בספר "אבות הניהול" שכתבו זיו אלול ויניב פוגל, בהוצאת ידיעות ספרים, משולבים לפי הכותבים "כלים פרקטיים להתמודדות עם דילמות ניהול בעידן החדש, עם 3,000 שנות חוכמה יהודית ומחשבת ישראל, ניסיון פיקודי-צבאי וניסיון ניהולי מהמגזר הציבורי וממגזר ההייטק".
הספר מציג שבעה קונפליקטים מרכזיים שמשחרים לפתחם של מנהלים ומנסה לשלב בין חוכמת העבר לפרקטיקה עכשווית. בין הדילמות: כיצד לנהל עובדים בצורה מיטבית? מהי החשיבות של אינטליגנציה רגשית בניהול? עד כמה להתערב ומתי להרפות? כיצד לאזן ביעילות בין החיים האישיים לחיי העבודה? מתי להיעזר ביועצים חיצוניים?
בסוף כל פרק מופיע ריאיון עם מנהלים מרחבי העולם, בהם מנכ"ל אינטקס צ'ארלס בואזיז, יוני אסיא – מנכ"ל ומייסד eToro, ג'ודי קאופמן דייויס – סמנכ"לית בכירה ודיקרטורית ב-HW.
הפרק הראשון עוסק בדרבון העובדים - ביתרונות ובחסרונות של גישת הניהול התובעני, ומנגד באלה של הגישה הדוגלת במתן חופש לעובדים. נראה כי דרך הביניים, הנקראת בספר "מקל הנועם" היא הדרך המיטבית, שבה אפשר להשיג את מרב התוצאות.
הפרק השני עוסק בדילמה מרכזית הנוגעת לחלוקת הזמן - כמה ממנו להקדיש לעבודה וכמה למשפחה ולעצמנו. גם במקרה זה דרך הזהב מצויה באמצע וגם בו - היהדות מסייעת במציאתה. בפרק השלישי עומד על יתרונות האינטליגנציה הרגשית למנהל, כמובן בשילוב עם אינטליגנציה "שגרתית" ומהן הדרכים שבהן ניתן לפתח אותה.
2 צפייה בגלריה
כריכת הספר
כריכת הספר
כריכת הספר
הפרק הרביעי דן במידת המעורבות הראויה למנהלים בעבודתם של העובדים: עד כמה עליכם להיות נוכחים ומעורבים בשלבים השונים של העבודה? ועד כמה להאציל סמכויות, לתת אמון ולאפשר לעובדים לעבוד באופן עצמאי?
הפרק החמישי בוחן את מידת הדבקות הראויה בחזון ובחלום. בלעדיהם אמנם קשה להתקדם, אבל רדיפה אחריהם בכל מחיר עלולה להזיק. אם כך, עד כמה צריך להתמיד, לפעמים גם בניגוד לעצתם של אחרים, ולמצב השוק? ומתי הזמן להרפות?
2 צפייה בגלריה
יניב פוגל וזיו אלול
יניב פוגל וזיו אלול
יניב פוגל וזיו אלול
(צילום: אביב חופי)
הפרק השישי מתייחס לסוגיית הייעוץ - כמנהלים האחראים לקבלת ההחלטות, לפעמים תרצו להיעזר במישהו מבחוץ. באילו מקרים נכון לעשות זאת - גם בשל העלות הכספית וגם בשל עלויות אחרות, כמו למשל תחושת העובדים או מידת האכפתיות של יועץ זר להישגי החברה?
לבסוף, הפרק השביעי עוסק בגיוס עובדים. ידוע שההון האנושי של החברה, קרי הצוות, הוא הקובע את אופייה ואת איכותה. לאור זאת, אילו מועמדים תחפשו לצוות שלכם - מקצועיים, בעלי יכולת לבצע משימות רבות, רעבים לעשייה או דווקא בעלי מיומנויות חברתיות ויחסי אנוש מעולים? הספר מציג כמה גישות בכל סוגיה.