מעסיקים רבים מבקשים במועד סיום ההעסקה שהעובד המסיים עבודתו יחתום על כתב ויתור לפיו אין לו טענות או תביעות כלשהן כלפי המעסיק בגין תקופת עבודתו. האם ניתן לחייב עובד לחתום על כתב ויתור? ומה חשוב לדעת בסיטואציה כזו? מוסף ממון ו-ynet גיבש מדריך בנושא באמצעות עו"ד רעות שגיב-גרטלר, שותפה מייסדת במשרד דרור גל-רעות שגיב, שמתמחה בדיני עבודה ומשמעת.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
ריאיון עבודה
ריאיון עבודה
(צילום: Shutterstock)
פוטרתי והמעסיק שלי ביקש ממני לחתום על טופס ויתור, אני מחויב? אין כל פרוצדורה המחייבת בדין עובד לחתום על כתב ויתור, או מאפשרת למעסיק להתנות תשלומים בגין שכר עבודה או במסגרת גמר חשבון בחתימה על כתב ויתור.
עו"ד שגיב-גרטלר מדגישה כי "מעסיק שיימנע מתשלום זכויות של עובד רק על רקע סירובו לחתום על כתב ויתור, עלול להיות חשוף לחיוב בבית הדין לעבודה. בנוף, אם כתב הוויתור כולל ויתור על זכויות מכוח חוקי המגן (כגון: זכות לפיצויי פיטורים, הפרשה לפנסיה, חופשה שנתית וכיו"ב), ובסופו של יום יתברר כי העובד חתם על כתב הוויתור בלי שהבין את משמעותו או מבלי שהיה מודע לכך שזכויותיו לא שולמו באופן מלא - עשוי להיות מצב בו לא יינתן תוקף לכתב ויתור".
למה בכלל שעובד יסכים לחתום על מסמך כזה? "סיום יחסי עבודה בהבנות טוב לשני הצדדים. גם העובד רוצה להבטיח את ההסכמות לגבי סיום ההעסקה ולעיתים מבקש להבטיח שיהיה תיעוד של נסיבות סיום העבודה באופן שיסייע גם אל מול המוסד לביטוח לאומי - ככל שמדובר בפיטורים, לטובת תביעה לתשלום דמי אבטלה.
עו"ד רעות שגיב עו"ד רעות שגיב-גרטלרצילום: עדו רוזנטל
"כמו כן, במסגרת כתב ויתור העובד יכול לקבל פירוט של התשלומים שישולמו לו ולהבטיח ודאות מסוימת לגבי מועד סיום העבודה המוסכם, ואפילו לבקש כי במסגרת המסמך תגולם התחייבות המעסיק לתת מכתב המלצה", מוסיפה עו"ד שגיב-גרטלר.
מתי לא כדאי לעובד לחתום על כתב ויתור? כשהמעסיק אינו נותן שום זכות עודפת במסגרת סיום יחסי העבודה או לא מסדיר שום נושא בצורה מיוחדת (כגון סיום העסקה בהסכמה; הסכמה על מועד סיום העבודה או ויתור לעובד מתפטר על הודעה מוקדמת), לכאורה אין הצדקה לחתום על כתב ויתור. עם זאת, שונים הדברים לגבי אישור העובד על עצם קבלת תשלומים מהמעסיק, שאינו כולל ויתור כלשהו.
מה ייכלל במסגרת כתב ויתור? כאשר מכתב הוויתור נדרש לאור הסכמות לגבי סיום יחסי עבודה, שני הצדדים ירצו לגלם בכתב גם הסכמות הנוגעות להליך סיום יחסי העבודה, ויתור העובד על השימוע (ככול שוויתר), הליך החפיפה והעברת התפקיד, מועד סיום העבודה וכיו"ב, בפרט כאשר מדובר בסיום העסקה של עובד בכיר או לאחר תקופת עבודה ממושכת.
