בית משפט השלום בנצרת קיבל לאחרונה תביעה שהגיש עובד קבלן בן 41 שהועסק בסניף של "אושר עד" במגדל העמק ורגלו נמחצה על ידי מלגזה. השופטת נבילה דלה מוסא קבעה שהוא יפוצה ב-120 אלף שקל, והוסיפה שהמבטחת של חברת כוח האדם תשפה את "אושר עד" על חלקה.
תאונת העבודה התרחשה בינואר 2018. הצדדים הגיעו להסכמה בנוגע למישור הנזק שלפיו העובד יפוצה ב-100 אלף שקל (לאחר הפחתת תגמולי הביטוח הלאומי) בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך 17.5%. נותרה להכרעה שאלת האחריות וחלוקתה בין אושר עד, חברת "ל.מ שירותי כח אדם" והמבטחות שלהן.
התובע סיפר שביום התאונה הוא הרים סחורה על מלגזה חשמלית. בשלב מסוים היא שקעה לבור שהיה ברצפה, עלתה על כף רגלו ומחצה אותה. הוא פונה למרכז הרפואי העמק בעפולה שם אובחנו אצלו שברים בכף רגל ימין, הוא עבר שחזור והרגל גובסה.
חברת כוח האדם והמבטחת שלה AIG טענו כי יש לדחות את התביעה נגדן שכן החברה רק סיפקה שירותי כוח אדם לסופרמרקט. לדבריהן, מי שאחראית לנזק היא רשת "אושר עד" שהיא המעסיקה הישירה של התובע ובתחומה נמצא המפגע.
"אושר עד" והמבטחת שלה "הראל" טענו מנגד כי בהתאם להסכם ההתקשרות לחברת כוח האדם היה נציג בשטח אשר מטפל בכל ענייני העובדים. בנסיבות אלה לא ניתן לומר שלחברת כוח האדם אין כל מעורבות בניהול העבודה. היא הציעה לחלק את האחריות בין הנתבעות שווה בשווה.
היא הוסיפה שבאישור הביטוחים שהוצא על ידי AIG נרשם שפוליסת ביטוח חבות מעבידים שלה מורחבת לכסות את "אושר עד" אם ייקבע שהיא נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. בנסיבות אלה, לדבריה, יש ל"אושר עד" כיסוי ראשוני מכוח הביטוח שהוציאה חברת כוח האדם.
עו"ד אורן דטלעו"ד אורן דטלתמי בר ישי
השופטת נבילה דלה מוסא קבעה כי "אושר עד" התרשלה מאחר שלא דאגה להסיר את המכשולים המוצבים בפני התובע בעת ביצוע עבודתו, ומשלא דאגה לתנאי עבודה בטיחותיים. היא הוסיפה כי אמנם בין "אושר עד" לבין התובע לא היו יחסי עובד-מעסיק, אך לפי הפסיקה במישור דיני הנזיקין, על מזמינת העבודה מוטלת החובה להבטיח תנאי עבודה בטוחים ולספק אמצעי בטיחות נאותים לכל העובדים באתר, בין אם הם עובדים ישירים שלה ובין אם הם עובדי קבלני משנה.
גם על חברת כוח האדם הטילה השופטת אחריות מסוימת. היא הבהירה שלפי הפסיקה חברת כוח אדם חייבת לוודא שמזמין העבודה אצלו מוצב העובד מקיים סביבת עבודה בטוחה. באשר לחלוקת האחריות קבעה השופטת ש"אושר עד" תישא ב-80% וחברת כוח האדם ביתר.
בעניין הכיסוי הביטוחי נקבע שפוליסת חבות מעבידים של AIG (שהוציאה חברת כוח האדם) הורחבה לשפות את "אושר עד" אם תחויב כלפי מי מעובדי הקבלן. בנסיבות המקרה מתקיים התנאי של החלת הכיסוי הביטוחי שכן על "אושר עד" הוטלה אחריות בשל היותה מעביד במישור הנזיקי.
בסיכומו של דבר נקבע כי הנתבעות ישלמו לתובע פיצוי של 100, אלף שקל והוצאות וכן שכר טרחת עו"ד בסך 20 אלף שקל בהתאם לחלוקת האחריות ביניהן. עוד נקבע כי AIG תשפה את חברת הראל (מבטחת אושר עד) בכל סכום שישולם על ידה בהתאם לפסק הדין.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין • עו"ד אורן דטל עוסק בנזיקין • הכותב לא ייצג בתיק • ynet הוא שותף באתר פסקדין