לקראת הדיון בקבינט על שאלת הפועלים מיהודה ושומרון: קבלני השיפוצים שמשוועים לידיים עובדות מקווים שהממשלה תעניק אישור לכניסת עובדי פלסטינים לאתרי הבנייה. נזכיר כי מתחילת הלחימה ענף השיפוצים בישראל שמושתת ברובו על עובדים מיו"ש נמצא במשבר עמוק ללא יכולת לסיים עבודות שיפוצים וללא יכולת לקבל עבודות חדשות. בעיית העובדים מצטרפת לעובדה שחלק מהקבלנים מגויסים בעצמם או שכלי העבודה שלהם, טנדרים למשל, גויסו אף הם בצו 8.
סקר שנערך על ידי התאחדות קבלני השיפוצים בדק את הנכונות של קבלני השיפוצים להעסיק היום עובדים מבוגרים (מעל גיל 45) מיו"ש. הסקר גם בדק במקביל מה סבורים מזמיני העבודה. את הסקר ערכו בהתאחדות קבלני השיפוצים באמצעות האינטרנט וזאת במקביל לדיון הקבינט המדיני-ביטחוני הצפוי להתכנס היום. על פי הסקר, 49.1% מקבלני השיפוצים מוכנים להעסיק עובדים פלסטינים מבוגרים לאחר אישור ובדיקת שב"כ זאת בניגוד ל-26.4% בלבד שמתנגדים. שאר המשיבים (24.5%) השיבו שהם אינם מעסיקים עובדים בגיל המדובר, לכן לא ניתן לדעת מה עמדתם, אך בהתאחדות אומרים כי ניתן לשער כי חלקם תומך בהשבת העובדים.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה
אתר בנייה
אתר בנייה
(צילום: shutterstock)
כאמור, הסקר מתייחס גם לשאלה עד כמה מזמיני העבודה, קרי הציבור הרחב, מתנגד או תומך בהשבת העובדים הפלסטינים לעבודה. השיפוצניקים נשאלו האם הם שומעים התנגדויות מצד מזמיני העבודה להעסקת פלסטינים בעת הזו. 43% השיבו שמזמיני העבודה לא מוכנים שקבלן השיפוצים יגיע עם עובדים מיו"ש ובמקביל 42.2% מהנשאלים השיבו כי הם לא שמעו על התנגדות כזו מצד מזמיני העבודה. מהתשובות הללו עולה תמונה מורכבת.
עוד עולה מהסקר כי גם אם יחזרו הפועלים המבוגרים (מעל גיל 45) לעבודה, מדובר רק בחלק קטן מהיקף העובדים שפעל עם השיפוצניקים לפני המלחמה. לשאלה מה גיל העובדים שהשיפוצניקים היו מעסיקים השיבו האחרונים כי 48.6% מהקבלנים העסיקו פלסטינים בגילאי 35-45, 27.8% העסיקו פועלים פלסטינים בגילאי 25-35, ורק 23.6% מהקבלנים העסיקו פועלים בגילאי 45 ומעלה.
ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, התייחס היום לנושא ואמר: "אנו שבים ומבקשים ממשלת ישראל והקבינט שמתכנס היום, לאפשר כניסה של עובדים פלסטינים מבוגרים ללא עבר ביטחוני. במשך שנים, המדינה דחפה אותנו להעסקת עובדים פלסטינים בשוטף ללא פתרון לעתות מלחמה. מתחילת הלחימה נותרנו ללא ידיים עובדות ועם ענף בקריסה מלאה. זו חובתה של המדינה לקבל החלטות אמיצות ולעזור לנו לחזור לעמוד על הרגליים לקראת שנת 2024 ובכלל".