1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
אחד התנאים לקבלת רישיון עסק הוא עמידה בדיני התכנון והבנייה. התאמת העסק אליהם כרוכה הן בהתאמתו לתב"ע (תכנית המתאר שחלה על השטח) והן בהתאמתו להיתר הבנייה לאותו נכס ספציפי שבו ממוקם העסק. כאשר העסק אינו תואם את היתר הבנייה שניתן למבנה יידרש היתר לשימוש חורג, אשר לא בהכרח יינתן. גם אם ההיתר ניתן בסופו של דבר, הדבר כרוך בעלויות לא מבוטלות לבעל העסק.
בעיה קשה נוספת בדרישה להתאמת עסקים לדיני התכנון והבנייה נוגעת לעסקים הממוקמים במבנים ישנים. לעיתים קרובות עסקים אלו מתנהלים שנים רבות על ידי אותו אדם, לבעליהם לא קיימות באמת אפשרויות תעסוקה אחרות, ואילו את התוכניות המקוריות של המבנה עצמו קשה מאוד לאתר, אם בכלל קיימות כאלה.
במהלך השנים נעשו כמה ניסיונות להקל על דרישה מוחלטת זו. כך למשל ב-2003 התפרסמה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה בדבר "זוטי דברים" המאפשרת במקרים מסוימים מתן רישיון לעסק גם אם הוא אינו עומד בדיני התכנון והבנייה. זאת בהתקיים שני תנאים: האחד, הסכמת התובע שאין ולא יהיה הליך אכיפה, והשני, אישור מהנדס על בטיחות המבנה. יודגש כי בפועל מספר קטן של רשויות מיישמות את ההחלטה.
כמו כן התפרסמו נהלי היועץ המשפטי של עיריית חיפה אשר אומצו על ידי בית המשפט ומקלות גם הן על הליך הוצאת רישיון העסק במקרים אלו. בשנים האחרונות גם חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה עברו שינויים לטובת הקלה על בעלי העסקים.

מהן ההקלות בחוק?

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים מאפשר לראשונה לתת רישיון עסק למרות שהמבנה אינו עומד בדיני התכנון והבנייה. התיקון חידש ואפשר לקבל בקשה לרישיון ולהיתר מזורז לניהול עסק במבנה שלא נמצא לגביו היתר בנייה. הרישיון יינתן על סמך תצהיר המחזיק בנכס כי נעשה חיפוש אחרי היתר הבנייה ב"בשקידה יתרה".
תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מאשר ביצוע עבודות בלא שנדרש היתר בנייה, לדוגמא: פרגוד חורף (קירוי עונתי), הקמת ביתן שומר, הקמת פרגולה, מצללה, הקמת מתקני מיזוג או טיהור אוויר על הקיר ועוד.
סמולעו"ד אורי שבתאיצילום: גל שבתאי
תיקון 110 לחוק התכנון והבנייה ביטל את הצורך בהוצאת היתר לשימוש חורג והחליף אותו בהליך שנקרא "שינוי שימוש לצרכי עסק". מדובר בבקשה חדשה שאינה מצריכה פרסום התנגדויות, ללא אגרות, ללא מתנגדים, ללא היטל השבחה, אגרות בנייה ועוד. למרות זאת ועד כתיבת שורות אלה, עדיין לא פורסמו תקנות מתאימות ברשויות המקומיות והן לא פועלות על פי השינוי בחוק.
בעניין זה התנהל הליך שהגיע עד לבית המשפט העליון ב"הלכת יד חרוצים" (בר"ם 2283/18). בפסק דין זה נקבע כי שימוש חורג בעסק אינו מהווה השבחה ואין לחייב בהיטל השבחה כל עוד התב"ע החלה על הנכס מתירה את השימוש המבוקש.
חשוב לדעת כי אי עמידה בחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה תביא להגשת כתב אישום פלילי ולכן יש לבצע בדיקות מקדמיות רחבות כגון: חוות דעת תיכנונית לגבי הנכס והתאמתו לצורך המבוקש, בדיקת גודל הנכס בו יוקם העסק, בירור לגבי דרישות משטרה, כבאות, נגישות ועוד.
לסיכום, הליך הנפקת רישיון עסק הוא סבוך. אם אתם פותחים עסק, יש לכם עסק קיים הפועל ללא רישיון או שהגישו כנגדכם כתב אישום פלילי על הפעלת עסק ללא רישיון, מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים כגון: עורך דין, אדריכל, מהנדס, יועצי נגישות ועוד.
• הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדיןעו"ד אורי שבתאי עוסק ברישוי עסקים ובדיני תכנון ובנייה • ynet הוא שותף באתר פסקדין