בהסתדרות הודיעו היום (רביעי) כי הגישו התנגדויות לשתי הצעות החוק שגובשו במשרד האוצר, על דעת משרד הרווחה, לפיהן עובד שלא מתחסן ולא מוכן אף לעבור בדיקות רצופות, בהתאם להוראת התו הירוק, יחשב כמתפטר שאינו זכאי במשך 90 יום לדמי אבטלה ואם יתפטר מסיבה זאת, לא יקבל פיצויי פיטורין בשל הרעת תנאים.
הצעות החוק כבר עוררה תרעומת רבה בקרב ארגונים חברתיים ופוליטיקאים, כולל מהקואליציה, וספק אם תזכה ברוב בכנסת.
בהסתדרות אמרו הבוקר כי "יש לעודד התחסנות ושמירה על משק פתוח ככל שניתן, אך תזכיר החוק שלפיו עובדים שלא התחסנו נגד קורונה ומסרבים להיבדק לא יוכלו להתפטר ולקבל פיצויים כאילו פוטרו הוא קיצוני, בלתי סביר וצפוי להביא לפגיעה לא מידתית בציבור העובדים. לעמדת ההסתדרות, הצעת חוק זו יוצרת נורמה חדשה ומסוכנת במשפט העבודה של התפטרות לכאורה, שאינה אלא פיטורים הלכה למעשה, תוך שלילת הזכויות של עובד מפוטר. הצעת החוק הזו עומדת בסתירה לעקרונות היסוד של דיני העבודה והביטחון הסוציאלי".
1 צפייה בגלריה
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד
(צילום: אגף הדוברות בהסתדרות)

בהסתדרות מדגישים, כי "פיצויי פיטורים הם המשאב הכלכלי שמאפשר לעובד להתקיים עד מציאת מקום עבודה חלופי, ופגיעה בהם תטיל מעמסה על הקופה הציבורית. בנוסף, שלילת פיצויי הפיטורים מסכנת גם את החיסכון הפנסיוני של העובדים, ולרבות בהסדרים פנסיוניים שעוגנו בהסכמים קיבוציים במהלך שנים ארוכות. חלק מפיצויי הפיטורים מופקדים בחיסכון הפנסיוני ומשמשים להגדלת הקצבה בעת פרישה.
"בחלק מהסדרי הפנסיה שלילת פיצויי הפיטורים משמעה מתן אפשרות למעסיק למשוך לזכותו כספים הנמצאים בקרן הפנסיה של העובד, משיכה שתפגע אנושות בקצבה עצמה בעת פרישה ואף עלולה להביא לביטול זכות העובד לקצבה פנסיונית".
לעמדת ההסתדרות, ייתכן מצב שבו עובד צבר זכויות במשך עשרות שנים ועקב השינוי בחוק יאבד את הזכויות הללו. "מדובר בענישה לא מידתית, על אחת כמה וכמה שעה שהעובד לא עשה מעשה המנוגד לחוק", מציינים בהסתדרות. "בנוסף, הצעת החוק יוצרת תמריץ שלילי למעסיק לא למצוא חלופות העסקה לעובד ולמהר לסיים את העסקתו, ובכך ליהנות מפיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת שנשללים".
לפי עמדת ההסתדרות, אין לשלול פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת ויש למצוא פתרונות אחרים לעידוד התחסנות, בדיקות ושמירת בריאות הציבור.
ההסתדרות מתנגדת גם להצעת החוק לפיה מפוטר שלא יציג תו ירוק ייחשב כמתפטר לעניין מועד תחילת הזכאות לקבלת דמי אבטלה (כלומר: דחיית המועד ב-90 ימים), בשל אותם נימוקים. "צירוף שתי הצעות החוק פירושו כי לאדם שעבודתו תסתיים, גם אם פוטר, לא יהיו כל מקורות הכנסה - לא פיצויי פיטורים, לא הודעה מוקדמת ולא דמי אבטלה למשך 90 ימים", מציינים בהסתדרות. "גם כאן, כמו בתזכיר חוק פיצויי פיטורים, נעשה שימוש בזכויות סוציאליות שתכליתן לאפשר קיום מינימלי לעובד בנסיבות של אובדן מקור הפרנסה, כבאמצעי ענישה".
לדברי יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, "המאבק בנגיף הקורונה חשוב מאין כמוהו, וכולנו שותפים למאמץ להחזיר את המשק לפעילות מלאה. לכן, אני קורא לכל העובדים בישראל ללכת להתחסן. עם זאת, ההסתדרות לא תיתן יד לפגיעה במקורות ההכנסה של העובדים ובחיסכון הפנסיוני שצברו במשך עשרות שנים. מדובר בתקדים מסוכן ובפגיעה קשה בציבור העובדים, ולא נסכים לכך".