1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
בעקבות מלחמת חרבות ברזל: בהתאם להודעה שפרסמה רשות המיסים ב-10 באוקטובר, תוקפם של אישורי ניכוי מס במקור שפגו החל מ-20 בספטמבר ואילך יוארכו עד 30 בנובמבר. נישומים שאין ברשותם אישור ניכוי מס במקור, יכולים לפנות למשרד השומה דרך מערכת פניות הציבור או באמצעות מערכת פניות למשרדים, עבור מייצגים המקושרים לשע"מ (שירות ממוחשב). ככל המתאפשר, תינתן עדיפות לפניות אלו.
א. דחיית מועד הגשת דוחות תקופתיים ספטמבר 2023 למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה
בהתאם להודעת רשות המיסים, מועדי הגשת הדוחות הנ"ל יידחו עד 26 באוקטובר. בנוסף, עבור דוחות שיוגשו עד 23 בנובמבר, לא יוטלו קנסות בשל פיגור בהגשת הדו"ח. עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה, בצירוף מסמכים תומכים, לביטול הפרשי ריבית והצמדה.
לצד זה, משרתי מילואים שגיוסו ותושבי הדרום ועוטף עזה, אשר לא הגישו את הדוחות הנ"ל לספטמבר 2023 במועדם, יכולים לקבל ביטול מלא של הפרשי ההצמדה והריבית על ידי פניה לרשות המיסים דרך ערוצי התקשורת המקוונים.
להנחיה זו, הוסיפה רשות המיסים שעוסקים שמחזור עסקאותיהם ל-2022 לא עולה על 50 מיליון ש"ח יוכלו להגיש ולשלם את הדו"ח התקופתי למע"מ עבור ספטמבר עד 27 בנובמבר ללא הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.
ב. אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 ע"פ הסדר אורכות למייצגים
ב-10 באוקטובר הודיעה רשות המיסים על מועדים עדכניים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022:
- עבור חברות, מועד ההגשה הראשון יידחה מ-31 באוקטובר ל-30 בנובמבר.
- עבור יחידים, מועד ההגשה השני יידחה מ30 בנובמבר ל-31 בדצמבר.
- הצהרות הון – עבור הצהרות שמועד הגשתן הוא 1 בספטמבר יוארך המועד ל-31 בדצמבר או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.
ג. הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס
ב-8 באוקטובר פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת הודעה לפקידי שומה, מנהלי מקרקעין וממוני מע"מ בבקשה מהם לגלות רגישות והתחשבות בציבור בנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות בנושאים הבאים:
- הארכת אישורי ניכוי מס במקור, כפי שפורט לעיל.
- אורכות להגשת השגות וערעורים.
- אורכות להגשת מסמכים.
- הימנעות, ככל הניתן, במשך השבועיים הבאים, מביצוע פעולות יזומות לשומה מול מייצגים, נישומים ועוסקים, למשל, דיוני שומה, תשאול, ביקורת במקום העסק וכדומה. להוציא דוחות/ שומה/ השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד.
- מתן עדיפות לטיפול בדוחות עם יתרת זכות (שחרור החזרי מס).
ד. הקפאת הליכי גביה ואכיפה
רשות המסים הודיעה כי לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות וכי לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימוש עיקולים עד היום (שישי), ומועד עשוי להתעדכן בהתאם למצב.
רו"ח נמרוד ירוןרו"ח נמרוד ירוןהארי ארליך
על הנחיה זו פרסמה רשות המיסים עדכון נוסף שלפיו בכל המערכים - מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס - לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימוש עיקולים עד 1 בדצמבר (גם מועד זה עשוי להתעדכן בהתאם למצב הביטחוני). זאת, למעט מקרים שבהם ניתן לכך אישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד.
חשוב לשים לב כי הודעות אלו של רשות המיסים אין פרושן ביטול עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא רק עצירתם של הליכים אלה. כמו כן, הפרשי הצמדה וריבית יחולו בהתאם לחוק.
ה. פניות משרתי מילואים ותושבי הדרום ועוטף עזה
ב-9 באוקטובר פרסמה רשות המיסים ערוץ מקוון שבו יוכלו משרתי המילואים לקבל טיפל מהיר במגוון נושאים. עבור פניות בנושאי שומה, גבייה ואורכות יש לבחור באפשרות "פניות למתגייסים בעלי צו 8" מבין האפשרויות בשדה "נושא משני", ולציין את תאריך הגיוס. הפניות הללו תהיינה בעדיפות גבוהה ויטופלו במהירות על ידי רשות המסים.
בנוסף, למייצגים המגויסים לשירותי המילואים יינתן מענה מיוחד, מעבר לערוצים המקוונים הרגילים ופתיחתו של ערוץ ייעודי במערכת פניות מייצגים, גם בתיבה ייעודית במטה אכיפת הגביה של רשות המיסים באמצעות המייל: haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il.
כמו כן, הודיעה רשות המיסים כי תינתן עדיפות לפניות שיגישו תושבי הדרום ועוטף עזה, בכל הערוצים המקוונים.
ו. הנחיות נוספות של רשות המיסים
- דחיית חובת הדיווח על פרישה מעבודה בטופס 161 "החדש" ל-1 בינואר.
- הארכת מועד הגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" עד 31 באוקטובר.
- הארכת תוקפן של תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממחושבת שפג ב-30 בספטמבר ואילך עד 30 בנובמבר.
• הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדיןמשרד נמרוד ירון ושות' – מיסוי ישראלי ובינלאומי, כולל בכירים לשעבר ברשות המיסים, מסייע בסוגיות מס שונות • בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של אתר פסקדין • ynet הוא שותף באתר פסקדין