1 צפייה בגלריה
פטיש בית משפט
פטיש בית משפט
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
רוכשי נחלה במושב בצת צפון חויבו לשלם יותר ממיליון שקל למוכרים, כהשלמת תמורה שטרם שולמה מצדם, אף שהאחרונים כלל אינם בעלי הנחלה – כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי בחיפה. השופט אמיר טובי קבע שהרוכשים, ובפרט האישה שהינה עורכת דין, ידעו היטב שההסכם לא חוקי ולכן הם לא יכולים להחזיק בקרקע מחד ולהתנער מחיובם הכספי מאידך.
הרקע לחוזה הוא נוהל של האגודה השיתופית בצת, שלפיו בעלי נחלות ותיקות במושב – כמו המוכרים – יוכלו להמליץ על שמות לאיוש נחלות שפוצלו מאלה הוותיקות. לאחר שהאדם שעליו הומלץ מקבל את אישור האסיפה הכללית של האגודה ומתקבל לשורותיה, שמו מועבר על ידי האגודה לרשות מקרקעי ישראל וזו פועלת לאשרו כמתיישב. בהתאם לנהלי רמ"י, אסור לממליץ לגבות כספים כלשהם עבור המלצתו.
אלא שהצדדים פעלו בניגוד לנוהל. בינואר 2018 הם חתמו על הסכם למכירת נחלה שפוצלה מזו של המוכרים – אשר הלכה למעשה אינה בבעלותם – תמורת 3.1 מיליון שקל. הרוכשים שילמו שני מיליון שקל והמוכרים המליצו עליהם, אך אז עלו יחסי הצדדים על שרטון ויתרת התמורה לא שולמה. מכאן התביעה שהוגשה בנובמבר 2019.
לטענת המוכרים, אי תשלום היתרה בסך 1.1 מיליון שקל מהווה הפרת חוזה הגוררת את בטלותו. המוכרים הוסיפו שלשיטתם ההסכם ממילא בטל שכן הוא בלתי חוקי בהתחשב בכך שהוא מנוגד לנהלי רמ"י ולתקנת הציבור.
לעומתם טענו הרוכשים כי המוכרים הם אלה שהפרו את ההסכם כשעקרו מהנחלה מטע עצי אבוקדו בשווי של מיליון שקל. בשלב מסוים הם הודו שההסכם אכן אינו חוקי, ולכן על המוכרים להשיב להם את שני מיליון השקלים ששילמו.
אלא שהשופט טובי לא מיהר להורות על בטלות והשבה, לאור הודאת הצדדים כי מדובר בהסכם בלתי חוקי. הוא ציין שהרוכשים כבר עברו לגור בנחלה נשוא התביעה, וביטול ההסכם במצב שנוצר יביא לתוצאה בלתי צודקת.
עו"ד שלום פנחס וייסעו"ד שלום פינחס וייסיואב כהנא
הוא הסביר שאי החוקיות התבטאה במכירת "זכות" המלצה על הרוכשים להתקבל כחברים באגודה, שכאמור נדרשת להתבצע בחינם. אלא שהצדדים עשו דין לעצמם והסכימו על תשלום בסך 3.1 מיליון שקל עבור ההמלצה. רמ"י, שצורפה כנתבעת, הגדילה לתאר את מעשי המוכרים כלא פחות מספסרות בהמלצה לזכאות לנחלה מפוצלת, שהינה חסרת תוקף משפטי.
אבל השופט דווקא הורה לרוכשים להשלים את תמורת הרכישה. הוא ציין שהרוכשת היא עורכת דין במקצועה והייתה מודעת היטב לכך שאינה רוכשת זכויות קניין בנחלה, אלא זכות המלצה בלבד.
בפסק הדין נכתב כתב כי הרוכשים "התעטפו באדרת של צדקנות" בטענה שהופתעו לגלות שהתובעים אינם בעלי הנחלה. "גישתם הצדקנית של הנתבעים המשיכה גם כאשר ניאותו בסופו של דבר להודות בכך שמדובר בחוזה פסול שדינו להתבטל, אך טענו כי התוצאה של הביטול היא שהתובעים ישיבו להם את כספם, שכן מדובר בכספים אסורים, בעוד הם ימשיכו ליהנות מפירותיו של אותו הסכם פסול. עמדתם זו של הנתבעים גובלת בחוסר תום לב".
במצב זה, ועל מנת שלא ייצאו חוטאים נשכרים, חייב השופט את הרוכשים להעביר למוכרים את 1.1 מיליון השקלים הנותרים, בקיזוז כ-200 אלף שקל עבור עקירת מטעי האבוקדו. בנוסף הוא פסק לטובת המוכרים הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 181,500 שקל.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין • עו"ד שלום פינחס וייס עוסק במקרקעין ונדל"ן • הכותב לא ייצג בתיק • בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של אתר פסקדין • ynet הוא שותף באתר פסקדין