הבדיקה נעשתה בעמידר ובמשרד הבינוי והשיכון.
לפי נתוני הדוח, כ-38 אלף דירות דיור ציבורי מנוהלות על ידי עמידר (מתוך סך של כ-50 אלף דירות), כ-75% מהן הוקמו לפני יותר מ-40 שנים. 54,973 קריאות שירות לטיפול בתחזוקת שבר נפתחו וטופלו במוקד השירות בשנת 2020. בשנים 2018 - 2020 עמידר הוציאה 22.5 מיליון שקלים בממוצע לשנה עבור התחזוקה בדירות ובבניינים בעקבות פניות למוקד השירות. 1,757 דירות שיפצה עמידר בשנת 2020 - 640 דירות עברו שיפוץ עמוק ו-1,171 דירות שופצו לפני אכלוס.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
3 צפייה בגלריה
הזנחה בדיור הציבורי
הזנחה בדיור הציבורי
הזנחה בדיור הציבורי
(צילום: פורום הדיור הציבורי)

מעל חצי מהדירות שהתפנו - אוכלסו אחרי יותר מ-4 חודשים

מספר זכאי משרד הבינוי והשיכון הממתינים לדיור ציבורי נכון למועד סיום הביקורת בספטמבר 2021 עמד על כ-5,700 משקי בית. מדי שנה מתפנות בממוצע כ-1,200 דירות של עמידר, בעיקר עקב פטירת דיירים ותיקים, ולפי החוק, על עמידר לבצע אכלוס של דירה שנרכשה או התפנתה תוך 60 ימי עבודה. אולם, נראה כי לא תמיד הדברים עובדים כך.
אמנם על פי נתוני עמידר תהליך האכלוס החוזר של דירה בשנת 2020 (בה אוכלסו 1,171 דירות שהתפנו) ארך בממוצע כ-36 ימי עבודה (וזאת לאחר ניכוי ימי עבודה שנדרשו לצורך איתור מועמד, קיום ועדות של משרדי השיכון או הקליטה וימי עבודה שבהם לא בוצעו שיפוצים עקב חוסרי תקציב), אולם, 150 דירות (כ-13%) מתוכן אוכלסו לאחר יותר מ-60 ימי עבודה, ומתוכן 20 דירות אוכלסו לאחר יותר מ-75 ימי עבודה.

מתוך הדירות שהתפנו והיו מיועדות לאכלוס חוזר בשנת 2020, כ-26% (291 דירות) אוכלסו בפועל בפרק זמן העולה על חצי שנה, 11% (119 דירות) אוכלסו בפרק זמן של 5-6 חודשים ו-15% אוכלסו בפרק זמן של 4-5 חודשים. עוד עולה מהדוח כי נכון למועד סיום הביקורת בספטמבר 2021, היו 259 דירות המיועדות לאכלוס שעמדו ריקות בשל היעדר תקציב לצורך התחלת השיפוץ. כ-39% מהדירות האלה (101 דירות) עומדות ריקות למעלה מ-300 ימים. "משרד הבינוי והשיכון לא ביצע בקרה בנוגע למידת עמידתה של עמידר במדד השירות לאכלוס חוזר של הדירות, הוא לא בדק את הסיבות לעיכובים בימי האכלוס החוזר מעבר לנקבע בנספח השירות, ולא קנס את עמידר בגין החריגות מהימים שנקבעו", קבע המבקר.
3 צפייה בגלריה
לפי תמונת המצב העולה מן הדוח, תקציב תחזוקת הדיור רחוק מלהספיק לצרכים בפועל
לפי תמונת המצב העולה מן הדוח, תקציב תחזוקת הדיור רחוק מלהספיק לצרכים בפועל
לפי תמונת המצב העולה מן הדוח, תקציב תחזוקת הדיור רחוק מלהספיק לצרכים בפועל
(צילום: פורום הדיור הציבורי)

