לאור משבר הקורונה והצפי לעלייה גדולה במספר החייבים בהוצאה לפועל, משרד המשפטים ורשות האכיפה והגבייה מגבשים רפורמה שצפויה לצאת לפועל בימים הקרובים. במסגרתה, חייבים יוכלו לפרוס חובות ולשלמם בתוך 90 יום ולא בתוך 30 יום מיום שהומצאה להם אזהרה לתשלום החוב. הרפורמה תשפיע על עשרות אלפי חייבים וזוכים (הגורמים להם חייבים כספים, ל"ד). ההערכות הן שבימים הקרובים יוגש תזכיר חוק. הרפורמה גובשה על ידי עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועמ"ש לענייניים כלכליים במשרד המשפטים ורשות האכיפה והגבייה.
במשרד המשפטים וברשות האכיפה והגבייה בוחנים מספר הסדרים שיקלו על החייבים במערכת ההוצאה לפועל: השינוי הראשון המוצע הוא להאריך את תקופת האזהרה לחייב. לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה שבה הוא נדרש לשלם את חובו. היום תקופת האזהרה לחייב בטרם מתחילים הליכי גבייה נגדו בהוצאה לפועל היא 30 יום. הרפורמה מציעה להאריך את התקופה בעוד 60 יום, כך שהחייב בהוצאה לפועל שייפתח נגדו תיק בגין חובות שונים, כולל צ'קים שחזרו לו, יוכל לשלם את חובו בתוך 90 יום. עד אז לא יינקטו נגדו הליכים לגביית החוב.
2 צפייה בגלריה
הוצאה לפועל
הוצאה לפועל
הוצאה לפועל
(צילום: רשות האכיפה והגבייה)
השינוי השני יהיה הסדר פריסה מיוחד לחייב שירצה. החוב ייפרס לזמן קצר והריבית תהיה נמוכה. חייב שישלם את חובו בפריסה של כמה חודשים (בין שנה לשנתיים לפי הערכה) יזכה בהפחתה משמעותית בריבית שמתווספת לחוב וכל עוד הוא עומד בהסדר, לא תתווסף לחוב יתרת שכר טרחת עורך דין. המטרה היא שהחייב ישלם שכ"ט ראשוני מאוד נמוך עם פתיחת התיק וכל עוד הוא עומד בהסדר לא יתווסף לחוב עוד שכ"ט. עליו להתחיל לשלם תוך 45 יום מהיום שקיבל את האזהרה את התשלומים.
לפי בכירים בדרגים המשפטיים, "על רקע המציאות הכלכלית הקשה שנוצרה בקורונה מגובש מתווה במטרה לאפשר לאוכלוסיות שנקלעו למצוקה לפרוע את חובותיהן בתקופה מסוימת. מוצע להאריך את תקופת האזהרה לתיקים שייפתחו בהוצאה לפועל על מנת לאפשר לאזרחים להתאושש כלכלית ולשלם את חובותיהם. בתקופה זו לא ננקטים הליכים לגביית החוב. היבט נוסף הוא הסדר תשלומים לחובות של עד 50,000 שקל. החייב יידרש לשלם את חובו ב־18 חודשים, לצד הנחה בריבית".