1 צפייה בגלריה
ראש העיר משה לאון
ראש העיר משה לאון
ראש העיר משה לאון
(צילום: גיל יוחנן)
בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים קיבל לאחרונה עתירה לביטול נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" של העירייה, המאפשר לה לבצע התקשרויות חוזיות עם גופים פרטיים לביצוע פרויקטים משותפים תוך מימון משותף של העלויות – והכל ללא מכרז. השופטת דנה כהן-לקח קבעה שהנוהל עומד בניגוד לדיני המכרזים של הרשויות המקומיות.
בהתאם למפורט בנוהל מושא העתירה, מטרתו "לאפשר לעירייה במקרים של מיזם משותף – דהיינו כשיש צד נוסף שמשקיע במיזם לכל הפחות 50% מעלותו – לקיים התקשרויות חוזיות על פי הוראות פטור ממכרז למיזם משותף". בעתירה שהוגשה בנובמבר 2021 טענו סיעת "התעוררות" במועצת העיר והעומד בראשה, אדיר שוורץ, כי הלכה למעשה מבקש הנוהל לעקוף את חובת המכרזים בה מחויבת כל עירייה.
לטענתם, מדובר בנוהל לא חוקי שמטרתו העברת כספים ציבוריים מהעירייה הגדולה בישראל לגופים פרטיים, ללא מכרז פומבי ותוך עשיית דין עצמי. לדברי העותרים עיריית ירושלים העבירה בשנים האחרונות מיליוני שקלים לגופים הללו, ויש לשים לזה סוף. לגישתם יש להורות על ביטול הנוהל מפני שאינו חוקי. משרד הפנים, שצורף כמשיב לעתירה, תמך בעמדת העותרים.
מנגד טענה העירייה שהנוהל תואם את הוראות הדין ואין עילה להורות על ביטולו. לדבריה, "התעוררות" בעצמה עשתה שימוש בנוהל הזה בתקופה שבה ישבה בקואליציה. מכל מקום טענה העירייה שמדובר בנוהל חיוני המאפשר לה לקיים אירועים ושירותים לרווחתם וטובתם של כלל תושבי ירושלים. לדבריה, כלל העיריות בארץ נוהגות כך ומתקשרות במיזמים משותפים ללא מכרז.
השופטת כהן-לקח כתבה שנקודת המוצא לדיון בשאלת חוקיותו של הנוהל מצויה בסעיף המטרה שלו (שצוטט לעיל), אשר מפנה לפטור ממכרז הקבוע בתקנות חובת המכרזים שחלות על המדינה. ואולם, הוסיפה, "עירייה אינה רשאית להתבסס על הוראות פטור ממכרז שנקבעו ביחס להתקשרות של המדינה לפי תקנות חובת מכרזים, אלא עליה להתבסס על הוראות הפטור ממכרז כפי שנקבעו בתקנות העיריות".
היא הבהירה שבהתאם לפסיקה, אין מקום להחיל על עירייה את הפטורים ממכרז שחלים על המדינה, באמצעות היקש או פרשנות מרחיבה. מסקנת הדברים היא שהעירייה לא הייתה רשאית להישען על הסעיף בתקנות על מנת לפטור את עצמה מחובת מכרז.
בתוך כך דחתה השופטת את ניסיון העירייה להצדיק את הנוהל בטענה שהוא מועיל לתושבי העיר. גם אם העירייה משוכנעת שהפרויקטים השונים בהם היא מתקשרת יועילו לתושבים, נקבע, היא אינה מוסמכת ליצור יש מאין חריגים או פטורים מחובת מכרז במסגרת נוהל מטעמה. כל העיריות, ובכללן המשיבה, מחויבות לפעול במסגרת החוק.
עוד הדגישה השופטת כי הנוהל קיים רק בירושלים, בעוד שעיריות אחרות ככל שמבצעות התקשרויות בלי מכרז – עושות זאת בהישען על הוראות ספציפיות הקבועות בתקנות העיריות.
בסופו של דבר היא קבעה שהנוהל בלתי חוקי ועל כן הוא יבוטל החל מאוקטובר הקרוב. עיריית ירושלים חויבה לשאת בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד העותרים ומשרד הפנים, בסך 45 אלף שקל.
• לקריאת ההחלטה המלאה – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ העותרים: עו"ד מתן גוטמן • ב"כ עיריית ירושלים: עו"ד אשר עמרם, עו"ד דוד הלפר ועו"ד מאיר נקי • ב"כ משרד הפנים: עו"ד יואל פוגלמן (פמ"י) • עו"ד ערן לב עוסק בחוקתי ומנהלי • הכותב לא ייצג בתיק • בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של אתר פסקדין • ynet הוא שותף באתר פסקדין