ב-20% ממקרי ליקויי הבטיחות - משך הטיפול חרג מהנדרש

לפי תמונת המצב העולה מן הדוח, תקציב תחזוקת הדיור רחוק מלהספיק לצרכים בפועל. למעשה, בשנים 2017 - 2019 תקציב ההרשאה להתחייב הבסיסי לתחזוקה שנקבע בתחילת כל שנה (כ-86 מיליון שקל בשלוש השנים יחד), היה נמוך בשיעורים של 320%-490% מהתקציב שהוקצה עד סוף השנה (כ-444 מיליון שקל בשלוש השנים יחד), וזאת מאחר שלתקציב הבסיסי ניתנו במהלך כל שנה תוספות בעקבות פניות של משרד הבינוי.
בנוסף, מתוך 755 מקרים של ליקויים בטיחותיים שעמידר דיווחה עליהם בשנת 2020, ב-146 (כ-19%) משך הטיפול חרג ממדד השירות שבהסכם - שעומד על 48 שעות. כמו כן, בכ-15% מהדירות שבוצעו בהן עבודות (4,005 דירות), שהן כ-10% מכלל דירות עמידר, נפתחו עשר קריאות ויותר.
59% מהדיירים (1,290 דיירים) שדירתם עברה שיפוץ עמוק בשנים 2018 - 2019 פנו בשנת 2020, כלומר בתוך שנה-שנתיים מסיום השיפוץ, למוקד השירות לצורך דיווח על ליקויי תחזוקה ופנייתם טופלה, ו-19% (409 דיירים) פנו ארבע פעמים ויותר. יצוין כי שיעורים אלה גבוהים משיעורי הפניות למוקד מקרב כלל הדיירים באותה שנה - 47% ו-13%, בהתאמה. כלומר, דווקא דיירים שבוצע שיפוץ עמוק בדירתם פנו יותר למוקד.
נכון לנובמבר 2021 סיווגה עמידר 44 מהדירות שבניהולה כלא ראויות למגורים. לפי עמידר, הדירות מיועדות כולן לשיפוץ אך הוא טרם בוצע בעיקר עקב היעדר תקציב. "קיומן של דירות שאינן ראויות למגורים אינו מתיישב עם חובתה של המדינה להבטיח רמה נאותה של דירות הדיור הציבורי ועם חובתה לשמור על נכסיה", הסביר המבקר.
בנוסף, נכון למועד סיום הביקורת בספטמבר 2021 היו 35 מבנים שהיא סיווגה כמסוכנים, ובהם 417 דירות שמהן 138 הן דירות דיור ציבורי שבניהולה. בדיקה הנוגעת ל-23 מבנים שהוצא להם צו מבנה מסוכן מהרשות המקומית וטרם שופצו לצורך הסרת המפגע המסוכן, העלתה כי שבעה מהמבנים ממתינים עד שנה לתחילת השיפוץ, שישה מבנים ממתינים בין שנה לשנתיים, שישה מבנים נוספים ממתינים בין שנתיים לחמש שנים וארבעה נוספים ממתינים מעל שש שנים.
המבקר התייחס גם לנושא הפיקוח של משרד הבינוי והשיכון על עמידר וקבע כי "המשרד לא מינה מפקחים מטעמו לבדיקת הנכסים ורמת תחזוקתם, והוא לא ביצע בדיקה של הנכסים".
בנוסף נטען כי ועדת המכרזים של עמידר לא פנתה לקבלת הצעות מכל ספקי המכרז כנדרש אף שמדובר היה בהזמנות ששוויין מעל 200 אלף שקל. כמו כן נמצאו פערים ניכרים בחלוקת העבודות בין הקבלנים שנבחרו: בשנת 2020 הועסקו 101 קבלני שיפוצים ששולמו להם 177 מיליון שקל, כאשר 100 מיליון שקל (כ-56%) שולמו ל-21 מהם (כ-20%).
3 צפייה בגלריה
מעל 50% מהכסף שהועבר לקבלני שיפוצים - הועבר לכ-20% מהם
מעל 50% מהכסף שהועבר לקבלני שיפוצים - הועבר לכ-20% מהם
מעל 50% מהכסף שהועבר לקבלני שיפוצים - הועבר לכ-20% מהם
(צילום: פורום הדיור הציבורי)

"ישראל מייבשת את הדיור הציבורי"

