קצב האינפלציה מתגבר, לצד בלימה מסויימת בקצב התייקרות הדירות: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי בשיעור של 0.6%, ולפיכך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בישראל עומדת על 4.1%. מחירי הדירות עלו במרץ-אפריל ב-0.9% לעומת פברואר מרץ, כך שב-12 חודשים העלייה המצטברת הגיעה לשיעור שנתי של 15.4% - נמוך מהשיעור שנרשם בחודש הקודם. בלמ"ס פרסמו התייחסות מיוחדת למדד שכר הדירה על רקע הביקורת הציבורית והדיווחים על עליות חדות. לפי נתוני הלמ"ס מדד השכירות עלה ב-0.2% בלבד במאי.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו

2 צפייה בגלריה
אנשים קונים בסופר, דירה למכירה
אנשים קונים בסופר, דירה למכירה
(צילום: דנה קופל וצביקה טישלר)
ההתייקרויות העיקריות שהשפיעו על מדד חודש מאי נרשמו הפעם בסעיפי פירות טריים שעלו ב-13.8%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.2%, מזון שעלה ב-0.9%, תרבות ובידור שעלה ב-0.8% ותחבורה שעלה ב-0.5%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים שירדו ב-0.7%.
בהמשך לביקורת על נתוני השכירות, בלמ"ס הסבירו כי מדד שכר דירה מבוסס מידי חודש על מדגם של כ-17 אלף תצפיות המייצג את שלוש קבוצות אוכלוסיית שוכרי הדירות:
  • שוכרים המצויים תחת חוזה ששכר הדירה במקרים אלו נותר ללא שינוי או מוצמד לפי מנגנון הצמדה (כמו למדד המחירים לצרכן). קבוצה זו מהווה מידי חודש כ-90% מאוכלוסיית השוכרים (לרוב בחוזה סטנדרטי לשנה).
  • שוכרים שמחדשים חוזה שהסתיים. קבוצה זאת מהווה כ-8% מאוכלוסיית שוכרי הדירות מידי חודש בחודשו (אם כי קיימת עונתיות מסוימת בעיקר בחודשי הקיץ, אז שיעור החוזים שנפתחים הוא גבוה יותר). שכר הדירה לקבוצת המחדשים עלה באחוז אחד לערך.
  • קבוצת השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) קבוצה זו מהווה כ-2% בלבד מהאוכלוסייה, ושכר הדירה עבורה עלה ב-5% לערך.
לפי הלמ"ס, העובדה ש-90% מאוכלוסיית השוכרים מצויה תחת חוזה, מידי חודש, ממתנת את השינויים במדד שכר הדירה הכולל גם את קבוצת מחדשי החוזה והשוכרים החדשים, שהן כ-10% אחוזים ממצבת השוכרים. עוד ציינו כי "מדד שכר הדירה איננו משקף את שיעור השינוי החודשי ברמת המחירים של שוק השכירות המופנה לשוכרים החדשים, או העוברים ממקום למקום, דבר שמביא לעיתים לבלבול בקרב הציבור ולתחושה שקיים פער ניכר בין נתוני הלמ"ס לבין נתונים המתפרסמים על ידי גורמים אחרים. עליות המחירים בחודש הנוכחי לקבוצה זו משתקפות גם במדד שכר הדירה לפי החשיבות היחסית שהיא קטנה מאוד, כאמור".

עליית מחירי הדירות בלטה במחוז המרכז ומחוז ת"א

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש מאי 2022. ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.6%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים - סך כולל" שעלה ב-0.9%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מחירי מיזוג אוויר ב-4.8%, מלט ב-4.6%, ברזל לבניה ב-4.1%, צבעים ב-2.6% ובטון מובא שעלה ב-2.1%.
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת החודשים פברואר 2022 – מרץ 2022 נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 1.6%, דרום 1.1%, מרכז 1.0%, חיפה 0.9%, צפון 0.8%. ירידת מחירים נרשמה במחוז ירושלים בלבד 1.1%.
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת מרץ 2021 – אפריל 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (18.3%), תל אביב (15.3%), חיפה (14.1%), דרום (14.1%), ירושלים (12.7%), וצפון (12.4%).
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-0.4% בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022 לעומת פברואר 2022 – מרץ 2022, והשלימו בכך עלייה של 21.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד מרץ 2021 – אפריל 2021. העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 22.2% בהשוואה ל-15.4% בתקופה הקודמת (פברואר 2022 – מרץ 2022).

העלאת ריבית נוספת בדרך

למרות העלייה בשיעור האינפלציה, ישראל מצויה עדיין הרחק מאחור בהשוואה לאינפלציה בארה"ב, שכבר הגיעה לשיא בן 41 שנים, 8.6%, ולאינפלציה ברבות ממדינות אירופה שגבוהה משיעור שנתי של 8%.
העלייה במחירי הדלק, שגרמה כבר לחלק לא מבוטל מהאינפלציה בישראל, עלולה להימשך גם בחודש הנוכחי, יוני, ואם אכן כך יקרה - צפוי שר האוצר, אביגדור ליברמן, להפחית עוד את המס על הדלק. ההפחתה שביצע במחצית חודש אפריל, ושהשפיעה גם על מדד חודש יולי, גרעה כ-0.2% מעליית המדד עד כה.
האינפלציה הגוברת תחייב את הוועדה המוניטארית בבנק ישראל להחליט כבר ב-4 ביולי על העלאה שלישית ברציפות של הריבית הבסיסית במשק. מה שנותר להכרעה הוא שיעור ההעלאה.
בשתי ההעלאות הראשונות - לאחר שלוש שנים וחצי שבהן הריבית בישראל לא עלתה – הפתיע בנק ישראל בהעלאה פחות מתונה מהצפי במערכת הכלכלית. תחילה העלה הנגיד, פרופסור אמיר ירון, ב-11 באפריל את הריבית ב-0.25% מ-0.1%, שיעור השפל אי פעם, לשיעור של 0.35%, וב-23 במאי הועלתה הריבית על ידי בנק ישראל בפעם השנייה ברציפות ב-0.4% לשיעור של 0.75%. ריבית הפריים עלתה לכן משיעור נמוך של 1.6% ל-2.25% תוך שישה שבועות.
כעת מצפים בבנק ישראל להחלטת הבנק המרכזי בארה"ב (הפד) בכמה להעלות את הריבית לחודש וחצי הקרובים שם. העלאה של 0.5% עשויה, לדעת האנליסטים, להוביל להעלאת הריבית הבסיסית בישראל בראשית חודש יולי כמצופה בעוד 0.25%, ל-1%. העלאה אפשרית של הריבית הערב (ד') ביותר מ-0.5% בארה"ב, תוביל קרוב לוודאי גם את בנק ישראל להעלאה דרסטית יותר בעוד פחות משלושה שבועות.