לאחר בהלת ההצטיידות בתחילת המשבר ולקראת פסח, רשתות המזון רשמו בחודש אפריל צניחה במכירות. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) המתפרסמים היום (ג') עולה כי פדיון רשתות המזון ירד ב-10.5% בחודש אפריל 2020 לעומת החודש שקדם לו. בהשוואה לחודש המקביל אשתקד (אפריל 2019), נרשמה עלייה של 11% בפדיון רשתות המזון.
נתונים אלו הם במחירים קבועים (כלומר בניכוי מדד המחירים לצרכן, באופן שאינו מושפע מעליות או ירידות המחירים במשק), ומנוכי עונתיות (כלומר לאחר ניכוי השפעות עונתיות, חגים ומספר ימי העבודה בחודש, מהנתונים המקוריים). פדיון רשתות המזון כולל את הפדיון גם ממכירות חומרי ניקוי ומוצרים אחרים.
 סניף רמי לוי באשקלון סניף רמי לוי באשקלון
קניות ברשתות בצל הקורונה
(צילום: רועי עידן)
בלמ"ס לא חישבו בסקירה הנוכחית את הנתונים מנוכי העונתיות לסך כל פדיון רשתות השיווק (רשתות המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר - כולל מזון), בשל שינוי חד שהתקבל בנתון אפריל 2020 בשל משבר נגיף הקורונה. מאותה סיבה לא חושבו גם נתוני המגמה (המתקבלים לאחר השפעות של אי-סדירות מהנתונים מנוכי עונתיות) לסך כל פדיון רשתות השיווק ולרשתות המזון.