בחודש פברואר 2024 נמשכה ההתאוששות במספר העסקאות, לאחר השפל שנרשם בחודשיים הראשונים לפרוץ המלחמה – אבל בעיקר בשוק הדירות החדשות. כך עולה מסקירת הנדל"ן למגורים שפרסם היום אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר. על פי הנתונים, בחודש זה נרכשו 7,511 דירות - עלייה של 19% בהשוואה לפברואר אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 7%.
בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי (תוכניות דירה בהנחה) עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש פברואר על 6,569 דירות - עלייה של 13% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי פברואר מאז תחילת שנות ה-2000 נמצא כי פברואר השנה נמצא בחלק התחתון של דירוג זה, זאת בעיקר על רקע רמה נמוכה של עסקאות יד שנייה. מכירות יד שנייה בחודש פברואר הסתכמו 3,867 דירות, גידול מתון של 2% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 11% בהשוואה לחודש הקודם.
1 צפייה בגלריה
שכונת נווה שרון, נתיבות
שכונת נווה שרון, נתיבות
שכונת נווה שרון, נתיבות
(צילום: אייל תגר)
מהנתונים עולה כי מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב-3,644 דירות חדשות - גידול חד של 44% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי, הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,702 דירות, גידול של 34% בהשוואה לפברואר אשתקד. זוהי גם אחת הרמות הגבוהות ביותר במכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-20 השנים האחרונות.

בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי בולט אזור באר שבע, עם הרמה השנייה בגובהה במכירות אלו בהשוואה ארצית, זאת בהמשך לרמה גבוהה של מכירות גם בחודש ינואר. אחת הערים הבולטות במכירות באזור זה היא נתיבות, עם שיעור גבוה יחסית של רוכשי דירה ראשונה.
בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" הוסיף לרדת. תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות רשם גידול חד של 40% בהשוואה לפברואר אשתקד. עם זאת, בהתבסס על דוחות מע"מ של הקבלנים נמצא כי דווקא חלה ירידה של 9% בתזרים בפועל, ממצא שיש בו כדי לרמז על מבצעי המימון של הקבלנים. עוד נמצא כי במע"מ תשומות של הקבלנים חלה ירידה חדה, אשר עשויה להיות מוסברת בין היתר בירידה ברמת הפעילות באתרי הבנייה.
רכישות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1,142 דירות, עלייה של 11% לעומת פברואר אשתקד, אם כי במונחים כמותיים מדובר בתוספת רכישות של כ-100 דירות בלבד ברמה הארצית. רכישות תושבי החוץ (נכללים בתוך סגמנט המשקיעים) הסתכמו בחודש פברואר ב-96 דירות בלבד, ירידה של 16% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 14% בהשוואה לחודש הקודם. במקביל, מכרו תושבי החוץ 38 דירות בחודש פברואר, כך שנטו סך רכישות סגמנט זה בחודש פברואר עמד על 58 דירות בלבד.
מכירות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1,329 דירות, ירידה של 3% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, שיעור ירידה מתון מזה שנרשם בחודשים הקודמים. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת בקצב איטי.
רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש פברואר ב-4,340 דירות, גידול חד של 37% בהשוואה לפברואר אשתקד. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות אלו ב-3,398 דירות, גידול של 28% לעומת פברואר אשתקד. רכישות משפרי הדיור הסתכמו ב-2,029 דירות, ירידה של 4% בהשוואה לפברואר אשתקד. בכך היה זה הסגמנט היחידי מקרב הרוכשים אשר רשם ירידה ברכישות בחודש פברואר.
שיעור "מצמצמי" הדיור בקרב סגמנט זה ירד בשיעור חד ל-21% בלבד, זאת בהמשך לירידות בשיעור זה מאז פרוץ המלחמה, ולאחר עלייה חדה בחודשים לאחר תחילת רצף העלאות הריבית על ידי בנק ישראל. באגף הכלכלן הראשי מעריכים שייתכן שהעדפה גוברת לדירות עם ממ"ד או מתווה הקפאת המשכנתאות על ידי בנק ישראל בעקבות המלחמה תורמים בין היתר לצמום משקל מצמצמי הדיור בסך העסקאות.