מאז החלת החוק לצמצום השימוש במזומן ב-2019 ניתנו 674 קנסות על הפרתו בהיקף כולל של כ-106 מיליון שקל. כך הודיעה היום (ד') רשות המיסים. החוק נועד להיאבק בהלבנת הון ובהון השחור ולדברי בכירים ברשות המיסים האכיפה המוגברת לאחרונה בתחום זה כבר הובילה לצמצום משמעותי בשימוש במזומן ובהעלמות מס בדרך זו.
יצוין, שכיום אסור לרכוש מוצרים או שירותים במזומן בסכום העולה על 11 אלף שקל אולם מחודש אוגוסט הסכום המרבי יקטן אף ל-6,000 שקל.
1 צפייה בגלריה
כסף מזומן
כסף מזומן
כסף מזומן
(צילום: שאטרסטוק)
מהנתונים עולה כי הענף בו הוטלו מירב הקנסות עד כה הוא המסחר הסיטונאי והקמעונאי - 177 היטלים בהיקף כולל של כ-19.5 מיליון שקל. ענפים בולטים נוספים הם מסחר סיטונאי וקמעונאי בכלי רכב ותיקונם (40 היטלים בהיקף כולל של כ-13.5 מיליון שקל), ענף הפרסום וחקר השווקים (11 היטלים בהיקף כולל של כ-10 מיליון שקל), ענף שירותים אישיים ואחרים (60 היטלים בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל) ענף הבנייה (135 עיצומים בהיקף כולל של כ-606 אלף שקל) ושירותי ראיית חשבון ועריכת דין (60 היטלים בהיקף כולל של כ-621 אלף שקל).
בפילוח הנתונים לפי סוגי הפרות ניתן לראות כי 289 עיצומים, בסכום כולל של כ-104 מיליון שקל, הוטלו בגין הפרות במסגרת עסקאות במזומן. 174 עיצומים, בסכום כולל של כ-891 אלף שקל, הוטלו בגין שימוש אסור בצ'ק. על פי החוק, חל איסור על שימוש בצ'ק בו לא נכלל שם המוטב ובהסבת הצ'ק חובה לציין פרטים על המסב והנסב. 212 עיצומים, בהיקף כולל של כ-1.6 מיליון שקל הוטלו על עוסקים שלא תיעדו את אמצעי התשלום בעסקה. על פי החוק, חלה חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבו שילם או קיבל תקבול.
על פי החוק, שיעור העיצום נקבע בהתאם להיקף ההפרה (הסכום הנקוב בצ'ק או ההפרש בין התשלום במזומן בפועל לתקרת התשלום המותרת על פי החוק). עד לגובה הפרה של 25 אלף שקל חל עיצום בשיעור של 15% מהיקף ההפרה, בין 25 אלף שקל ל-50 אלף שקל חל עיצום בשיעור של 20% מהיקף ההפרה ומעל ל-50 אלף שקל חל עיצום בשיעור של 30% מהיקף ההפרה.