בנק ישראל הכריז היום (ראשון) על מספר צעדים שמאותתים לכאורה על הגברת סיכוני האשראי בשוק הנדל"ן. לפי הודעה שנמסרה ע"י הפיקוח, הבנקים ידרשו להגדיל את משקל הסיכון במסגרת הלוואות שניתנו ושיינתנו לרכישת קרקעות, בשיעור העולה על 75%. המשמעות האפשרית של צעד זה יכולה להיות התייקרות הריבית שיגבו הבנקים על הלוואות לרכישת קרקעות במינוף גבוה.
המפקח על הבנקים יאיר אבידן אמר כי "לאור עלייה בתיאבון לסיכון ובחשיפות המערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן, הנחנו בתקופה האחרונה את הבנקים לקיים דיונים מתאימים בנושא בדירקטוריון ובהנהלותיהם. היום החלטנו לפרסם סט צעדים נוספים שיאפשרו לקיים מערכת ניהול סיכונים אחראית יותר ובכללם, ריתוק הון נוסף למימון קרקעות ממונפות, ובנוסף, העמקת והרחבת דיווח המידע של חשיפת המערכת הבנקאית לענף. נשקול את הצורך בנקיטת צעדים נוספים בהמשך, לפי הצורך".
1 צפייה בגלריה
בנק ישראל בירושלים
בנק ישראל בירושלים
בנק ישראל
(צילום: רויטרס)
הודעת המפקח על הבנקים מגיע על רקע הנתונים המדאיגים שפרסמה הלמ"ס באמצע השבוע האחרון לגבי הזינוק במחירי הדירות, שגרמו גם לשר האוצר אביגדור ליברמן, ולהכריז על צעדים חדשים בתקווה שאלה יעצרו את הזינוק במחירי הדירות. זאת ביום שבו נפתחה הגרלה ל-10,000 מוזלות במסגרת תוכניות הדיור הממשלתיות.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו

הצעדים הנוספים של בנק ישראל

הפיקוח יעביר למערכת הבנקאית דוגמאות מייצגות לתהליכי חיתום וסיווג אשראי - לפי בנק ישראל, במטרה להמחיש ולהדגים את תהליך הניתוח של צוותי הביקורת של הפיקוח על הבנקים, ולסייע בכך לניהול הליכי החיתום והסיווג של האשראי בבנקים, יפורסמו דוגמאות למקרים מייצגים שעלו אגב ביצוע של תהליכי ביקורת של הפיקוח בהתייחס לאשראי לענף הבינוי והנדל"ן. הדוגמאות יתייחסו, בין היתר, למימון פרויקטים בליווי פיננסי סגור ולמימון רכישת קרקעות.
הרחבת דרישות הדיווח לפיקוח על ענף הבינוי והנדל"ן - על אף קיומו של מידע שמדווח בנושא הנדל"ן, הוחלט לפי בנק ישראל על הרחבה והעמקה של דרישות המידע שימסרו הבנקים לפיקוח כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחר התפתחות הסיכון לענפים אלו.
לפי בנק ישראל, הצעדים אלו יידונו בהליכי ההתייעצות המקובלים וייכנסו לתוקפם בהקדם.
מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר: "בעקבות הקפיצה במחירי הדירות והחשש מהיווצרות בועה, בנק ישראל מנסה להילחם בתופעה במנותק מהמדיניות הממשלתית. למעשה, בנק ישראל מייקר את המימון לקבלנים (מעלה את הריבית על ההלוואות למיזמי בניה), ומנחה את הבנקים לצמצם את אחוזי המימון, דבר שיחייב את היזמים להביא הון עצמי גבוה יותר. יזמים, בעיקר הקטנים, שלא יעמדו בדרישות הסף החדשות, לא יוכלו להיכנס לפרויקטים חדשים או יאלצו לפנות לאפיקי מימון חוץ בנקאיים, דבר שעלול להביא להקטנה בהתחלות הבניה. לצערנו, מי שישלם את המחיר באופן מידי הוא הציבור הרחב".

הרעיונות של ליברמן יתקבלו?

בתוך כך, היום יציג שר האוצר את עיקרי הצעדים שעליהם החליט בסוף השבוע לשר השיכון זאב אלקין ולנציגי הקבלנים. בהמשך השבוע יביא את הצעדים גם בפני ראשי השלטון המקומי. בראש הצעדים מצוי שינוי בשיטת המכרזים על קרקעות מוזלות שתציע הממשלה.
קבלנים שיתחייבו למכור דירות במחיר נמוך יותר ולסיים את הבנייה בזמן קצר יותר יזכו לפי התכנית בעדיפות לעומת המצב הקיים בו אלה שהציעו מחירים גבוהים יותר לקרקע זכו במכרזים. מי שיסיימו את הבניה בזמן ממושך יותר משלוש שנים צפויים לקנסות כבדים. כמו כן, לא יתאפשר לבצע במהלך הבנייה שינויים כלשהם בתכנון הדירות מעבר למה שהוסכם עליו בעת חתימת ההסכם עם הקונים.