"עמידר היא חברה ציבורית שאמורה בראש ובראשונה לדאוג שהנכסים שהיא מנהלת עבור המדינה ינוהלו בצורה תקינה ושהדיירים שחיים בדירות שהיא מנהלת יחיו בתנאים סבירים ואנושיים", אמר דני גיגי מנכ"ל פורום הדיור הציבורי. "סיור קל בדירות הדיור הציבורי ושיחות עם דיירי דיור ציבורי שגרים בדירות שמנהלת החברה ממחישים את ההפקרות שמתחוללת בחברה ואת ההתנהלות הקלוקלת של מנהליה שבדרך ליצירת חברה 'יזמית רווחית' שכחו שהתפקיד המרכזי שלהם הוא לשמור על נכסי המדינה ולסייע לדיירים. דירות בלי חלונות בחורף ובגשמים, דירות בלי דלתות בחדרי שינה, קירות מתקלפים, נזילות ורטיבות שמציפה את הדירות, מי ביוב זורמים ודיירים חסרי עונים מול התעמרות חברת עמידר - זה מה שאנחנו פוגשים יום יום בדיור הציבורי. ביחד עם גורמים משפטיים פורום הדיור הציבורי מגיש אלפי פניות בשנה לעמידר ולמשרד השיכון בדרישה לשפץ את הדירות ולנהל אותם בצורה יותר הוגנת כלפי דיירי הדיור הציבורי, אבל מנהלי החברה ממשיכים בהתנהלות הקלוקלת שלהם".
ריקי כהן בנלולו מפורום הדיור הציבורי הוסיפה כי, "השבוע התאבד תושב אשדוד כי לא היה לו היכן לגור ומזעזע שבשבוע זה אנחנו מגלים שחברת עמידר מעזה להשאיר דירות ריקות שצריכות שיפוץ כמעט שנה ריקות בעוד אנשים כמו אותו תושב אשדוד קורסים ונזרקים לרחוב. בושה ששוב אנחנו מקבלים חיזוק ממבקר המדינה שממשלת ישראל מייבשת את הדיור הציבורי בכל הכוח לצרות שאין היום שום פתרונות דיור אחרים עבור מיליון אזרחים שאינם יכולים לרכוש דירה וגם לא עומדים בתשלומי השכירות ב"שוק החופשי".
מעמידר נמסר בתגובה: "יש לנו הערכה רבה למוסד הביקורת ובהתאם - פעלנו בהצלחה לטפל בנושאים שהועלו ע״י המבקר במסגרת השינוי שעברה עמידר בשנת 2021 ועוד בטרם השלמת הדוח. במהלך שנת 2021 בוצע בחברה שינוי ארגוני נרחב ומונתה שדרה ניהולית חדשה, שפעלה מיוזמתה לשינוי ושיפור תהליכי העבודה, בין היתר, בשים לב להערות המבקר ובתחומים רבים נוספים.
"באשר לשיפוצים - יש לציין שלחברת עמידר אין שליטה ואחריות על היקף השיפוצים המתוקצבים מידי שנה ע״י המדינה בהתאם לסדרי עדיפויות שאינם בשליטת החברה. יחד עם זאת נציין כי בשנת 2022, בהתאם לתקציבים שניתנו לחברה, החלה עמידר במבצע חסר תקדים לשיפוץ עומק ב-75% מכלל הדירות הנמצאות במצב התחזוקתי הירוד ביותר. נמשיך לפעול לשדרוג ושיפור עבודת החברה לטובת מתן שירות ראוי לדיירי הדיור הציבורי, ברחבי הארץ".
ממשרד הבינוי והשיכון נמסר: "במהלך דיוני התקציב האחרון פעל השר אלקין לקידום נושא זה, ולראייה תוגבר תקציב האחזקה שהועבר לחברות הדיור הציבורי לשנים 2022-2021 והוא עומד לפחות 263 מיליון שקל וזאת ביחס ל-70 מיליון שקל שהוקצו בשנת 2020. חשוב לציין כי נושא התחזוקה מצריך תקציב שוטף, על מנת לדאוג לאיכות הדירות, והתקציב שהוקצה בסיכום האחרון הינו במטרה לצמצם את פערי התקציב שנוצרו. נדגיש כי עם קבלת התקציב, המשרד באמצעות החברות החל לשפץ את הדירות הממתינות לשיפוץ, ומאות דירות אוכלסו כתוצאה משיפוצים אלו. נוסיף כי המשרד מקבל את המלצת המבקר, ועמדתנו היא שיש לפעול לתקצוב תכנית עבודה שנתית, שתגדיל את הוודאות התפעולית לתחום תחזוקת הדירות".