ההתפתחות האחרונה בפרשת בריטני ספירס, שבסופה הודיע אביה שהוא מתפטר מתפקיד האפוטרופוס שלה, החזירו לתודעה את המושגים המשפטיים בתחום, שיכולים להישמע אולי אפורים - אך יש להם משמעות רבה והשלכות כבדות על חיי כל אדם.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
עו"ד שירי לינד, שותפה במשרד מ. פירון ושות' ומומחית בתחום, עושה סדר ומסבירה מה מציע החוק הישראלי לאנשים שנמצאים תחת משטר אפוטרופסות נוקשה ואינם מצליחים להשתחרר ממנו, ואיך קשורה הקורנה לכל הסיפור.
2 צפייה בגלריה
מתוך הסרט: מעריצים של בריטני ספירס מפגינים למענה
מתוך הסרט: מעריצים של בריטני ספירס מפגינים למענה
מתוך הסרט: מעריצים של בריטני ספירס מפגינים למענה
(צילום: באדיבות יס)
מה זה בכלל אפוטרופוס ובאלו מצבים הוא ממונה? אפוטרופוס הוא בד"כ אדם שממונה על ידי בית המשפט על מנת לדאוג לענייניו של מי שלא מסוגל לדאוג להם בעצמו. האפוטרופוס נדרש לדאוג לעניינים שנמסרו לו על ידי בית המשפט, בהתאם לחוק ולהנחיות האפוטרופוס הכללי ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם.
לעיתים ימנה בית המשפט מינוי של גוף בלבד ולא גם של רכוש. הכל תלוי בנסיבות העניין והסיבה בעקבותיה נדרש המינוי. למשל, ימונה לאדם אפוטרופוס במקרה של מחלות כגון דימנציה או פרקינסון שישפיעו על התפקוד של החולה או במקרה שאדם היה מעורב בתאונה או לקה בליבו והוא מונשם וזקוק לניתוח חירום ולא ניתן לקבל את הסכמתו לניתוח.
בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס למינוי זמני בלבד לתקופה מסויימת או להעניק מינוי קבוע. לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה: כל אדם (אחד או יותר), בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך דין וכו'. תאגיד - מוסד, קרן, עמותה והאפוטרופוס הכללי.
כיצד אפוטרופסות רלוונטית לתקופת הקורונה? לדברי עו"ד לינד, "כל נושא האפוטרופסות מאוד רלוונטי בתקופה זו עקב מגפת הקורונה שפקדה אותנו ואשר בעקבותיה החולים במצב קשה עלולים להיות מורדמים ללא יכולת לתפקד. במקרה כזה, מי שלא ערך ייפוי כח מתמשך (מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בוגר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד - ל.ד), נדרש למנות אפוטרופוס וזאת על מנת שהוא יוכל לנהל את ענייניו הרכושיים והרפואיים של החולה".
אני מבוגר שחולה במחלה קשה וחושש מה יקרה אם אדבק בקורונה. כיצד אני יכול להחליט מה יקרה אם אדבק ואגיע למצב קשה? אדם יכול למנות לעצמו מבעוד מועד מיופה כוח או אפוטרופוס באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך - מסמך משפטי המאפשר לכל אדם שמלאו לו 18, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, אם לא יהיה כשיר לטפל בהם בעצמו. באמצעות מסמך זה, יכול אדם להפקיד את קבלת ההחלטות בענייניו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליו ואשר הסכים לכך, להיות מיופיי כוחו לענייניו האישיים או הרפואיים או הרכושיים, ובכך האדם קובע "הנחיות מקדימות" למקרה שיאבד את יכולתו לקבל החלטות. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק כשייקבע כי אדם אינו יכול לנהל את ענייניו (ואם מדובר ברכוש אז ניתן לקבוע מועד ספציפי שבו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף).
מה צריך להגיש או להוכיח לבית המשפט כדי להשתחרר מהאפוטרופסות? חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי האפוטרופוס עצמו רשאי להתפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, לדוגמה במקרה שבו האפוטרופוס עצמו מתרשם כי האדם אינו זקוק עוד למינוי, ובתנאי שבית המשפט אישר את התפטרותו וקבע את המועד שבו האפוטרופסות תסתיים.
בנוסף, גם בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס, אם מצא כי הוא לא מילא תפקידיו כראוי, או אם מצא סיבה אחרת לפיטוריו. על כן, גם קרובי משפחתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס וכן המדינה יכולים להגיש בקשה לפיטורי האפוטרופוס. מי שמבקש את פיטורי האפוטרופוס - עליו חלה חובת ההוכחה כי האפוטרופוס אינו מבצע את תפקידו כראוי. לדוגמא, אם פעל בניגוד אינטרסים, לא פעל לטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס או קיבל החלטות בחוסר תום לב.
