בשורה לבעלי העסקים: מענק סיוע בהוצאות השכירות לעסקים קטנים ובינוניים נפתח מחדש להגשה, כאשר התוכנית אף עודכנה במספר הקלות לטובת בעלי העסקים. המדובר בתוכנית הסיוע המיוחדת לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בשל התפשטות נגיף הקורונה וניזוקו כתוצאה מההגבלות בחוקים שקבעה הממשלה בגין התפשטות הקורונה.
בשל המשבר נקבע מענק הוצאות קבועות שניתן על ידי רשות המיסים. מענק זה התבסס על סך ההוצאות הקבועות של העסקים ובכלל זה, הוצאות שכירות, ארנונה, עובדים שלא יצאו לחל"ת וכדומה.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
עסקים סגורים בירושלים
עסקים סגורים בירושלים
עסקים שהיו סגורים בשיא המגפה
(צילום: עמית שאבי)

במענק הוצאות קבועות נקבעו הגבלות על גובה המענק והיקף ההוצאות הקבועות עבורן ניתן המענק, בהתאם לגובה המחזור של העסק. לפיכך, בחודש נובמבר 2021 אישרה הממשלה מענק משלים לעסקים שהוצאות השכירות שלהם גבוהות באופן חריג ביחס למחזור ההכנסות. לאחרונה עדכנו התנאים, על מנת שעסקים נוספים יוכלו ליהנות מהמענק.
החלטת הממשלה מנובמבר 2020, קבעה כי השלמת המענק לעסקים תינתן לעסקים שהיקף הוצאות השכירות שלהם עולה על 17% מהמחזור, ושבשנת 2020 הוצאות אלו היו דומות (90% לפחות) להוצאות שכירות ששילם העסק בשנת 2019. המענק יינתן לעסקים שהיו זכאים לפחות לשלושה מענקים מרשות המיסים ושיעור הפגיעה שלהם עמד על 80% לפחות.
גובה המענק נקבע על 100 שקל למטר - כפי שמופיע בחיוב הארנונה ובכפוף להסכם שכירות - ועד 120 אלף שקל לעסק, אך סך המענקים שהתקבלו מרשות המיסים וממענק השכירות לא יעלה על המענק המרבי שנקבע למענק הוצאות קבועות.
האפשרות להגשת בקשות למענק הוצאות שכירות, אשר נפתחה בחודש ינואר, נפתחת כעת, בסוף חודש מרץ, שוב לטובת העסקים ולאחר מספר עדכונים נוספים עליהם החליטה הממשלה בחודש שעבר.
ואלה העדכונים החדשים:
• היקף הוצאות השכירות ששילם העוסק בעד שנת 2020 לא יפחת מ-80% מהיקף הוצאות השכירות ששילם בשנת 2019 (במקום 90% לפני התיקון).
• הוספת תקופה נוספת, ינואר-פברואר 2021 או מרץ-אפריל 2021, לבחינת התקופה בה הייתה לעוסק ירידת מחזורים של למעלה מ-80%. כך שכעת צריך להראות פגיעה של 80% ב-3 תקופות מתוך 6 (במקום 3 מתוך 5, לפני התיקון).
• ניתנה אפשרות לכלול גם הוצאות שכירות שנפרשו על תקופה מאוחרת יותר (אך סכום המענק לא יעלה על הסכום ששולם בפועל). זאת, בשל העובדה כי במקרים רבים, נוכח הקושי הכלכלי אליו נקלעו עסקים, הוצאות השכירות ששילמו עוסקים בעד שנת 2020 נפרשו על פני מספר שנים. בנוסף, עסקים שפרשו את התשלומים יוכלו לבקש השלמות למענק, בהתאם לתשלום השכירות בפועל, במשך כחמש שנים.
• ניתנה אפשרות להכיר בחלק מדמי הניהול שמשלם העסק כהוצאות שכירות. זאת, מכיוון שהתברר כי ישנם מקרים בהם חלוקת התשלום בין הוצאות שכירות לבין דמי ניהול מתבצעת בהתאם לשיקולים חשבונאיים והיא אינה משקפת בפועל את התמורה בעד השירות שהתקבל.
המענק מופעל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, כחלק מתכניות הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות הקורונה ובהם, הנחה מארנונה ומענק שימור עובדים.
שרת הכלכלה והתעשייה, אלופה (מיל') אורנה ברביבאי: "מענק הוצאות שכירות אושר בממשלה כחלק מתכנית הסיוע לעסקים שנפגעו מהקורונה כשכבת מענק נוספת לעסקים חריגים. אנו קשובים לעסקים ולקשיים שלהם, ובעקבות הפניות של העסקים התאמנו את התנאים של המענק והרחבנו את היקף העסקים שיהיו זכאים למענק"
רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים קשובה בכל עת לקולות שעולים מן השטח. כשזיהינו שקיימים חסמים שמונעים מעסקים שעבורם היה המענק מיועד מלקבל אותו, פעלנו במהירות האפשרית, יחד עם משרד האוצר, לתיקון החלטת הממשלה ולהרחבת מעגל העסקים הזכאים."