קרן הפנסיה "מגדל" דחתה בקשת מבוטח לפנסיית נכות בטענה שלא השלים תקופת אכשרה של חמש שנים כמתחייב לפי התקנון. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגיש נגדה המבוטח וקבע כי יש לספור את תקופת האכשרה באופן רטרואקטיבי, מאחר שביום שבו הצטרף לקרן הוא הפריש כספים עבור שבעת החודשים הקודמים.
המבוטח הצטרף לקרן בספטמבר 2011. באותו מועד הוא שילם את הפרמיה הראשונה בתוספת דמי גמולים רטרואקטיביים מפברואר אותה שנה. במאי 2016 הפסיק המבוטח לעבוד בשל החמרה בתסמונת התעלה הקרפאלית (דלקת בשורש כף היד) שממנה סבל עוד לפני שהצטרף לקרן. אלא שבקשתו לפנסיית נכות נדחתה בטענה כי לא צבר תקופת אכשרה של חמש שנים הנדרשת לפי התקנון משום שהצטרף לקרן רק בספטמבר 2011.
בתביעה שהגיש הוא טען שהוותק שלו צריך להיספר מפברואר 2011, כפי שאף נכתב במסמכים שונים שקיבל מהקרן, כיוון שהפריש כספים רטרואקטיבית. לדבריו, הקרן מעולם לא יידעה אותו שמועד ההצטרפות מבחינה הוא ספטמבר, והוראה בנושא אף לא מופיעה בתקנון.
הקרן טענה מנגד שמועד ההצטרפות של התובע הוא מיום שביצע את התשלום הראשון בפועל, והיא לא רשאית להחיל את הכיסוי באופן רטרואקטיבי. לדבריה, מטרת תקופת האכשרה היא למזער את הסיכון הכרוך בקבלת עמית בעל בעיה רפואית ולמנוע פגיעה במבוטחים האחרים.
היא הוסיפה שאף שהתקנון הרלוונטי לא הגדיר מהו מועד ההצטרפות, יש לפרש אותו ברוח עקרונות השוויון והדדיות בין המבוטחים ובהתאם לתקנון החדש שאימצה ב-2018, הקובע כי צבירת תקופת האכשרה מתחילה ביום ביצוע התשלום הראשון בפועל.

(צילום: shutterstock)

אבל השופטת חסון זכריה קיבלה את עמדת התובע תוך שהבהירה כי זכויותיו הן מכוח התקנון הרלוונטי למועד שבו הגיש את בקשתו ואין כל רלוונטיות לתקנון המאוחר אליו הפנתה הקרן. היא ציינה כי בהיעדר הגדרה מדויקת למועד ההצטרפות לפי תקנון זה, הספק הפרשני פועל לטובת התובע, בפרט כשלא נקבעה בו הוראה האוסרת על רכישת זכויות רטרואקטיבית.
יתרה מכך, השופטת הבהירה כי כחלק מחובת הנאמנות החלה על קרנות הפנסיה, הקרן הייתה מחויבת לגלות לתובע באופן יזום פרטים העלולים לפגוע בו. במילים אחרות, היה עליה ליידע את התובע במועד שבו הצטרף לקרן כי ההפרשות הרטרואקטיביות לא מקצרות את תקופת האכשרה. אלא שהקרן לא עשתה זאת ואף נהפוך הוא, בדוחות ששלחה לו נכתב כי הוותק שלו הוא מפברואר 2011.
השופטת הוסיפה כי לטעמה אין בקיצור תקופת האכשרה במקרה הזה כדי לפגוע מהותית במבוטחים אחרים. ראשית, מאחר שמדובר בקיצור של שבעה חודשים בלבד. שנית, נוכח שינוי התקנון ב-2018, מדובר ממילא באפשרות הרלוונטית רק לקבוצה מוגבלת.
לפיכך נקבע כי התובע השלים את תקופת האכשרה ויש לבחון את זכאותו לפנסיית נכות בוועדה רפואית. הקרן חויבה בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד של 4,000 שקל.
  • לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן
  • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין
  • ב"כ התובע: עו"ד דורון אמיר
  • ב"כ הנתבעת: עו"ד אבנר בן חיון
  • הכותבת לא ייצגה בתיק
  • ynet הוא שותף באתר פסקדין