חגיגת המשקיעים ברכישת דירות מתקרבת לסיומה. הכנסת אישרה הערב (ב') בקריאה ראשונה את העלאת מס הרכישה על דירה שנייה. בכך, אישרה מליאת הכנסת את הצעת חוק מיסוי מקרקעין שיביא להתייקרות מס הרכישה מ-5% ל-8%, כנראה כבר בשבוע הבא. 20 חברי כנסת תמכו בחוק מול 3 שהתנגדו וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בהצעת חוק זו מוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין ולהעלות את שיעור מס הרכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, על מנת לבלום את מחירי הדיור ולמתן את הביקוש לרכישת דירות בידי משקיעים, אשר לפי סקירת הכלכלנית הראשית באוצר עמדו על כמעט רבע מכלל הרכישות בחודש ספטמבר האחרון - השיעור הגבוה ביותר מאז 2016.
1 צפייה בגלריה
דירה למכירה
דירה למכירה
דירה למכירה
(צילום: ירון ברנר)
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "שוק הדירות למגורים מאופיין בהיצע קשיח בטווח הזמן הקצר, בלא אפשרות להתאים את ההיצע לשינויים בביקוש לדירות כאמור. בהתאם לכך, שינויים בביקוש מובילים באופן ישיר לעלייה של מחירי הדירות.
"נתוני העבר מצביעים על כך שעלייה בביקוש לדירות מגורים להשקעה מייצרת 'ביקוש עודף' אשר בא על חשבון רכישות של דירות מגורים בידי זוגות צעירים. עלייה זו בביקוש לדירות מגורים גורמת לעלייה במחירי הדירות ודוחקת את הזוגות הצעירים אל מחוץ לשוק".
עוד נכתב כי "לפי נתוני משרד האוצר, הפחתת שיעור מס הרכישה במסגרת תיקון 95 הביאה לעלייה חדה במספר דירות המגורים הנרכשות לצורכי השקעה, הן במונחים כמותיים והן כשיעור מסך העסקאות בשוק זה. שיעור הרכישות של דירות מגורים שנעשו בידי משקיעים מאז הפחתת מס הרכישה כאמור עלה לכ-20% מסך העסקאות בשוק הדיור לעומת שיעור של כ-13% מסך העסקאות כאמור בחודשים שלפני ההפחתה.
"במקביל, נרשמה האצה בקצב עליית מחירי הדירות על פי מדד מחירי הדירות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כך, ב-12 החודשים שחלפו מאז הפחתה זו של שיעור מס הרכישה בתקופה שמיולי 2020 עד יולי 2021, עלו מחירי הדירות בשיעור של 2.9% שיעור העלייה הגבוה ביותר במחירי הדירות מאז שנת 2010.
"לנוכח העלייה הניכרת בביקוש לרכישת דירות מגורים והעלייה במחיריהן, שהחלה כאמור מאז הופחת מס הרכישה ביולי 2020 - במסגרת תיקון 95, מוצע לקבוע כי במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 5,843,565 שקל, ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה".