1 צפייה בגלריה
משפט כסף אילוס אילוסטרציה
משפט כסף אילוס אילוסטרציה
אילוסטרציה
(shutterstock)
בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעה שהגישו שני זוגות – שני אחים ונשותיהם - שרכשו דירות בעתלית מחברת "ע.ק.נ. בנייה ופיתוח", וקיבלו אותן באיחור של 14 חודשים. השופטת רויטל באום דחתה את טענת היזמית שהאשם מוטל על הרוכשים, וקבעה שכל אחד מהזוגות זכאי לפיצוי של כ-200 אלף שקל.
במאי 2015 חתמו הזוגות מול החברה על בקשה לרכישת שתי דירות בפרויקט "עתלית רזידנס". הסכמי המכר נחתמו בנובמבר 2016 והתמורה הועמדה על כ-1.74 מיליון שקל. בהסכם נקבע כי לכל תשלום יתווסף מדד תשומות הבנייה וכי התשלומים יבוצעו באמצעות שוברים בלבד. עוד נקבע כי מסירת החזקה בדירות תעשה בתוך 18 חודשים מיום חתימת ההסכם, כלומר עד מאי 2018.
שוברי התשלום מעולם לא הונפקו. באפריל 2017 ניתן היתר בנייה והדירות נמסרו ביוני 2019. הרוכשים טענו כי הדירות נמסרו להם באיחור של 14 חודשים וכי הם זכאים לפיצוי על האיחור בהתאם לחוק המכר. לדבריהם, החברה חייבה אותם שלא כדין בתשלום עבור הפרשי מדד תשומות הבנייה בסכום של 121,818 שקל, עבור כל אחת מהדירות, אף שהעיכוב בביצוע התשלומים מקורו במחדליה. התובעים הדגישו כי הם היו נכונים לשלם את התמורה מיד עם קבלת שוברי התשלום, אך הם מעולם לא קיבלו אותם.
לטענת החברה, הבניין היה מוכן לאכלוס כבר ביולי 2018. מסירת החזקה בדירות נעשתה בסמוך לאחר שהתובעים שילמו את התמורה, והעיכוב במסירה נובע מכך שהם לא שילמו את התשלומים בזמן.
אבל השופטת רויטל באום קיבלה את התביעה ברובה. היא הבהירה כי בהתאם להסכמי המכר נאסר על הרוכשים לשלם לחברה תשלומים כלשהם שלא באמצעות שוברים. היא הוסיפה כי בהתאם לחוק הבטחת השקעות, רק לאחר שנרשמה לטובת התובעים הערת אזהרה בשלהי חודש מרץ ובתחילת אפריל 2019 הם היו יכולים לשלם לנתבעת את התשלומים עבור הדירה.
בפסק הדין צוין כי מהראיות עלה שהרוכשים ביקשו לבצע את התשלומים בהקדם האפשרי כדי לחסוך את עלויות מדד תשומות הבנייה, וכי החברה, שלא הנפיקה שוברים ולא סיפקה בטוחות מתאימות, אחראית למחדל שבגינו עוכבו התשלומים.
בסופו של דבר חויבה הנתבעת להשיב לכל אחד מהזוגות 103 אלף שקל, ההפרש שבין הסכום שחויבו לפי מדד תשומות הבנייה לבין סכום החיוב על פי מדד המחירים לצרכן. עוד נקבע כי מאחר שהחברה איחרה במסירת הדירות ב-14 חודשים, עליה לשלם לכל אחד מהזוגות 95 אלף שקל.
בסיכומו של דבר חויבה היזמית לשלם לכל אחד מהזוגות 198 אלף שקל בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך 39 אלף שקל והוצאות בסך 15 אלף שקל.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין • עו"ד לאה לזנובסקי-שטיינבר עוסקת בדיני מקרקעין • הכותבת לא ייצגה בתיק • ynet הוא שותף באתר פסקדין