פתיחת שנה מוצלחת מאוד לבנק לאומי. על פי הדיווח של הבנק לרבעון הראשון של 2022 שפורסם היום (ג') - הרווח הנקי שלו הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, גידול של כ-23% בהשוואה לכ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. לאור הרווח, לאומי יחלק לבעלי המניות דיבידנדים בסך של 322 מיליון שקל, שמהווים 20% מהרווח הנקי.
כמו כן, לאומי נהנה מצמיחה בתיקי האשראי במגזר העסקי (11.2%), המסחרי (9.7%) ובמשכנתאות (4.2%). כתוצאה מכך, וכן מפערי המדד, ההכנסות של הבנק מריבית עלו מ-2.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2021 ל-2.9 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
סניף בנק לאומי בת"א
סניף בנק לאומי בת"א
סניף בנק לאומי בת"א
(צילום: שאול גולן)
הבנק גם דיווח על מכירת בית מאני, אחד מבנייני המטה שלו בתל אביב, שצפויה להניב רווח הון לפני מס של כ-524 מיליון שקל. עוד עסקה משתלמת ללאומי הייתה המיזוג בין LEUMI USA ל-VALLEY NATIONAL BANK, שכתוצאה ממנו יירשם רווח נטו ממס בסך של כ-645 מיליון שקל (194 מיליון שקל נרשמו בתקופת הדוח הנוכחי ושאר הסכום יירשם ברבעון השני של השנה).
לצד זה, הכנסות הבנק ממימון שאינו מגיע מריבית הסתכמו ב-14 מיליון שקל בלבד, קיטון משמעותי בהשוואה לרבעון הראשון של 2021, אז הוא עמד על 441 מיליון שקל. לאומי טוען כי הקיטון בהכנסות נובע מהירידות בשווקי ההון ומהשפעת נגזרים והפרשי שער.

רווח שיא למזרחי טפחות, לא יחלק דיבידנד

בתוך כך, גם בנק מזרחי טפחות פרסם היום דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2022, לפיהם הגיע לרווח נקי של 1.154 מיליארד שקל. המדובר ברווח שיא רבעוני ובגידול עצום של 70.7% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד - שעמד על 676 מיליון שקל.
2 צפייה בגלריה
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות
(צילום: יובל חן)
זאת, לאחר שרשם גידול של 13.4% באשראי לציבור בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021, עלייה של 16.3% בהכנסות המימון מפעילות שוטפת ועלייה של 9% בהכנסות מעמלות. בנוסף, דיווח הבנק עלייה של 21.9% בתשואה על הון עצמי. מנגד, הבנק רשם גם עלייה של 3.5% בהוצאות תפעוליות ואחרות אשר הסתכמו ב-1.388 מיליארד שקל.
על אף זאת, הבנק החליט לא לחלק דיבידנד. משה לארי, מנכ"ל הבנק, טען כי הסיבה לכך היא "על מנת לשמור על רמת הון מספקת, שתאפשר לו להמשיך בתנופת הצמיחה ולהתמודד באופן מיטבי עם הביקושים המוגברים לאשראי".
באשר לאיחוד עם בנק אגוד, טוענים בבנק כי עד כה נסגרו 16 מתוך 35 סניפי אגוד ועשרות אלפי לקוחות הוסבו לסניפי מזרחי-טפחות. השלמת המיזו מתוכננת לסוף השנה, אז ייסגרו 11 סניפים נוספים. יחד עם זאת, תרומת בנק אגוד לרווחי הקבוצה הסתכמה ב-212 מיליון שקל ברבעון הראשון, הכוללים בעיקר רווחי הון ממימוש נכסים.
בתוך כך, הבנק הבינלאומי דיווח גם הוא היום על תוצאותיות הכספיות לרבעון הראשון של השנה, לפיהן רשם רווח נקי של 322 מיליון שקל - גידול של 5.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בהתאם לכך, הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי.
הבנק עוד דיווח על תשואה להון של 13%, צמיחה של 5% באשראי לציבור, גידול של 11% בהכנסות מריבית נטו ושל 6.4% בהכנסות מעמלות.

גם הפועלים לא יחלק דיבידנדים

אתמול דיווח גם בנק הפועלים על זינוק של 22% ברווח הנקי שלו ל-1.6 מיליארד שקל. סך ההכנסות של הפועלים עמדו על 3.8 מיליארד שקל לעומת 3.5 מיליארד בתקופה המקבילה ב-2021. למרות זאת, בבנק הודיעו כי לא יחלקו דיבידנדים "לאור התגברות אי הוודאות בסביבה הכלכלית הגלובלית והמקומית, ומגמת התנודות בשווקים, ועל רקע תיעדוף המשך יישמוה של אסטרטגיית הצמיחה".
בנק דיסקונט דיווח על עלייה של 48.5% ברווח הנקי, מ-662 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה שעברה ל-983 מיליון שקל ב-2022. יחד עם זאת, הבנק מכר שני נכסים משמעותיים שלו בתל אביב, ובנטרול שלהם, הרווח הנקי שלו הסתכם ב-668 מיליון שקל. בניגוד לפועלים, דיסקונט כן יחלק דיבידנדים בסך 197 מיליון שקל, 20% מהרווח הנקי, בדומה ללאומי
צמיחת הבנקים המרשימה מגיעה ברבעון שבו דווקא נרשמה במשק צמיחה שלילית, ועוד לפני העלאות הריבית, שצפויות כמו תמיד להגדיל עוד את רווחי הבנקים שיודעים לנצל את העלאת הריבית הבסיסית.