2 צפייה בגלריה
 אושר בעבודה
 אושר בעבודה
לא לחתום על כתב ויתור בכל מחיר
(צילום: shutterstock)
על כתב הוויתור לכלול פירוט של הרכיבים התשלומיים שהעובד זכאי להם. לדברי עו"ד שגיב-גרטלר, "כתב ויתור אינו יכול להבטיח חסינות מפני תביעות, בפרט ככל שהוא כולל ויתור על זכויות מגן, ואולם יכול להוות איזו שהיא אסמכתא לסיכום בין הצדדים. כלומר, למעסיק אין יכולת להבטיח שעובד לא יגיש תביעה לאחר חתימה על כתב ויתור, או כי לכתב הוויתור יינתן תוקף משפטי, ואולם לרוב ככל שעובד חותם ללא לחץ ומתוך הבנת הדברים, יינתן לכך משקל".
כמו כן, יש חשיבות להסדרת מכלול הנושאים בכתב הוויתור, ובכלל זה: מועד סיום עבודה, נסיבות סיום העבודה, אישור לגבי תקופת עבודה, תשלום שכר אחרון, פדיון חופשה, יתרת דמי הבראה, השלמת ההפרשות לקופות וכן יש להסדיר מסירת מכתבי שחרור לכל הקופות (פנסיה/ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות), כאשר המעסיק ירצה בדרך כלל כי העובד יאשר שאם מכלול התנאים ישולמו, אין לעובד תביעות נוספות. מובן, כי במקרה שיש מחלוקות ספציפיות עם עובד, יש לתת להן בכתב הוויתור ביטוי להסכמות הצדדים.
בהתאם לפסיקה, כתב ויתור שאינו מפרט את הזכויות הניתנות לעובד ואינו מקנה לעובד זכות עודפת כלשהי, לא יעמוד במבחן משפטי ועלול להיות מצב בו לא יינתן לו תוקף כלשהו, מקום בו יתברר כי נשללה מעובד זכות כלשהי ללא הקניה של זכות כנגד הוויתור.
כך למשל, מעסיקים לפעמים נוהגים לעכב מסמכי סיום עבודה ותשלומים שונים עד שהעובד יחתום על כתב ויתור שאין לו יותר דרישות והוא קיבל את "כל מה שמגיע לו".
לדברי עו"ד שגיב-גרטלר, בתביעה שנדונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב והתקבלה חלקית, נקבע כי כתב הוויתור עליו חתם העובד כחודש לאחר סיום יחסי עובד מעביד יתקבל חלקית, אך ורק לגבי תשלום כספי פיצויים ולא ביחס לשאר זכויות קוגנטיות של העובד. ביה"ד פסק לטובת אותו עובד דמי הבראה והפקדות לפנסיה.
עם זאת, אם במסגרת הסכמות הצדדים משולם לעובד רכיב עודף שהמעסיק לא היה מחויב לתת לו, כמו דמי הסתגלות, בונוס, פיצויי פיטורים מוגדלים וכיו"ב, אז ניתן יהיה להתנות את התשלום הזה בוויתור מוחלט על תביעות עתידיות, וככל שמדובר ברכיב משמעותי העולה בשיעורו על זכויות קוגנטיות.
ניתן אף לקבוע כי בכל תביעה שהיא שתוגש, יידרש העובד, עם הגשת התביעה, להשיב את התשלום העודף שניתן לו. "במקרה כזה של תשלום עודף, כתב ויתור חשוב במיוחד", מציינת עו"ד שגיב-גרטלר ומסכמת: "כתב ויתור אינו מחויב למציאות, ואולם בנסיבות מסוימות יכול לסייע לצדדים להעלות על הכתב את הסיכום של הליך הפרידה וההסכמות אליהן הגיעו באופן שייתן וודאות לשני הצדדים ויצמצם, גם אם לא באופן מוחלט, את המחלוקות העתידיות. מובן, כי אין פורמט אחיד לכתב ויתור, ורצוי להיוועץ, בהתאם לנסיבות המשתנות, לגבי תוכן כתב הוויתור והסיכוי כי כתב הוויתור 'יחזיק מים'".
הערה: אין משום הכתוב ייעוץ משפטי או חוות דעת מכל סוג שהוא.