פיצוי תקדימי בתובענות ייצוגיות: פסק דין משלים שניתן היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב קובע כי מיטב דש תחזיר לעמיתים 399,984,000 שקלים בגין גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים ותוך הפרת חובת הנאמנות שהיא חבה כלפיהם. חבר קבוצה זכאי צפוי לקבל לחשבונו כ-3,200 שקל לפי ההערכות, עורכי הדין שמייצגים את התובעים יקבלו כ-15 מיליון שקל והתובעים יקבלו 2.3 מיליון שקל.
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר מיכל אגמון גונן, שנתנה את פסק הדין, ציינה בהחלטתה כי "תובענה זו הביאה לחברי הקבוצה תועלת כלכלית משמעותית, העומדת על קרוב לארבע מאות מיליוני שקלים. אין תקדים לסכום זה בתובענות ייצוגיות. בנוסף, תובענה ייצוגית זו הינה בין הבודדות שהסתיימו בפסק דין לאחר הוכחות, היינו הפיצוי ניתן לאחר ניהול ההליך במלואו".
באוגוסט האחרון השופטת ד"ר אגמון גונן פסקה כי על קופת הגמל דש להחזיר לעמיתים סכום של יותר מרבע מיליארד שקל, וזאת במסגרת תובענה ייצוגית שהגישו שני עמיתים בקופת הגמל של מיטב דש גמל ופנסיה בטענה כי זו גבתה מהם דמי ניהול, בניגוד למה שהוסכם עמם כשהצטרפו לקופה. התובענה אושרה כייצוגית בשנת 2015.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
בפסק הדין שניתן באוגוסט נקבע כי על מיטב דש להשיב לחברי הקבוצה המיוצגת דמי ניהול שגבתה ביתר (289,139 מיליוני שקלים נכון ליום 1.1.16). כן נקבע כי תיתנן חוות דעת משלימה לתקופה שממועד זה, וכי הסכום הסופי יחושב בהמשך.
היום ניתן פסק דין משלים בשני עניינים. ראשית, בקביעת גובה ההשבה המעודכן לחברי הקבוצה, שכן חוות הדעת של המומחה היתה מעודכנת למועד הגשתה, ומיטב דש המשיכה לגבות דמי ניהול גם לאחר מכן. כן היה צורך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לסכומים שנגבו ביתר. בפסק הדין המשלים נקבע כי הסכום הכולל שעל מיטב דש לשלם עומד כאמור על 399,984,000 שקלים.
בנוסף, עוסק פסק הדין המשלים בגמול לתובעים המייצגים ושכר הטרחה לבאי כוחם, בהתחשב בשיקולים שנקבעו בחוק לעניין זה, ותוך הבחנה בין השקעה וסיכונים שלקחו עליהם התובעים המייצגים ובאי כוחם, לבין פרמטרים כמו גובה דמי הניהול (המחושבים מתוך התשואה שהפיקה מיטב דש לעמיתים) וכמות חברי הקבוצה, שיש לקחת אותם בחשבון במידה מוגבלת בפסיקת הגמול ושכר הטרחה.
השופטת אגמון גונן הדגישה לעניין זה כי "בתובענות שבהן נפסקים סכומים גבוהים (יותר מ-100 מיליון שקלים), ראוי להפריד בין השפעתם המשמעותית של השיקולים שיש לשקול בנוגע לגמול ושכר הטרחה (שיקולי תשומה, תפוקה והכוונה) על תוצאת קבלת התובענה ועצם הפיצוי לחברי הקבוצה, לבין השפעתם הפחותה על הסכומים הגבוהים שקיבלה הקבוצה, שאינם תוצאה ישירה של פעולת באי הכוח המייצגים, אלא נובעים ממאפייני התביעה והקבוצה המיוצגת. שכן, כפי שמעיד המקרה שלפניי, סכום ההשבה הגבוה נובע, בין היתר, מהתשואות שהניבה מיטב דש לעמיתיה (מהם נגזרים דמי הניהול שנגבו), מספר העמיתים, ומשך השנים בהם נגבו סכומים אלו (לרבות ריבית והפרשי הצמדה)".
בהתחשב בשיקולים אלו, ועל פי שיטת האחוזים המדורגת, נפסקו לבאי הכוח המייצגים, שכר טרחה בסכום כולל של 15,835,255 שקלים. ובנוסף, גמול לתובעים המייצגים (גרינברג ולוינרד) בסכום של 2.3 מיליוני שקלים, היינו 1,150,000 לכל אחד.
