כשאדם נפטר ומותיר חובות, ראשית יש לשלם את החובות מתוך עזבונו, כלומר מתוך הרכוש והכספים שהותיר אחריו. "על מנת להגיע למסת הרכוש שניתן לחלק בין היורשים, צריך ראשית לשלם את כל חובות העזבון ורק לאחר כיסוי החובות, ניתן לחלק את מה שנותר בין היורשים", אומרת ד"ר עו"ד שרון פרילינג, מומחית לדיני צוואות, ירושה ומשפחה.
"היורשים אינם נמצאים בסיכון למצוא עצמם משלמים את חובותיו של המנוח מתוך כספם האישי, אלא אם נהגו בחוסר תום לב בחלוקת עזבונו. למשל, אם התעלמו מחובות שהיו ידועים להם ובכל זאת חילקו את העיזבון ביניהם, או שפעלו להעלמת נכסים על מנת להתחמק מתשלום חובות".
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה: חשבונות
אילוסטרציה: חשבונות
חובות. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
ד"ר פרילינג מציינת כי על מנת למנוע את הסיכון שהיורשים יידרשו להתמודד עם חובות של המנוח, עליהם לפעול באופן שהחוק מנחה: "מומלץ לפרסם הודעה בדבר פטירת המנוח והזמנת בעלי חוב להעלות את דרישות החוב שלהם כלפי העיזבון בטווח זמן של שלושה חודשים, ובתקופה זו להימנע מחלוקת העיזבון.
"כאשר לא ממונה מנהל עיזבון, והעיזבון מנוהל על ידי היורשים, לא חלה עליהם חובה לבצע פרסום זה, אולם הדבר מומלץ מאוד. בצורה זו הם מצמצמים את הסיכון שתחול עליהם חובת תשלום בשלב מאוחר יותר.
"ככל שהיורשים לא פעלו בדרך זו של פרסום וכיסוי החובות, יכול כל יורש להיות אחראי לחובות שלא סולקו עד כדי שווי העזבון כולו, או במילים אחרות - מעבר למה שהוא קיבל מן העזבון. לדוגמה, אם יורש היה זכאי רק לרבע מן העזבון, הוא יכול למצוא עצמו מחויב בהחזר חוב בגובה מלוא העזבון, אם יימצא שהתעלם מהצורך לכסות את חובות העזבון טרם החלוקה".
מה קורה אם יורשי אדם גילו לפתע חובות שלו לאחר פטירתו שלא ידעו עליהם? אחריות היורשים תהיה תלויה באופן בו פעלו בעת חלוקת העזבון ביניהם. ככל שבצעו פרסום והזמנה של הנושים, אחריותם תהיה מצומצמת, אם בכלל. אם לא עשו זאת, הם עלולים להיות אחראים גם מעבר למה שקיבלו מן העזבון.
האם יש קשר בין היורשים בצוואה לבין האחריות לחובות? בן משפחה שאינו מוזכר בצוואה ואינו יורש את המנוח גם לא אחראי לחובותיו.
האם יש הבדל, מבחינת האחריות לחובות, בין מצב שבו מנוח השאיר אחריו צוואה לעומת מצב שאין צוואה? באופן עקרוני האחריות לכיסוי החובות קיימת גם בירושה על פי צוואה וגם בירושה על פי דין (כאשר אין צוואה). אולם לדברי ד"ר פרילינג, במקרה שבו מנוח מצווה נכס ספציפי (נניח דירה) ליורש ספציפי, אותו יורש עשוי להיות חשוף פחות לחובות של המנוח, כיוון שהחוק קובע שכאשר יורש זוכה במנה מוגדרת מהירושה, לא יפגעו במנה שלו לצורך כיסוי החובות, כל עוד ישנם מקורות אחרים בעיזבון לכיסוי החובות. רק אם אין מספיק מקורות אחרים, יהיה צורך להחזיר את החובות גם מתוך המנה שקיבל.
האם יורשיו של אדם שנמצא בהליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) יורשים את החובות שלו? עו"ד אבנר כהן, שותף מנהל במשרד כהן וילצ'יק ושות' ומומחה לחדלות פירעון: "חוק הירושה קובע את אופן הדיווח לנושי אדם שנפטר, על כך שבאפשרותם לתבוע את החובות מהעיזבון. רק לאחר שהנושים הוזמנו לתבוע את החוב מהעיזבון ולאחר שבוצעה החלוקה, ניתן לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.
"עם זאת, אם תבוצע בעיזבון פעולה של העברת כספים ליורשים מבלי שניתנה לנושים אפשרות לדרוש את חובם מהעיזבון, יהיו היורשים אחראים לאותם חובות אשר לא סולקו, וכך יעברו חובות אלו אל כתפיהם. לכן, חשוב מאוד להקפיד ולוודא שהנושים מוזמנים לתבוע את חובם".
מה קורה כשאדם נפטר ויש לו חובות אבל אין לו נכסים לחלוקה? עו"ד כהן: "יורשיו לא צריכים לשלם את חובותיו. חובותיו אמורים לרדת ממצבת נכסיו. אם אין לו נכסים, אין ליורשים סיבה לדאגה. אבל אם היו לו נכסים שאותם העביר בחייו ליורשיו, ואז הותיר לנושים חובות, יכולה לעלות מצד הנושים טענה של הברחת נכסים".
אני נושה של חייב, שחייב לי 100 אלף שקל. אמו נפטרה ולא הורישה לו כלום בצוואה, אלא רק לאחים האחרים. האם אני יכול לעשות משהו בעניין כדי לקבל את חובי? עו"ד כהן: "נקודת המוצא היא שזכותו המלאה והמוחלטת של אדם לצוות מה יעשה בנכסיו לאחר לכתו. כפועל יוצא, רשאי אדם להורות כי אחד מילדיו לא יירש אותו. במצב דברים רגיל לא ניתן יהיה לעקוף הוראה כזו בצוואה, גם אם אותו ילד הוא פושט רגל או בעל חובות.
"עם זאת, אם אותו נושה יצליח להוכיח כי הילד שחייב לו כספים הסתלק מהצוואה במטרה להבריח נכסים מהנושים, יהיה בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולת ההברחה. יש להדגיש, כל עוד היורשים פועלים בשקיפות ומקבלים ייעוץ מהימן, אין כל סיבה שישאו בחובותיו של המוריש".