1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
(צילום: gettyimages)
בית המשפט למשפחה בבאר שבע קיבל לאחרונה תביעה שהגישה אישה נגד בעלה לשעבר, שגילתה באיחור שפרש מצה"ל ודרשה לחייב אותו להעביר לה חצי מהפנסיה שלו. השופט אלון גביזון דחה את הגרוש, שטען שהסכם הגירושין לא מעניק לאשתו לשעבר זכויות בפנסיה.
בני הזוג נישאו ב-1989 והתגרשו ב-2006. ב-2008 אושר הסכם גירושין בין הצדדים וניתן לו תוקף של פסק דין. לטענת האישה, על פי סעיף 8 להסכם מגיעות לה חצי מהזכויות הסוציאליות והפנסיוניות שצבר בעלה במהלך הנישואים, אך הוא נמנע מלהעביר לה את הכסף.
הסעיף הרלוונטי קובע ביחס לזכויות הסוציאליות שנצברו במקומות העבודה כי "כל צד זכאי לחלק בלתי מסוים בזכויותיו של הצד השני וכי זכויות אלה תשולמנה לכל אחד מהצדדים במועד גמילתן וכפי חלקם היחסי בהן, החל מיום הנישואים ועד ליום פקיעת הנישואין".
לטענת האישה, לפי הסעיף היא זכאית לאיזון הפנסיה שצבר בעלה לשעבר החל ממועד הנישואים ועד למועד הקרע. היא ציינה כי הוא השתחרר מצה"ל כבר ב-2012, אך העלים ממנה עובדה זו בחוסר תום לב והיא גילתה זאת באמצעות בתה רק ב-2016.
מנגד טען הגרוש כי הסעיף אינו ניתן לביצוע שכן הוא לא קובע באופן ברור ומפורש כיצד לאזן את זכויות הצדדים. לגרסתו, העניין נשאר פתוח למשא ומתן ביניהם, ולמעשה לא הייתה כל כוונה לאזן את הפנסיה. הוא ציין כי בתקופה שבה נחתם ההסכם חלה בטרשת עורקים ולכן נכתב בסעיף שייערך איזון ב"חלק בלתי מסוים" עליו התכוונו הצדדים לנהל משא ומתן.
עו"ד חגית הלויעו"ד חגית הלוי
לדבריו, הוא יכול היה לשרת עד גיל 52 אך פרש כבר בגיל 46 בשל מצבו הרפואי. כיום הוא מוגדר נכה 100% והפנסיה דרושה לו לצורך פרנסת שלושה ילדים שהביא מאשתו החדשה.
אבל השופט אלון גביזון קבע שגרסת הבעל שלפיה הצדדים לא הגיעו להסכמה ביחס לעצם איזון הזכויות הפנסיוניות והותירו סוגייה זו להמשך המו"מ, אינה עולה בקנה אחד עם עדותם הברורה של באי כוח בני הזוג שייצגו אותם במהלך ההליכים המשפטיים. זאת ועוד, גם אם הסכם הגירושין לא התייחס לסוגיית הפנסיות, מאחר שלא החריג זכויות אלה במפורש התובעת זכאית לאיזון נכס זה לפי החוק.
בפסק הדין צוין כי אין בניסוח הבעייתי בסעיף בעניין "החלק הבלתי מסוים" כדי לפגוע בזכויות התובעת: "הסכם הגירושין ונסיבות עריכתו מלמדים באופן חד משמעי כי כוונתם של הצדדים היתה לחלוקה שווה של כלל נכסיהם, ובכלל זה הזכויות הפנסיוניות".
נקבע שהבעל לא הוכיח שפרש עקב מצבו הרפואי וניכר כי ההתדרדרות במצבו הרפואי חלה מספר שנים לאחר חתימת ההסכם. בסופו של דבר קבע השופט שהאישה זכאית לחצי מזכויות הפנסיה של הנתבע שנצברו בתקופת הנישואים, ועליו להעביר לה את התשלום מידי חודש.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין • עו"ד חגית הלוי עוסקת בדיני משפחה • הכותבת לא ייצגה בתיק • ynet הוא שותף באתר פסקדין