נתקעתם עם פרויקט תמ"א או פינוי בינוי כי היזם לא עומד בלוחות הזמנים? ביום שישי הקרוב ייכנס לתוקפו תיקון חקיקה, שיאפשר לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית שלא מתקדמים לבטל את ההסכם.
מדובר בתיקון חקיקת ההתחדשות העירונית בחוק ההסדרים משנת 2021, לפיו החל מיום 17.11.23 בעלי דירות שהתקשרו עם יזם בכל סוג של עסקת התחדשות עירונית, בין אם פינוי בינוי ובין אם התחדשות בניינית (תמ"א 38 וחלופותיה), יוכלו להביא לביטולה של עסקה זו, אם היזם לא עמד בלוח הזמנים המינימלי שנקבע בחוק לקידום פרויקט, באופן שימנע את כבילתם לעסקאות שאינן מקודמות בלוח זמנים סביר.
1 צפייה בגלריה
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית
"היכולת לבטל התקשרות כזו, תפתח בפני בעלי דירות את האפשרות לקדם התחדשות עירונית בדירתם באמצעות יזם אחר"
(צילום: אבי חי )
לפי תיקון חקיקה זה, רוב מקרב בעלי הדירות בבניין (כולל אלו שלא חתמו כלל על עסקה), רשאים להחליט על ביטול עסקאות שנחתמו בין בעלי דירות בבניין ליזם, וזאת במקרה בו היזם לא הצליח להשלים חתימת עסקאות עם רוב מסוים מבין בעלי הדירות במסגרת המועדים הקבועים בחוק, וכן במקרים בהם לא קידם את מימושו של הפרויקט, ובכלל זה כאשר לא קידם תוכנית פינוי בינוי במוסד התכנון, או כאשר לא קידם הוצאת היתר בנייה לפרויקט, בלוח הזמנים שנקבע לכך בחוק.
כך, בהתאם לחקיקה, ניתן לפעול לביטול עסקת תמ"א 38, אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מקרב בעלי הדירות בתוך 18 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין, או לרוב של 67% בתוך 36 חודשים ממועד זה. בנוסף, רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש בקשה להיתר למוסד התכנון המוסמך בתוך 42 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה.
באשר לעסקאות פינוי בינוי, ניתן לפעול לביטול עסקה אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מבין בעלי הדירות תוך 24 חודשים ממועד חתימת עסקה ראשונה, או שלא הגיע לרוב של 60% בתוך 48 חודשים ממועד זה. בנוסף, רשאים בעל הדירות לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש תוכנית פינוי בינוי למוסד תכנון בתוך 54 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין.
ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית מסבירים שמשמעות התיקון היא כי בעל דירה שיבטל את התקשרותו עם יזם בנסיבות אלה, לאחר קבלת החלטת רוב בעלי הדירות באסיפה כללית ולאחר שנמסרה על כך הודעה ליזם, לא ייחשב כמי שמפר הסכם. עם זאת, היזם יהיה זכאי לקבל מבעלי הדירות תשלום בגין ההשקעה שבוצעה עד כה בפרויקט בסכום שטרם נקבע. גובה הסכום, מעין "החזר הוצאות", ייקבע על ידי שר המשפטים לאחר דיון של גורמי המקצוע מטעם הרשות הממשלתית בשיתוף גורמי המקצוע במשרד המשפטים.
מנכ"ל הרשות, אלעזר במברגר, מסר: "במסגרת סל החקיקה שהבאנו לאישור הכנסת בחוק ההסדרים, יצרנו הסדר ייחודי שמטרתו לתת פתרון לבעלי דירות שמצאו עצמם כבולים בהתקשרות חוזית מחייבת עם יזם, אשר לאורך שנים איננו מצליח, ובחלק מהמקרים אף אינו מנסה, לקדם את הפרויקט. היכולת לבטל התקשרות כזו, תפתח בפני בעלי דירות אלה את האפשרות לקדם התחדשות עירונית בדירתם באמצעות יזם אחר. אנו קוראים לבעלי דירות שנקלעו למבוי סתום מסוג זה לעשות שימוש באפשרות בחקיקה זו שנכנסה כעת לתוקף מלא, ובמידת הצורך להסתייע לשם כך בנו ובמנהלות העירוניות".