עו"ד שירי לינדשירי לינדצילום: סטודיו תומאס
מתי החוק מתיר לאפוטרופוס להשתחרר מתפקידו? אפוטרופוס מסיים את תפקידו במקרים הבאים: בהחלטת בית משפט על ביטול האפוטרופסות לאדם; בהחלטת בית משפט כי יש להחליף את האפוטרופוס שמונה באפוטרופוס אחר - החלטה זו יכולה להינתן בעקבות בקשת האפוטרופוס להתפטר מתפקידו או מסיבות אחרות; בפטירת האדם שמונה לו אפוטרופוס; בפטירת האפוטרופוס.
מהן הדרכים לבחור אפוטרופוס חדש במקומו של העוזב? על מנת למנות אפוטרופוס נדרשת הסכמתו להתמנות לתפקיד. שנית, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי. שלישית, במידת האפשר תישמע גם עמדתו של החסוי בטרם מינויו של האפוטרופוס.
חסוי הוא אדם שבית המשפט קבע כי נדרש למנות לו אפוטרופוס. לדוגמא, במקרה בו אדם חולה בדימנציה והוא נשוי ואשתו כשירה, אז היא יכולה להתמנות כאפוטרופוסית של בעלה במקרה בו נקבע כי הוא לא יכול יותר לנהל את ענייניו. לעיתים ממנים גם את הילדים, כולם או חלקם. כמו כן, אם הבקשה למינוי מוגשת בהסכמה של כל הקרובים מדרגה ראשונה ונתמכת בחוות דעת רפואית בית המשפט בד"כ יפעל כמבוקש ויעניק את המינוי.
מתי בית המשפט עשוי לקבוע שאדם חזר להיות בעל כשירות לקבל החלטות הנוגעות לענייניו? במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו כתוצאה ממחלת נפש או ליקוי בשכלו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו "פסול-דין".
אם אדם הוכרז פסול-דין, רשאי בית המשפט לבטל את הכרזת הפסלות אם מצא שההכרזה לא הייתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו להתקיים. לדוגמא, אדם המגיע למצב מעורער עקב מחלה נפשית אשר מתפרצת ובית המשפט לפי חוות דעת רפואית קובע כי הוא אינו יכול לדאוג לענייניו, מכריז כי הוא פסול דין וממנה לו אפוטרופוס שידאג לצרכיו. אם לאחר זמן מסוים האדם מקבל טיפול וחושב שהוא יכול לנהל את ענייניו - אז הוא יגיש בקשה לבית המשפט לביטול ההכרזה וגם לביטול האפוטרופוס.
אני הורה לילד עם מוגבלות קשה ומשמש כאפוטרופוס שלו. מה יקרה אם אלך לעולמי? המחשבה התמידית המקננת במוחם של הורים לילדים קטנים או בעלי מוגבלויות, וכן אצל כל אפוטרופוס האחראי לרווחתו של אדם אחר, היא מה יקרה אם חלילה ימותו במפתיע. בימינו החוק מעניק לכך פתרון: עריכת מסמך "הבעת רצון", שבו יכול אדם לציין את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו שהוא משמש כאפוטרופוסו, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.
2 צפייה בגלריה
18.11 הפרסום ב"ידיעות אחרונות"
18.11 הפרסום ב"ידיעות אחרונות"
הפרסום ב"ידיעות אחרונות". 18.11.2020
(מתוך ארכיון "ידיעות אחרונות")
מה קורה אם אפוטרופוס מורשע ברצח או בניסיון לרצח, כפי שהיה למשל במקרה של בעלה לשעבר של שירה איסקוב, או חשוד בהתעללות? אפוטרופסות תישלל מהורה שרצח או ניסה לרצוח מי מבני המשפחה, ומהורה שאנס או ביצע מעשה סדום של קטין בתוך המשפחה. שלילה זמנית של האפוטרופסות תיכנס לתוקף אוטומטית כבר בשלב הגשת כתב האישום, ושלילה קבועה בעת הרשעה. חשוב לציין, כי הורה שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום לא יהיה פטור מהחובה להמשיך ולשלם את מזונות ילדיו. שלילת האפוטרופסות מההורה שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום מחייבת מינוי אפוטרופוס חלופי - משימה המוטלת על בית המשפט.
בצל הבעיות הרבות שעלולות לצוץ סביב העניין, מדוע נחוץ בכלל אפוטרופוס? למרות מקרים של ניצול לרעה של כוחו של האפוטרופוס וכשלים במנגנון הזה, חשוב לזכור כי מינוי אפוטרופוס מצליח בדרך כלל להגן על ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים של אדם חסר ישע. כמו כן האפוטרופוס נתון לפיקוח על ידי האפוטרופוס הכללי והוא נדרש לדיווח תקופתי על פעולותיו ולפירוט רכושו של האדם וכן לקבוע "סל מחייה" מגובה באסמכתאות. האפוטרופוס אף נדרש לקבל אישור טרם פעולות מסוימות כגון שעבוד על מקרקעין, עסקה במקרקעין, נתינת מתנה שלא נהוגה בנסיבות העניין, מתן ערבות או הלוואה מעל לסכום מסוים, שחרור קופות גמל וכדומה.