1 צפייה בגלריה
גירושים גירושין פרידה ריב אילוס אילוסטרציה
גירושים גירושין פרידה ריב אילוס אילוסטרציה
אילוסטרציה
(shutterstock)
בית המשפט למשפחה בבאר שבע קיבל לאחרונה באופן חלקי בקשה של אב לתאומים בני 10 והפחית את סכום המזונות החודשי שהוא משלם לגרושתו מ-4,000 שקל ל-2,800 בלבד. השופט בן שלו קבע שהרחבת זמני השהות של האב מצדיקה את הפחתת המזונות.
בני הזוג התגרשו ב-2012 ולאחר מכן אושר הסכם כולל שבמסגרתו נקבע שהילדים יהיו בחזקתה ובמשמורתה של האם. לאב נקבעו זמני שהות והוא חויב במזונות בסך של 4,000 שקל לחודש (2,000 שקל לכל ילד). מאוחר יותר, בפסק דין מ-2019 בתביעה שהגיש האב למשמורת משותפת ולחלוקת זמני שהות שוויונית, נקבע על יסוד הסכמת הצדדים והמלצת גורמי הרווחה כי המשמורת תהיה משותפת וזמני השהות של האב יורחבו.
בעקבות פסק הדין עתר האב לבטל את החיוב במזונות בשל שינוי נסיבות מהותי. הוא טען כי יש לבטל את המזונות לנוכח הרחבת זמני השהות שלו עם הילדים ובשל ירידה בהכנסותיו אל מול עלייה בהכנסות האם.
האם התנגדה וטענה מנגד חיוב המזונות מעוגן בהסכם גירושין כשלמעשה, הלכת בע"מ 919/15 לא מהווה כשלעצמה שינוי נסיבות מהותי. לשיטתה, יש בהתנהלות האב חוסר תום לב בעצם זה שהוא יזם את השינוי בזמני השהות וכעת הוא אינו יכול גם להיבנות ממנו בהפחתת שיעור המזונות.
האם סברה כי יש להותיר את שיעור המזונות על כנו לנוכח הסכם הגירושין, שבו ערכה ויתורים בתחום הרכושי לטובת שיעור דמי המזונות שעליו הוסכם, וזאת מתוך הנחה שיוותר כפי שהוא בכל מצב.
עו"ד אלינור ליבוביץ'עו"ד אלינור ליבוביץ'
השופט בן שלו הבהיר כי לא מצא כל שינוי נסיבות מהותי ביכולתו הכלכלית של האב שיהיה בו כדי להוביל לביטול או הפחתת המזונות. זאת ועוד, אין בהלכת בע"מ 919/15 כדי לשמש עילה עצמאית על פי הדין להפחתת חיוב מזונות, לבטח כזה שנקבע במסגרת הסכם גירושין כולל.
יחד עם זאת, לדבריו, לא ניתן להתעלם משינוי זמני השהות, שאינו מינורי, באופן שמקטין את הנטל הכלכלי בגין צרכי הקטינים עבור האם.
בפסק הדין צוין שנקודת המוצא לבחינת השפעת השינוי בזמני השהות על החיוב במזונות צריכה להיות החיוב הכספי המוסכם הקיים, ולא ביצוע תחשיב מחדש של הצרכים, כאילו מדובר בתא משפחתי שהתפרק זה עתה. זאת, בין היתר, בשל אינטרס ההסתמכות של האם על סופיות ההליך והחיובים השלובים שנקבעו בהסכם.
בסיכומו של דבר ומאחר שהאב אחראי לשלושה לילות נוספים מדי שבועיים, השופט הפחית מסכום המזונות סך של 400 שקל ללילה, והעמיד את הסכום הכולל על 2,800 שקל.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ האב: עו"ד אביחי ויצמן • ב"כ האם: עו"ד אלי חביב • עו"ד אלינור ליבוביץ' עוסקת בדיני משפחה • הכותבת לא ייצגה בתיק • ynet הוא שותף באתר פסקדין