המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה להמליץ היום (ג') לשר הפנים, משה ארבל, לאשר פטור מתוכנית והיתר בנייה להקמת עד כ-300 יחידות דיור עבור מפוני כפר עזה בקיבוץ רוחמה שבנגב הצפוני, בתחומי המועצה האזורית שער הנגב. זאת בהמשך לפניית ראש מנהלת תקומה, משה אדרי, מסוף השבוע שעבר בנושא. ההמלצה למתן פטור דורשת את חתימת שר הפנים.
קיבוץ כפר עזה הוא אחד מהקיבוצים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר באירועי 7 באוקטובר: 62 מתושבי הקיבוץ נרצחו במהלך מתקפת חמאס, בהם פעוטות וילדים, ו-18 תושבים נחטפו לרצועת עזה. קהילת כפר עזה משתכנת כיום ברובה בקיבוץ שפיים שבמועצה האזורית חוף השרון, לאחר שפונתה לשם ב-8 באוקטובר. בנובמבר 2023 אושרה הקצאת קרקעות בשפיים לטובת דיור זמני למפונים – כ-12 דונם ב-3 מתחמים עם 53 קראווילות בשטח שבין 45-80 מ"ר לכל אחת.
1 צפייה בגלריה
קיבוץ כפר עזה
קיבוץ כפר עזה
הריסות קיבוץ כפר עזה
(צילום: אופיר יונתן)
בדצמבר 2023 אישרו חברי כפר עזה בהצבעה מעבר למגורים זמניים בקיבוץ רוחמה. כעת, כדי שיוכלו לקבל מתן שירותים נאותים, נדרש להקים עבורם באופן מיידי מתחמים למגורים בשטחי הקיבוץ. הפתרון המוצע כולל הקמת 2 שכונות זמניות עם אפשרות להקמה של עד 300 יחידות דיור ותשתיות תומכות: שכונה מערבית זמנית הכוללת 48 יחידות דיור ושיפוץ האורחן הקיים עם הוספת מרחבים מוגנים (מיגוניות); ושכונה מזרחית, שתוכל להפוך לשכונת קבע, הכוללת 207 יחידות דיור.
סעיף 266ו לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אשר נחקק במסגרת הוראת שעה לצורך מלחמת חרבות ברזל, מעניק סמכות לשר הפנים לקבוע בצו, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, פטור מהיתר או מתוכנית לעבודות או לשימושים הנדרשים להקמת מתחם שישמש למגורים של מי שהתגוררו ביישוב ופונו מביתם לפי החלטת הממשלה בדבר פינוי בשל המצב הביטחוני המיוחד.
מטרת הסעיף היא לאפשר הקמת מתחמים שישמשו למגורים למפונים שפונו מבתיהם, הכוללים יחידות דיור ומבנים לשימושים נלווים למגורים, בלוחות זמנים מהירים ככל האפשר. בהתאם לצו, העבודות יבוצעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הרב נתן אלנתן, אמר כי "מדובר בהחלטה נוספת שהיא חלק משורה של צעדים שמקדמת המועצה הארצית למציאת פתרונות מגורים, בלוחות זמנים קצרים, למפונים מיישובי העוטף. המועצה הארצית תמשיך לתת פתרונות ולהסיר חסמים בתחום התכנון ובנייה לסוגיות הנוגעות במלחמה. אני מקווה שמציאת פתרון מגורים למפוני כפר עזה תסייע להם בתקופה קשה זו, עד חזרתם לביתם".
מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, הוסיף: "ההחלטה להקים מתחמי מגורים עבור מפוני כפר עזה בקיבוץ רוחמה, תאפשר לקהילה לקבל שירותים ולחזור ללימודים בבתי הספר במועצה האזורית שער הנגב, אותה עזבו מאז החלה המלחמה. כולי תקווה שיוכלו לחזור לביתם בכפר עזה במהרה".

קידום תוכניות של אזורי תעסוקה ותיירות בעוטף

בתוך כך, המועצה הארצית החליטה לקדם תיקון בתוכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, פיתוח ושימור (תמ"א 35/7), כדי לאפשר את קידומן של תוכניות לאזורי תעסוקה ותיירות באזור עוטף ישראל, כחלק משיקום חבל ארץ זה. עד היום, מגבלות סביבתיות וביטחוניות היוו קושי בהקמת שטחי תעסוקה ותיירות בצמידות דופן לשטחי הפיתוח הקיימים. היום הוחלט על עריכת תוכנית והעברתה לוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה.
במועצה הסבירו כי התיקון יאפשר תוספת שטח לפיתוח, שאינו צמוד דופן במרקם כפרי, באזור העימות הדרומי. מדובר בשטח המצוי בטווח של עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. השינוי נועד ליצור מסגרת שתאפשר קידום תוכניות לפיתוח האזור, תוך שמירה על מסגרת תכנונית ושימור האיזון בין צרכי הפיתוח והשטחים הפתוחים.
מהמועצה נמסר כי השינוי יאפשר למוסד התכנון בעת אישור תוכניות לתעסוקה ותיירות באזור העימות הדרומי, גמישות לתוספת שטח לפיתוח שלא בצמידות דופן בתחום מרקם כפרי, וזאת לטובת חיזוק כלכלי של הרשויות המקומיות שספגו פגיעה ב-7 באוקטובר, תוך שימת דגש על משיכת אוכלוסייה לאזור בין היתר באמצעות אזורי תעסוקה ותעשייה, אכסון מלונאי ושירותי תיירות.
עוד נמסר כי כיום נמצאות על שולחן הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה שתי תוכניות להקמת מתחמי תעסוקה שייתנו מענה לקיבוצים נחל עוז ואור הנר, שלא ניתן היה לאשר אותם לנוכח מגבלות ביטחוניות וסביבתיות. עם אישור התיקון, תוכניות אלה יוכלו לצאת לדרך, ולהוות עוגן כלכלי שיאפשר את המשך קיומם שיקומם וחיזוקם של קיבוצים אלה.
פורסם לראשונה: 12:14, 07.05.24