חברת אמות השקעות וחברת נכסי אריאל-אמות אטריום ניהול הגישו היום (שלישי) שוב לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך שבעה מיליון שקל נגד קרן ההון סיכון סינגולריטים של איש העסקים משה חוגג, חברת אליינמנט מדיה מקבוצת סינגולריטים ומשה חוגג עצמו. התביעה הוגשה לטענת התובעות בגין אי הסדרת חוב כספי כלפיהן עבור השטחים שאותם שוכרים ושכרו הנתבעים במגדל המשרדים אמות אטריום, הממוקם בסמוך לצומת עלית ברמת גן.
התובעות טוענות כי הנתבעים עושים שימוש בנגיף הקורונה כתירוץ לאי קיום התחייבויות. התביעה הוגשה לאחר שרק בשנה שעברה הגישו התובעות תביעה כנגד אותם נתבעים. בתביעה נטען כי "כפי שנראה, חוגג בין בעצמו ובין באמצעות חברות שבשליטתו או בניהולו, מתייחס לחוזים חתומים כאל המלצה בלבד. ברצותו יקיימם, וברצותו, יפר את החוזים וימשוך באף את בעל חוזהו, בסיפורים ומעשיות. זה האיש וזו דרכו".
1 צפייה בגלריה
משה חוגג
משה חוגג
משה חוגג
(צילום: אוראל כהן)
במסגרת התביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד אורלי טננבאום ושחר אייזנר ממשרד גורניצקי ושות', נטען כי "שנה הלכה, שנה באה - ושוב נאלצות התובעות לזמן את קבוצת חוגג לדין על מנת לגרום לכך כי מר חוגג וחברות מטעמו יקיימו הסכמים עליהם חתמו. בין התובעות לבין סינגולריטים וחברת אליינמנט נחתם חוזה שכירות. חוזי השכירות הופרו על ידי החברות הנתבעות והתובעות נאלצו לפנות לערכאות. בהמשך לכך נחתם בין הצדדים הסכם פשרה, במסגרתו חוגג, שהוא צד בפני עצמו להסכם הפשרה וחתום עליו - נטל על עצמו לשמש גם כערב להתחייבויות. והנה בתוך כחודש ממועד החתימה על הסכם הפשרה - הנתבעים שבו לסורם וחזרו להפר את חוזי השכירות ואת הסכם הפשרה".
בתביעה נטען כי לאחר שבשנת 2019 הוגשו תביעות נגד הנתבעים בגין הפרת הסכמי השכירות, "אצו הנתבעים לשולחן הדיונים וביקשו להסדיר את הפרותיהם וחובותיהם כלפי התובעות. לפנים משורת הדין וכאות לרצון טוב, הסכימו התובעות להסדרת העניין וחתמו על הסכם פשרה, במסגרתו אפשרו לנתבעים פריסת תשלומים ביחס לחובותיהם. דא עקא, ובטרם שחלף חודש ימים מחתימת הצדדיים על הסכם הפשרה, הנתבעים חזרו לסורם והפרו ברגל גסה את הסכם הפשרה והן את חוזי השכירות. כך ובין היתר, הנתבעים חדלו מלשלם דמי שכירות, דמי חניה, דמי ניהול ותשלומים נוספים ביחס למושכרים, תוך שעשו דין לעצמם וביקשו לתרץ את מחדליהם, בין היתר, במשבר הקורונה שכלל אינו רלוונטי".
עוד נטען כי הקרן נמנעה מלשלם את מלוא דמי השכירות ודמי החניה עבור חודשים מרץ, אפריל, אוקטובר ונובמבר 2020 ואת דמי הניהול במלואם (לרבות הוצאות חשמל ומיזוג אוויר) החל מחודש אוקטובר 2020. כן נטען כי גם חברת אליינמנט מהקבוצה לא שילמה את חובה בגין דמי שכירות ודמי חניה מאז חודש מרץ 2020, והחל מחודש יולי 2020 פסקה מלשלם את דמי הניהול. "בנוסף, בחודש יוני 2020 נטשה אליינמנט את המושכר תוך הותרת התובעות עם נזקים כספיים משמעותיים". מנגד דחו הנתבעים את טענות התובעות וציינו כי הם עומדים בתנאי הסכם הפשרה. טרם הוגש כתב הגנה.
מקרן סינגולריטים נמסר בתגובה: "חברת אמות סוברת שנדל"ן משרדי הוא חסין קורונה ודורשת מחברות שהורו להן לא להגיע למשרדים בתקופת הסגר לשלם על שכירות. חברת אמות אטריום מתנהלת בניתוק מוחלט מהחלטות הממשלה בתקופת הסגר בה הורו לא להגיע למשרדים וחושבת שהיא יכולה להחריג עצמה מהסיטואציה.
"7 חברות הפועלות בקרן נדרשו לשלם שכירות בתקופת הסגר, בו הוראת הממשלה הייתה שלא להגיע למשרדים. לא מדובר בחוב אלא במחלוקת שתתברר בבית המשפט. לא ייתכן שחברות אלו ייאלצו לשלם על משרדים בהם לא יכלו להשתמש".