רשות ניירות ערך הודיעה היום (א') על הקמת פורום "35+" לקידום איזון מגדרי בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים בארץ, חברות לניהול קרנות נאמנות המנהלות מעל לחמישה מיליארד שקל וחברות לניהול תיקי השקעות המפוקחים על ידי הרשות. המטרה: עד שנת 2028 למעלה מ-35% מהרכב הדירקטוריונים של מחצית מאותם תאגידים יהיו נשים.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הפורום יהיה וולונטרי ויכלול בין היתר את נציגיהם של החברות והתאגידים בהם הדריקטוריון מונה למעלה מ-35% נשים. המטרה של הפורום היא לרתום תאגידים נוספים בישראל לפעול להגדלת ייצוג הנשים בתפקידים בכירים.
1 צפייה בגלריה
מנהלות בכירות. אילוסטרציה
מנהלות בכירות. אילוסטרציה
מנהלות בכירות. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
השאלה המתבקשת בהקשר זה היא כיצד פורום וולונטרי מיסודו, אכן יצליח לקדם שינוי בנושא כל כך חשוב. יו"ר הרשות, ענת גואטה, מסבירה כי היא "רואה ערך מוסף בהתגייסות תאגידים שבוחרים לקדם את הנושא באופן וולונטרי, על פני קביעת רגולציה, אשר לגישתה מהווה מוצא אחרון, נוכח השלכות שליליות שעלולות להיות בצידה. הנחת היסוד שעומדת בבסיס הקמת הפורום היא כי פעולה אקטיבית מצד תאגידים ומנהלים בתפקידי מפתח היא אשר תניע שינוי אמתי, מן השורש, בקידום הגיוון המגדרי בשוק ההון".

המודל הוולונטרי עובד בעולם

יצויין כי על אף שניתן אומנם לחלוק על יעילות של פעולה כזו, תהליך החקיקה בישראל אכן עשוי להיות ארוך ומגביל ובעולם כבר קיימים פורומים דומים שניסו לקדם את השוויון המגדרי במשק בדרך עוקפת.
כך למשל, בבריטניה קיים מועדון ה-30% (THE 30% CLUB), אותו מובילה כיום סגנית נשיא מאסטרקארד, אן קיירנס. כשמו כן הוא, מטרת הפורום היא לקדם לכל הפחות 30% ייצוג של נשים בכל התפקידים הבכירים במשק. גם כאן, הפורום נוקט בגישה וולונטרית ולא מחייבת, אשר לטענתו סייעה להשגת המטרה של לפחות 30% נשים בדירקטוריונים של 100 החברות הנסחרות ביותר בלונדון.
יחד עם זאת, יצויין כי המטרה הושגה רק בספטמבר 2018, על אף שהפורום הציב לעצמו את למטרה להגיע לכך עד שנת 2015. כלומר, התהליך התקדם לאט מהצפוי. כעת הפורום הציב מטרה חדשה: להגיע ל-30% נשים ב-350 החברות הנסחרות ביותר בלונדון עד שנת 2023.
למה דווקא 30%? מחקרים הראו כי זהו הרף בו קבוצות מיעוט יכולות להשפיע על קבלת החלטות במועצות מנהלים. כלומר, נראה כי הרשות בישראל קבעה רף מעט יותר גבוה מ"המינימום הנדרש" לאפקט משמעותי.
ברשות ציינו עוד כי "בהתאם לממצאי הבדיקה של מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי-אסטרטגי, ניתן לראות כי בשנת 2010 רק 18% מסך הדירקטורים בתאגידים מדווחים היו נשים. בחלוף עשור, בשנת 2020, כ-24% מסך הדירקטורים בתאגידים מדווחים הן נשים. בממוצע, בעשור האחרון, חל גידול שנתי של 3% במספרן של נשים המכהנות בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים".
עוד טענו ברשות כי מניתוח הנתונים לשנת 2020, ניתן לראות כי רק ב-75 מתוך 473 תאגידים מדווחים (16% בלבד) מכהנות למעלה מ-35% נשים בהרכב הדירקטוריון. "המשמעות היא כי על אף הגידול שחל בשנים האחרונות בנוכחותן של נשים בתפקידי מפתח וכדירקטוריות בתאגידים מדווחים, עדיין קיימת כברת דרך וצורך בהעלאת הנושא למודעות וקידומו".
בתוך כך, עוד לפני היעד של 2028, הרשות תפעל לכך שבסיום שנת 2023, נשים יהוו למעלה מ-35% מהרכב הדירקטוריונים בלפחות 25% מהגופים המפוקחים על ידי הרשות. "עמידה ביעד זה תשקף גידול של 58% ביחס למספר התאגידים המדווחים, בהם מכהנות למעלה מ-35% נשים בדירקטוריונים, נכון לסוף שנת 2020. יעדים אלו יימדדו ביחס לנתונים של 2020, החל משנת 2023, לאחר שנת פעילות אקטיבית של הפורום אשר צפויה להתקיים במהלך משנת 2022", ציינו ברשות.