1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
בפסק דין שפורסם לאחרונה דחה בית המשפט למשפחה בתל אביב בקשה של מקורבי אישה להתמנות כאפוטרופוסים עליה. זאת בשל ייפוי כוח מתמשך שבו היא מינתה אנשים אחרים לפעול כמורשים מטעמה בענייניה הרכושיים, האישיים והרפואיים. השופטת תמר סנונית פורר קבעה שלא ניתן לדון בבקשה כל אימת שייפוי הכוח המתמשך עודנו בתוקף, ולא בוטל.
ביולי 2021 הגישו אחיינה של האישה – שככל הנראה נמצאת במצב קוגניטיבי ירוד – ועורך דין מטעם אחיה, בקשה להתמנות כאפוטרופוסים עליה. בסמוך להגשת הבקשה נמסרה לתיק בית המשפט הודעה שלפיה בינואר של אותה שנה הפקידה האישה אצל האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך, בו מינתה את אחותה כמיופת כוח עבורה בעניינים רכושיים ואישיים, ואדם אחר כמיופה כוח מטעמה בענייניה הרפואיים.
בעקבות זאת הוציאה השופטת סנונית פורר החלטה לפיה בנסיבות שנוצרו לא ניתן לדון בבקשה כפי שהוגשה, וכי על המבקשים לעדכן תוך שבוע כיצד בכוונתם להמשיך בניהול ההליך.
המבקשים ויתר בני משפחתה של האישה סברו שיש לדון בבקשה חרף קיומו של ייפוי הכוח מתמשך. לטענתם קיימת עננה סביב המסמך בנוגע לנסיבות חתימת האישה עליו, ניצולה והשאלה אם בוטל, כך שמוצדק להמשיך ולדון בעניין מינוי האפוטרופוסים. למעשה, מרבית הצדדים להליך סברו שיש למנות אפוטרופוס ואין לקיים את ייפוי הכוח המתמשך. לעומתם, ב"כ היועצת המשפטית לממשלה טען שיש לדון בשאלת תוקפו או ביטולו של ייפוי הכוח המתמשך לפני כל דיון אחר.
השופטת הסבירה שיש לבחון את הבקשה בראי סעיף 33א(ג)(1) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הקובע שני תנאים חלופיים למינוי אפוטרופוס עבור אדם שהפקיד ייפוי כוח מתמשך: האחד, אם מתקיימים התנאים לפי החוק למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה-הכוח. השני, אם ייפוי הכוח בוטל.
לדברי השופטת אף לא אחד מהתנאים מתקיימים במקרה זה: "אין מחלוקת כי לא הוגשה כל בקשה לביטולו של ייפוי הכוח המתמשך. לא ניתן להמשיך ולדון בהליכי מינוי אפוטרופוס ללא דיון בתוקפו של ייפוי הכוח". היא הבהירה לצדדים, על רקע הסכסוך הפנימי השורר ביניהם, כי עצם קיומו של קונפליקט גבוה תוך הטחת טענות הדדיות קשות לא מהווה עילה למינוי אפוטרופוס ללא דיון בתוקפו של המסמך.
השופטת ציינה כי ההסדרים בחוק מהווים אבן דרך משמעותית ומהותית, ולא ניתן לדלג עליהם רק כי לצדדים יש מחלוקת ביניהם. זכותה של האישה מייפת הכוח שזכויותיה ייבדקו, יכובדו ויישמרו, וגם אם חלק מהצדדים סבורים שהדבר ישרת את טובתה, לא ניתן להתעלם מהוראות החוק המפורשות.
לפיכך השופטת הורתה על סגירת התיקים, והפנתה את הצדדים לנקוט בהליך מתאים. בתוך כך היא הורתה למנות לאישה מייצג מטעם הסיוע המשפטי שיבדוק לאלתר את מצבה, רצונה וזכויותיה בנוגע להליכים המשפטיים בעניינה.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין • עו"ד רפאל תירם עוסק בייפוי כוח מתמשך • הכותב לא ייצג בתיק • בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של אתר פסקדין • ynet הוא שותף באתר פסקדין