בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת דחה לאחרונה על הסף תביעת שהגישו 105 תושבי אלוני אבא שבצפון שאינם חברי המושב, לחייב את האגודה החקלאית לנהוג כלפיהם בשוויון ולקחת אותם בחשבון במסגרת תוכנית להרחבת היישוב שמתגבשת בימים אלה. השופט ערפאת טאהא קבע שהתביעה תאורטית ומקדימה את זמנה, שכן במועד הגשתה תוכנית ההרחבה טרם אושרה.
התובעים הם בעלי נכסים שאינם חברים באגודה החקלאית של המושב ("האגודה"). לטענתם, בימים אלה יוזמת האגודה הרחבה של 48 מגרשים, והאגודה מתכוונת להקצות את הקרקעות לחברי האגודה בלבד או מי מטעמם, תוך הפלייתם הפסולה. בכך היא מונעת מהם ומאחרים את הזכות להגיש מועמדות ולקבל מגרשים.
1 צפייה בגלריה
 בית משפט
 בית משפט
אילוסטרציה
( אילוסטרציה: Shutterstock)
בנסיבות אלה עתרו התובעים לכמה סעדים כגון חיוב האגודה לקחת אותם בחשבון במסגרת הקצאת המגרשים בהרחבה, וכן חיובה לקבוע תבחינים שוויוניים, הוגנים, ענייניים ושקופים שיחולו על כל תושבי המושב, ושעל פיהם ייקבעו המומלצים להקצאת המגרשים.
מנגד טענה האגודה שאין לתושבים עילת תביעה שכן תוכנית ההרחבה טרם אושרה בוועדה המחוזית (נכון למועד הגשת התביעה), ושלא התקבלה החלטה קונקרטית מטעמה על אודות המגרשים. לשיטתה, מדובר בתביעה תאורטית המקדימה את זמנה, וטרם בשלו התנאים להגשתה.
מכל מקום, הבהירה האגודה, אין לתובעים זכאות למגרש נוסף מעבר לזה שרכשו כך שאין באפשרותם לטעון להפליה. במצב שנוצר עתרה האגודה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילה, היעדר יריבות ושימוש לרעה בהליכים משפטיים.
"ענייננו נופל באותם מקרים המצדיקים סילוק התביעה על הסף", כתב השופט טאהא. "עיון בכתב התביעה מלמד כי עסקינן בתביעה ערטילאית שאינה מבוססת על מסד עובדתי או ראייתי כלשהו".
עו"ד יוסף נבוןעו"ד יוסף נבון
בפסק הדין ציין שכל שמייחסים התובעים לאגודה הן כוונות בלבד להפלות אותם לכאורה, שעה שנכון למועד הגשת התביעה טרם אושרה סופית תוכנית ההרחבה, טרם נקבעו תבחינים כלשהם מצד האגודה לחלוקת המגרשים, ובוודאי שטרם הוקצו המגרשים בפועל לחברי אגודה בצורה מפלה.
בנסיבות אלה נקבע כי מאחר שהתביעה עוסקת ב"כוונות" שלא התגבשו לכלל מעשים או פעולות המחייבים נקיטת הליך משפטי או מתן סעדים משפטיים – דין בקשת האגודה לסילוק על הסף להתקבל, מה גם שהיא צודקת בטענתה שהתובעים אינם זכאים למגרש נוסף.
השופט דחה את טענתם החלופית של התושבים, שלפיה גם בהנחה שאין להם זכות לקבל מגרשים בהרחבה שעתידה לקום – עדיין יש להם עניין בתביעה, שכן זכותם לדרוש מהאגודה לקבוע תבחינים שוויוניים בכל הנוגע ל"בנים ממשיכים".
לדבריו, משאין לתובעים זכות כלשהי באותם מקרקעין – לא חוזית, לא קניינית ולא אחרת – ומשלא עלה בידיהם להצביע על סכסוך כלשהו בינם לבין האגודה הראוי לבירור בשלב זה, ממילא אין להם זכות עמידה להגיש את התביעה. לפיכך התביעה נדחתה על הסף והשופט הטיל על התובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 10,000 שקל.
• לקריאת ההחלטה המלאה – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין • עו"ד יוסף נבון עוסק במקרקעין ונדל"ן • הכותב לא ייצג בתיק • בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של אתר פסקדין • ynet הוא שותף באתר פסקדין