למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה אתמול, (שלישי) בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד קבוצת חנן מור אחזקות, שהינה חברה ציבורית העוסקת בייזום נדל"ן, חנן מור, דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, ועוד. זאת בטענה לנזק שנגרם לבעלי המניות של הקבוצה. בתוך כך הוגשה היום עוד בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד קבוצת חנן מור על ידי מחזיק אג"ח י"ג של חנן מור שטוען לנזקים בעקבות ירידה של 59.8% במחיר האג"ח ובטענה לדיווחים חסרים.
המבקש, שהינו בעל מניות מקרב הציבור המחזיק 100 מניות בקבוצת חנן מור אחזקות, טוען כי נגרם נזק לבעלי המניות של הקבוצה שרכשו מניותיה מבלי שהובא לידיעתם כי חברת מדף 2, שהינה חברה בשליטת קבוצת חנן מור אחזקות, הפרה התקשרותה עם בנק לאומי, ממנו לוותה מדף 2 כ-175 מיליון שקל לשם רכישת נכס מקרקעין, וכי עומדת לבנק לאומי הזכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי ולממש את השעבודים על הקרקע שניתנו לזכותו.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו, האזינו לפודקאסט הכלכלי היומי "כסף חדש", וסמנו "כלכלה" בהתראות אפליקציית ynet
2 צפייה בגלריה
חנן מור
חנן מור
חנן מור
(צילום: אייל טואג)
נטען כי כך הדבר גם בעניין חברה בת נוספת של הקבוצה, קחם חברה להשקעות, שלוותה כ-88 מיליון שקל מבנק לאומי לרכישת מקרקעין, וגם בעניינה עומדת לבנק לאומי הזכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי ולממש את השעבודים על הקרקע שניתנו לזכותו.
במסגרת הבקשה מצוין כי ביום ראשון הגיש בנק לאומי שתי בקשות כינוס נכסים למימוש השעבודים על המקרקעין של חברת מדף 2 בר"ג וחברת קחם בחיפה. במסגרת הבקשה לאישור ייצוגית טוען המבקש באמצעות עו"ד ליאור להב כי "שעה שנודע כי בנק לאומי פנה למינוי כונסי נכסים על זכויות מדף 2 וקחם, קרס שער מנייתה של קבוצת חנן מור אחזקות בשיעור 36.96 אחוזים ב-5 בנובמבר, ואילו ביום המסחר שלאחריו קרס שער המניה בשיעור 42.32 אחוזים נוספים, והמניה השלימה ירידה של 63.63 אחוזים. ירידה זו גרמה נזק לבעלי המניות ומכאן בקשת אישור זו".
עוד נטען במסגרת הבקשה כי בראיון שערכו בכירי הקבוצה ביום שני לכלכליסט התברר כי "ההסתבכות של הקבוצה מול בנק לאומי אינה חדשה כלל, וכי הקבוצה ידעה היטב כי סר חינה בעיניי הבנק". נטען כי דבר מתן התחייבות הקבוצה לבנק לאומי למימוש נכסים "בזמניים לא אפשריים", לא גולה לציבור.
המבקש מוסיף וטוען כי פנה לקבל את חוות דעתו של מומחה, הכלכלן אורי טל טנא, לתמיכה בבקשה ובתביעה. המומחה, נטען, בחן את הנזק שנגרם למי שרכש את מניות קבוצת חנן מור אחזקות מה-30 באפריל 2023, הוא המועד בו היה על מדף 2 לפרוע את ההלוואה שנטלה מבנק לאומי, והיא לא עשתה כן, ללא כל דיווח מתאים מטעמה של הקבוצה, והחזיקו אותן ב-5 בנובמבר, הוא המועד בו נודע מהתקשורת כי בנק לאומי פנה למינוי כונס נכסים, עניין שהוביל לצניחת שער המניה באורח חד מאוד.
2 צפייה בגלריה
סניף בנק לאומי בדימונה
סניף בנק לאומי בדימונה
בנק לאומי
(צילום: חיים הורנשטיין)
עוד מצוין בבקשה כי המומחה מצא כי הנזק שנגרם לכל מחזיק מניות מקבוצת התביעה עומד על 371.87 אגורות למניה, וכי הנזק הכולל לכלל חברי הקבוצה מסתכם בכ-16 מיליון שקל. המבקש מחזיק 100 מניות של הקבוצה ולכן ניזוק לטענתו בסך של 371.87 שקל. יש לציין כי אם תגיש הקבוצה בקשה לצו פתיחת הליכים ובית משפט יוציא צו הקפאת הליכים, הרי שניהול הליכים משפטיים נגד הקבוצה יעוכבו אלא אם יחליט בית משפט אחרת.
יש לציין כי במסגרת בקשות כינוס הנכסים שהגיש השבוע בנק לאומי נגד נכסי שתי חברות של קבוצת חנן מור אחזקות הוא טען כי "בנסיבות האמורות, ומאחר שהבנק (גם) איבד כל אמון בהנהלת קבוצת חנן מור, ובכלל כך בהנהלת החברה, לא נותרה לבנק כל ברירה והוא נאלץ להגיש בקשה דחופה זו בעת הנוכחית, שנועדה בעיקרה לצמצם את נזקיו. זאת, באמצעות מינוי כונסי נכסים קבועים, אשר יפעלו בדחיפות ובפיקוח בית המשפט למכירת זכויות החברה במקרקעין".
מור נדל"ן בתגובה: "התביעה הומצאה לחברה שבוחנת אותה ותגיב כנדרש".