1 צפייה בגלריה
גירושים גירושין פרידה ריב אילוס אילוסטרציה
גירושים גירושין פרידה ריב אילוס אילוסטרציה
אילוסטרציה
(shutterstock)
לבית הדין האזורי בנתניה הגיעו בני זוג שביקשו להתגרש. במהלך הדיון נוסחו הסכמות ובין היתר התחייב האב לשלם מזונות בסך 3,250 שקל בחודש, אף שהילדים ישהו עמו 40% מהזמן. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין חרף דעתו החולקת של הדיין הרב אוריאל אליהו, שסבר בדעת מיעוט כי אין לאשר הסכם זה למרות הצהרת האב כי הוא מסכים לתנאים.
במסגרת הנימוקים לדעת המיעוט ניסח הדיין אליהו עקרונות מתי לדעתו בית הדין הרבני לא צריך לאשר הסכם. חשוב להכיר את העקרונות הללו ולבחון לאורם כל הסכם בטרם החתימה עליו.
בני הזוג בהם מדובר הביאו לעולם שלושה ילדים. כאמור, בעבור מזונות התחייב האב לשלם מידי חודש סך של 3,250 שקל. בנוסף הוא ישלם את מחצית המשכנתא. זמני שהות הקטינים עמו עומדים על 40%, משמע שני לילות בשבוע וכל סוף שבוע שני.
הדיין אליהו הבהיר כי אף שהאב משתכר 10,000 שקל לחודש, הרי שלאחר תשלום המזונות כולל מחציות (4,000 שקל) ומחצית המשכנתא (כ-2,000 שקל), ובהינתן העובדה שהוא נאלץ לשכור דירה תמורת 2,500 שקל ולשלם על נסיעות (כ-1,000 שקל), בסוף החודש הוא יוותר עם 500 שקל למחייתו.
הדיין הדגיש כי מציאות זו תגרום בוודאות לבית עשיר ובית עני, ולכך שהאב יגיע בעתיד הקרוב לבית הדין עם בקשה להפחתת מזונות, תביעה שסיכוייה אינם גבוהים לנוכח הסכם הגירושין.
אז כיצד יודעים האם לחתום או לא? אלה העקרונות שלפיהם ראוי לפעול, לשיטתו של הדיין: מטרתו של הסכם הגירושין הוא לגרום פגיעה מינימלית בכל אחד מהצדדים, ולאפשר להם להמשיך לחיות בכבוד ובכלל זה להתחתן שוב. במקרה זה, האב לא יוכל להמשיך את חייו ובוודאי שיקשה עליו להקים בית מחדש. אב חייב במזונות ילדיו, אולם חובה כי יישאר לו כסף גם לעצמו לפני ילדיו.
הסכם חייב להיחתם ברצון חופשי וללא כפייה. במקרה זה טוען הדיין שההסכם נכפה על האב, שעמד לפני שלושה דיינים ובפני עורך דינו שהמליץ לו לחתום. הדיין ציין כי עורך הדין של האב טעה שכן הוא יכול היה בנקל להפחית את המזונות לנוכח זמני השהות הנרחבים.
עו"ד אליאב ביטוןעו"ד אליאב ביטוןאלדד מאסטרו
כאמור, זוהי דעתו של הדיין הרב אליהו, אולם ההסכם בין בני הזוג בסופו של דבר אושר וקיבל תוקף של פסק דין. הדיין חתם את נימוקיו במשפט: "אקווה שהאב יצליח לעמוד בהתחייבויותיו, ולא יבוא במוקדם או במאוחר להתחנן לשינוי הסכם, משום שהסיכוי לכך שיוכל להפטר מהמתנות שהעניק לגרושתו וילדיו הינו נמוך מאוד".
חשוב להדגיש כי תביעות להפחתת מזונות, כשברקע יש הסכם גירושין שעליו חתמו הצדדים בבית הדין, הן בעלות סיכויים נמוכים. בתיק הנמצא בטיפול משרדי הבעל שהיה איש משטרה התחייב למזונות בסך 4,000 שקל לא כולל מדור עבור שלושת ילדיו. לרוע מזלו הוא יצא לפנסיה מוקדמת בעקבות מצבים נפשיים קשים כתוצאה משירותו ואינו כשיר לעבודה, כך ששכרו עתיד לרדת מ-12 אלף שקל בחודש לכ-4,000 שקל בחודש.
בית הדין דרש מהאב להציג חוות דעת שלפיה אינו כשיר לעבודה, וזאת אך ורק מרופא תעסוקתי. כל ניסיונות האב להציג אישורים ממשטרת ישראל, משרד התמ"ת ועוד גורמים לא הועילו. בימים אלו מתבררת תביעה זו ואני מקווה כי בית הדין יפחית את המזונות לנוכח השינוי הדרמטי בנסיבות.
לסיכום, בטרם חתימה על הסכם גירושין מומלץ מאוד לבדוק ולהתייעץ בנוגע לכל ההתחייבויות, היות ששינוי/הפחתה מהסכום שנקבע בהסכם גירושין הוא מורכב וקשה. בנוסף רצוי לזכור שגם כשעומדים בפני שלושה דיינים או בפני שופט לאישור הסכם גירושין - מי שאחראי ויצטרך לשאת בתוצאות ההסכם הם אך ורק אתם.
• הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדיןעו"ד אליאב ביטון עוסק בדיני משפחה • ynet הוא שותף באתר פסקדין