עוד נקבע כי כיון שחברי הקבוצה קיבלו תמורה משמעותית מההליך, שכר הטרחה לבאי הכוח המייצגים, והגמול לתובעים המייצגים, ישולם מתוך הסכום הכולל שעל מיטב דש להעביר לחברי הקבוצה.
לאור העובדה שמדובר בסכום משמעותי, וכדי לאפשר למיטב דש להתארגן לצורך התשלום ולאתר את חברי הקבוצה שאינם עוד עמיתים במיטב דש, נקבע כי מיטב דש תעביר את הסכום לחברי הקבוצה בתחילת חודש מרץ 2022.
יש לזכור כי מיטב דש ביצעה הפרשה בגין הפיצוי וערערה לאחרונה לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי. טרם התקיים דיון בערעור.

"יש לנהל באחריות את הכוח הרב שבידי המוסדיים"

בפסק הדין שניתן באוגוסט, השופטת עמדה בהרחבה על רכישת קופת הגמל תגמולים בידי דש במסגרת רפורמת בכר, ועל כך שהיה עליה לעמוד בהסכמים שהיו לקופה עם עמיתיה קודם לרכישתה. התובעים המייצגים שהגישו את התביעה הם עמיתים בקופת הגמל "תגמולים" שהייתה, קודם לרכישתה ע"י הנתבעת, חברה בת של בנק הפועלים. בשנת 2005 מוזגה תגמולים לתוך חברת גד גמולים, גם היא חברה בת של הבנק. דש רכשה ב-2007 מגד גמולים את זכויות ניהול הקופה.
בפסק הדין בנוגע למשקיעים המוסדיים בכלל וקופות הגמל בפרט עמדה השופטת אגמון גונן בהרחבה על חובות הנאמנות בהם חייבים המשקיעים המוסדיים לעמיתיהם וקבעה כי "הגופים המוסדיים, בהם הנתבעת, מיטב דש גמל ופנסיה, מנהלים את מרבית כספי החוסכים בשוק ההון. ניהול כספי חוסכים בהיקפים עצומים מקנה למשקיעים המוסדיים כוח רב, שיש לנהלו ולהפעילו באחריות.
"יש לזכור כי מאחורי כלל המשקיעים המוסדיים עומדים מיליוני חוסכים, עובדים, פנסיונרים ומשקיעים אחרים, הסומכים עליהם ומפקידים את עתידם בידיהם, פשוטו כמשמעו. האמרה שהובאה בפתח הדברים: "With great power comes great responsibility" זו תמצית וליבת פסק הדין - כוח רב מחייב אחריות רבה - על המשקיעים המוסדיים מוטלות חובות נאמנות, לאור הכוח הרב שבידיהם".
עו"ד חגי נצר ממשרד איבצן נצר וולצקי שייצג את התובעים ביחד עם עו"ד אמיר איבצן מסר באוגוסט עם קבלת פסק הדין כי "הקבוצה הזכאית מורכבת מאנשי צבא קבע שהיו עמיתים בתגמולים כאשר נרכשה בשעתו על ידי דש. בנוסף להם הקבוצה מורכבת משכירים ועצמאיים שגם היו עמיתים בקופת תגמולים. כל מי שיודע שהיה עמית בקופה יפנה ויקבל המגיע לו. עד 2016 נגבו מהעמיתים 289 מיליון שקל בגין דמי ניהול נומינאלית ביתר. בשלב זה טרם ידוע כיצד יועבר הסכום, אולם דש יודעת על פי מערכות שלה מי זכאי לסכום".
מיטב דש הגיבה באוגוסט וציינה כי היא סבורה כי ההחלטה שגויה והיא מאמינה כי היא לא תישאר על כנה. עוד טענה כי "יצוין כי מושא ההחלטה הם מסמכים מלפני כ-60 שנים. היא קובעת למעשה שדמי ניהול שנקבעו לפני עשרות שנים לקבוצות של לקוחות מסיבות שונות, לא ניתן יותר לשנותם גם כשמרבית התנאים מול אותן קבוצות השתנו לחלוטין. ההחלטה עומדת בסתירה חזיתית לתכליתה של רפורמת בכר ומעמידה בסכנה רפורמות אחרות ורפורמות עתידיות. לפי ההחלטה, על החברה להעניק שירותים איכותיים, מקצועיים ויקרים ללא כל תמורה, חינם ולנצח, למאות אלפי לקוחות, בהתבסס על מסמכים משנות ה-60 של המאה הקודמת שכבר אין להם כל נפקות כיום".