לראשונה המדינה מכניסה את היד לכיס ותסבסד מיזמי פינוי-בינוי. ל"כלכליסט" נודע כי הפיילוט יצא בקרוב לדרך בארבע ערים - רחובות, ירושלים, גבעת שמואל ולוד, שבכל אחת מהן כמה תוכניות פינוי-בינוי מאושרות.
רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תפרסם בשבועות הקרובים ארבעה מכרזים לבניית מאות דירות, שמרבית ההכנסות מהם לא יועברו לקופת רמ"י, אלא ישמשו לסבסוד חלקי של מיזמי פינוי-בינוי שעד עתה לא קודמו בגלל חוסר כדאיות כלכלית.
2 צפייה בגלריה
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית
קריית משה, רחובות
הפתרון להיעדר הכדאיות הכלכלית שהמדינה ניסתה לקדם בשנים האחרונות היה הקצאת קרקע משלימה לפרויקט, כלומר לתת ליזמים מגרש נוסף שבו יוכלו לבנות דירות. אלא שמנגנון זה לא היה יעיל ויושם פעמים אחדות בלבד.
את הפיילוט מובילה הרשות להתחדשות עירונית. בערים שנבחרו ישנם מגרשים פנויים שאותם תשווק המדינה ליזמים עבור בנייה למגורים, וההכנסות ממכירת הקרקע ליזמים יועברו בתוך שלושה חודשים לרשות להתחדשות עירונית, בניכוי 20% מהתמורה ובניכוי הוצאות פיתוח וחלף היטל השבחה. בשלב הבא הרשות להתחדשות תפרסם קול קורא לבחירת יזמים שיקבלו סיוע כספי לקידום פרויקטים של פינוי-בינוי. הרשות תפנה רק ליזמים הפועלים בארבע הערים שבפיילוט, והמימון יינתן רק לפרויקטים בשכונות שבהן ידוע כי מחירי הדירות נמוכים, וכוחות השוק לבדם לא מאפשרים את מימוש הפרויקטים.
ההחלטה למי להעניק את הסיוע ומה יהיה סכום הסיוע תתבסס על שורה של קריטריונים, ובהם מידת בשלות התוכנית, שיעור הדיירים שחתמו על הסכמים מחייבים עם היזמים וכמובן מספר הדירות בתוכנית והסכום שנחוץ ליזמים כדי להפוך את הפרויקט לרווחי.
ברשות להתחדשות שואפים לעבור משלב הפיילוט ליישום גורף בכל המדינה בתוך חצי שנה. השאיפה היא כי בפרק הזמן הזה ייבחרו יזמים בפיילוט ואולי אף יצאו לדרך פרויקטים, שיסייעו להחלטה להפוך את האמצעי הזה לישים בכל מקום שבו אין כדאיות כלכלית ליזמים. הצורך בהאצת הליכי פינוי-בינוי התברר בין השאר בחודש האחרון עם קריסתו של בניין בחולון ופינויים של בניינים בערים נוספות.
2 צפייה בגלריה
עו"ד אלעזר במברגר מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
עו"ד אלעזר במברגר מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
מנהל הרשות להתחדשות עירונית אלעזר במברגר. "הישג משמעותי עבור ההתחדשות העירונית"
(צילום: משרד הבינוי והשיכון)
בארבע ערי הפיילוט הרשות להתחדשות סימנה שורה של מתחמים מתאימים. למשל ברחובות יש 34 מתחמים פוטנציאליים לפינוי-בינוי בשכונת קריית משה, שבהם 1,326 דירות ישנות, שבמקומן ייבנו 9,870 דירות, והערכות הן כי להתנעת הפרויקטים האלה דרושה הכנסה משיווק קרקע לבניית 3,200 דירות.
בירושלים שישה מתחמים פוטנציאליים לפינוי-בינוי בקריית מנחם, שבהם 645 דירות, ובמקומן ייבנו 1,571 דירות, וההערכות שדרושה הכנסה משיווק קרקע לבניית 981 דירות. בלוד שלושה מתחמים לפינוי-בינוי, שבהם 464 דירות, שבמקומן ייבנו 2,683 דירות, וההערכות שדרושה הכנסה משיווק קרקע לבניית 722 דירות. בגבעת שמואל שלושה מתחמים בשכונת גיורא, שבהם 522 דירות, ובמקומן ייבנו 1,240 דירות, וההערכות שדרושה הכנסה משיווק קרקע לבניית 170 דירות. בימים הקרובים יוחלט אם אשקלון תיכנס לפיילוט.
מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית אלעזר במברגר: "התנעת הפיילוט היא הישג משמעותי עבור ההתחדשות העירונית בכלל, ועבור הפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל בפרט. תוצאות הפיילוט יאפשרו להיערך ליישום מודל ארוך טווח בערים שבהן ערך הקרקע אינו גבוה".
מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן: "אחרי שנים שקרקע משלימה לא העלתה את הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, חשיבה יצירתית הובילה לפתרון".
מנכ"ל רמ"י ינקי קוינט: "המהלך בעל תועלת כפולה, שחרור הקרקע המשלימה מחד והשימוש בתמורות לאיזון פרויקטים מאידך".