חברת החשמל חזרה לרכוש בימים האחרונים גז טבעי ממאגר תמר. כך נודע ל"כלכליסט". הרכישה התבצעה רק אחרי שחברת החשמל נאלצה לאשר בכתב מול מפעילת האסדה שברון (שמפעילה את האסדה באמצעות נובל ישראל), שהיא תשלם לה עבור הגז לפי המחיר הישן של החוזה שנחתם בין הצדדים בשנת 2012, כלומר 6.35 דולר ליחידת חום (MMBTU).
במקור, חברת החשמל ציפתה לקבל גז לפי תמחור של חוזה חדש, כלומר מחיר שיחל בתקרה של כ-4.3 דולר ליחידת חום ויירד לאורך חודשי האספקה עד לרצפה של 3.75 דולר ליחידת חום, אולם כזכור שברון/נובל סירבה לספק בשבוע שעבר את הגז לפי התעריף שנקבע בחוזה החדש, בטענה שהיא עדיין לא מכירה בחוזה ולא מקבלת את תנאיו.
1 צפייה בגלריה
אסדת הגז תמר
אסדת הגז תמר
אסדת הגז תמר
המהלך של חברת החשמל נעשה בלית ברירה: מאז יסרובה של שברון/נובל לספק את הגז נערכו שורת שיחות בין חברת החשמל לרשות התחרות ומול משרד האנרגיה, ובשני המקרים התשובה שהתקבלה לצעד החריף של שברון הייתה שהם "לומדים את החומר". בינתיים, עד שהמדינה תיתן פתרון, חברת החשמל חזרה לרכוש את הגז מתמר.
מחברת החשמל נמסר כי "כפי שחברת החשמל דיווחה בתחילת השבוע, נובל דחתה במשך יומיים הזמנות גז מוזל שביצעה חברת החשמל מכח התוספת להסכם שנחתמה עם שותפי תמר המחזיקים 53% מהזכויות במאגר. ביום רביעי בערב אישרה נובל את הזמנת הגז בתנאים המפנים להסכם המקורי. חברת החשמל שומרת על זכויותיה החוזיות ותמשיך לפעול לשם כך מול כל הגורמים הרלוונטיים".